Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
European Commission logo

YouthWiki

EACEA National Policies Platform
Romania

Romania

References

Last update: 28 November 2023
On this page
  1. Legislation and official policy documents
  2. Data and statistics
  3. Studies, reports and academic publications
  4. Official websites

Legislation and official policy documents

The Romanian Constitution

Romanian Parliament (Parlamentul României), The Labour Code (Codul Muncii) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Government Ordinance no. 26/2000 on associations and foundations (Ordonanța guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Government Ordinance no. 31/2000 on the prevention and sanctioning of all forms of discrimination (Ordonanța guvernului nr. 129/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 69/2000 on Physical Education and Sport (Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Government Ordinance no. 129/2000 on adults vocational training (Ordonanța guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesioanlă a adulților) (last accessed 23/10/2017)

The Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 416/2001 on guaranteed minimum income (Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 76/2002 on unemployment insurances and employment measures (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no.  487/2002 on Mental Health and Protection of Persons with Mental Disorders (Legea nr. 487/2002 sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 14/2003 of political parties (Legea nr. 14/2003 a partidelor politice) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 52/2003 on transparency in the decision making processes in public administration (Legea no. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 272/2004 on the Protection and Promotion of Child Rights (Legea nr. 272/2004 privind promovarea și protecția drepturilor copilului) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 370/2004 on the election of the President of Romania (Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Government Ordinance no. 75/2005 on the quality of Education (Ordonanța guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației) (last accessed 23/10/2017)

The Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 279/2005 on apprenticeship (Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Government Decision no. 750/2005 on the organisation of permanent inter-ministerial councils (Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 350/2005 on the regime of non-reimbursable grants from public funds allocated for non-profit activities of general interest (Legea no. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 95/2006 regarding the Reform in the Health Care System (Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniu sănătății) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 333/2006 on setting up information and counselling centers for young people (Legea nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 350/2006 Law of Young People (Legea nr. 350/2006 Legea Tinerilor) presented in the text as the Youth Law (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 351/2006 Law of the Romanian National Youth Council (Legea no. 351/2006 privind înființarea, organisarea și funcționarea Consiliului National al Tineretului din Romania) (last accessed 23/10/2017)

The Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 488/2006 on the protection and promotion of the rights of persons with disabilities (Legea nr. 488/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Governments Decision 703/2006 on approving the National Strategy on International Cooperation (Hotărâre de Guvern 703/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi a Planului de acţiune pentru aplicarea Strategiei naţionale privind politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare) (last accessed 20/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Government Decision no. 26/2007 on the organisation and functioning of the Ministry of National Education (Hotărârea Guvernului nr. 26/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Government Ordinance no. 15/2010 on the measurements to reorganise some activities in the field of youth and sport (Ordonanța guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganisare a activităților de tineret și sport) (last accessed 23/10/2017)

The Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 277/2010 on family allowance (Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Government Decision no. 776/2010 on the organisation of the county offices on youth and sport and the Office of Youth and Sport of the Municipality of Bucharest (Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organisarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 1/2011 The Education Law (Legea nr. 1/2011 Legea Educației) (last accessed 23/10/2017)

The Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 62/2011 on social dialogue (Legea nr. 62/2011 privind dialogul social) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Emergency Government Ordinance no. 70/2011 on social protection measures during the cold season (Ordonanța guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece) (last accessed 23/10/2017)

The Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 292/2011 of social assistance (Legea nr. 292/2011 privind asistența socială) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Government Decision no. 11/2013 on the organisation and the responsibilities of the Ministry on Youth and Sport (Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organisarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului) (last accessed 23/10/2017)

The Romanian Government (Guvernul României), Decision no. 918/2013 on the National Qualification Framework (Hotarârea nr. 918/2013 privind cadrul național al calificărilor).

The Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 335/2013 on traineeship for university graduates (Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiilor profesionale pentru absolvenții de învățământ superior) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 78/2014 on Volunteering activities in Romania (Legea no. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), National Health Strategy 2014-2020 approved by Government Decision no. 1028/2015 (Strategia Națională de Sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1028/2015) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), National Strategy on Employment 2014-2020 and the Action Plan approved by Government Decision no. 75/2014 (Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 și Planul de Acțiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 75/2014) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), National Strategy on Employment 2014-2020 and the Action Plan approved by Government Decision no. 75/2014 (Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 și Planul de Acțiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 75/2014) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 115/2015 for the election of the local public administration authorities (Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 208/2015 on the election of the Senate and the Chamber of Deputies, as well as for the organization and functioning of the Permanent Electoral Authority (Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), National Strategy on Social Inclusion and against poverty 2015-2020 approved by Government Decision no. 383/2015 (Strategia Națională privind incluziunea socială și combaterea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Parliament (Parlamentul României), Law no. 288/2015 on the vote by correspondence (Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), National Strategy for the Mental Health of Children and Adolescents for 2016-2020 (Strategia Națională pentru Sănătatea Mintală a Complului și Adolescentului 2016-2020) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), National Youth Policy Strategy 2015-2020 approved by Government Decision no. 24/2015 (Strategiei Naţionale în domeniul politicii de tienret 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2015) presented in the text as the Youth Strategy (last accessed 03/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Strategy on reducing early school drop out (Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România) (last accessed 25.10.2017).

Romanian Government (Guvernul României), The Strategy for National Competitiveness Strategy Promoting the knowledge economy and research (Strategia Națională pentru Competitivitate) (last accessed 23.10.2017).

Romanian Government (Guvernul României), The National Strategy for the Digital Agenda (2014-2020) (Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2014-2020) (last accessed 27.10.2017)

Romanian Government (Guvernul României), The Strategic Framework for Lifelong Learning  (Strategia Națională de Învățare pe tot Parcursul Vieții) (last accessed 27.10.2017)

Romanian Government (Guvernul României), The Strategic Framework for Tertiary Education (Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020) (last accessed 27.10.2017)

Romanian Government (Guvernul României). 2015. Partnership Agreement of Romania with EU (last accessed 23/10/2017)

European Parliament and of the Council. 2006. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on the key competencies for lifelong learning (2006/962/EC). Burssels.

Ministry for Education, Research, Youth and Sport (Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului), Ministry Order no. 5577/2011 to establish the Excellency Training Centers (Ordinul Nr. 5.5777/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă)

Ministry for Education, Research, Youth and Sport (Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului), Ministry Order no. 5349/2011 to establish the methodology for School after School (Ordinul Nr. 5349/2011al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind aprobarea metodologiei de organizare a programului Școală după Școală)

Ministry for Education, Research, Youth and Sport (Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului), Ministry Order no. 5555/2011 to establish the methodology for schools’ resources and educational support centers – country centers and Bucharest center (Ordinul Nr. 5555/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională)

Ministry for Labour, Social Protection and Elderly (Ministrul Muncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstinice), Ministry Order no. 1804/4469/2012 on using Europass and Youthpass for counseling and career orientation (Ordinul Nr. 2277/2016 al uncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstinice privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii)

Ministry of Education, Research, Youth and Sport (Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului), Ministry Order no. 1152/2012 to establish the Council on Youth Issues (Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 1152/2012 privind înființarea și funcționarea Consiliului pe probleme de tineret) (last accessed 23/10/2017)

Ministry for National Education (Ministrul Educației Naționale), Ministry Order no. nr. 4619/2014 to establish to establish the methodology for the school board’s management (Ordinul Nr. 4619/2014 al Ministrului Educației Naționale privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a  consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar)

Ministry of Youth and Sports (Ministerul Tineretului și Sportului), Ministry Order no. 316/2016 to approve the Ministry of Youth and Sport progremmes’ structure  (Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 316/2016 privind aprobarea structurii programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul tienretului) (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Education and Scientific Research (Ministerul Educației și Cercetării Științifice), Order no. 3838/2016 to approve the organisation and functioning of the National School Students Council (Ordinul nr. 3838/2016 privind aprobarea regulamentului de organisare și funcționare al Consiliului Național al Elevilor).

Ministry for Labour, Social Protection and Elderly (Ministrul Muncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstinice), Ministry Order no. 2277/2016 on the common working protocol to prevent social exclusion and reduce (Ordinul Nr. 2277/2016 al Ministrului Muncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstinice pentru aprobarea protocolului cadru în vederea implementării serviciilor comunitare integrate în vederea prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei)

 

Data and statistics

European Parliament. 2011. Level of participation to volunteering activity in Romania, 2010. In: Eurobarometer, Volunteering and Intergenerational Solidarity. Brussels: Eurostat (last accessed 17/04/2016).

Ministry of Youth and Sports. 2016. Proportion of young people participating in volunteer activities, 2016. In: Youth Public Opinion barometer 2016 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2016). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2014. Proportion of young people participating in volunteer activities, 2014. In: Youth Public Opinion barometer 2014 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2014). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2012. Proportion of young people participating in volunteer activities, 2012. In: Youth Public Opinion barometer 2012 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2012). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2016. Proportion of young people appreciating the importance of a healthy life style, 2016. In: Youth Public Opinion barometer 2016 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2016). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2014. Proportion of young people appreciating the importance of a healthy life style, 2014. In: Youth Public Opinion barometer 2014 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2014). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2012. Proportion of young people appreciating the importance of a healthy life style, 2012. In: Youth Public Opinion barometer 2012 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2012). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Eurostat. 2017. Fertility rates by age, 2015 (last accessed 23/10/2017)

Eurostat. 2017.  Legally induced abortions by mother's age, 2015 (last accessed 23/10/2017)

National Agency for Community Programs in the Field of Education and Vocational Training (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale). 2016. Number of participants to mobility and European voluntary programmes 2014 and 2015. Provided to the Youth Wiki National Corespondent

Romanian National Institute for Statistics (Institutul Național de Statistică). 2017. Youth unemployment rate for the first semester 2017. In Press release. Bucharest: Institutul Național de Statistică (last accessed 23/10/2017)

Romanian National Institute for Statistics (Institutul Național de Statistică). 2017. Youth unemployment rate and youth long term unemployment for 2016. In Press release. Bucharest: Institutul Național de Statistică (last accessed 23/10/2017)

Romanian National Institute for Statistics (Institutul Național de Statistică). 2012. Youth people in rural area, 2011. In: 2011 Census results. Bucharest: Institutul Național de Statistică (last accessed 23/10/2017)

Romanian National Institute for Statistics (Institutul Național de Statistică). 2012. Young people enroled in school, 2011. In: 2011 Census results. Bucharest: Institutul Național de Statistică (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Poverty rate to young people, 2012. In: National Strategy on Social Inclusion and against poverty 2015-2020 approved by Government Decision no. 383/2015 (Strategia Națională privind incluziunea socială și combaterea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015). Bucharest: Ministry of Labour (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Poverty risk for Roma, 2013. In: National Strategy on Social Inclusion and against poverty 2015-2020 approved by Government Decision no. 383/2015 (Strategia Națională privind incluziunea socială și combaterea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015). Bucharest: Ministry of Labour (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Poverty risk for Roma children and young people, 2013. In: National Strategy on Social Inclusion and against poverty 2015-2020 approved by Government Decision no. 383/2015 (Strategia Națională privind incluziunea socială și combaterea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015). Bucharest: Ministry of Labour (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), In-work poverty. Rate of poor people combing earnings with social protection transfers, 2013. In: National Strategy on Social Inclusion and against poverty 2015-2020 approved by Government Decision no. 383/2015 (Strategia Națională privind incluziunea socială și combaterea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015). Bucharest: Ministry of Labour (last accessed 23/10/2017)

Permanent Electoral Authority (Autoritatea Electorală Permanentă). 2016. Turnout at Parliamentary elections 2016. (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), Fertility rate at Roma young women, 2011. In: The Partnership Agreement. Bucharest/Brussels: Romanian Government and the European Commission

Romanian Government (Guvernul României), Number of persons living with HIV/AIDS aged 20 to 29, 2011. In: The Partnership Agreement. Bucharest/Brussels: Romanian Government and the European Commission

Romanian Government (Guvernul României), Incidence of suicides among adolescents, 2010. In: National Health Strategy 2014-2020 approved by Government Decision no. 1028/2015 (Strategia Națională de Sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1028/2015) (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2016. Number of young people active (including practicing sports or walking) at least 30 minutes, 2016. In: Youth Public Opinion barometer 2016 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2016). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2017. Availability of sports facilities and sport organisations, 2017. In: Sports Yearbook 2017 (Anuarul Sportiv 2017). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2017. Number of young people participate to sport activities, 2016. In: Sports Yearbook 2017 (Anuarul Sportiv 2017). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2016. Daily consumption of fruit and vegetables among young people, 2016. In: Youth Public Opinion barometer 2016 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2016). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2014. Daily consumption of fruit and vegetables among young people, 2014. In: Youth Public Opinion barometer 2014 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2014). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2012. Daily consumption of fruit and vegetables among young people, 2012. In: Youth Public Opinion barometer 2012 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2012). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2016. Smoking among young people, 2016. In: Youth Public Opinion barometer 2016 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2016). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2014. Smoking among young people, 2014. In: Youth Public Opinion barometer 2014 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2014). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2012. Smoking among young people, 2012. In: Youth Public Opinion barometer 2012 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2012). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2016. Alcohol consumption among young people, 2016. In: Youth Public Opinion barometer 2016 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2016). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2014. Alcohol consumption among young people, 2014. In: Youth Public Opinion barometer 2014 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2014). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2012. Alcohol consumption among young people, 2012. In: Youth Public Opinion barometer 2012 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2012). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2016. Drug users among young people, 2016. In: Youth Public Opinion barometer 2016 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2016). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2014. Drug users among young people, 2014. In: Youth Public Opinion barometer 2014 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2014). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2012. Drug users among young people, 2012. In: Youth Public Opinion barometer 2012 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2012). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

National Public Health Institute (Institutul Național de Sănătate Publică). 2015. Dynamic of children and youth morbidity, 2002-2014. In: Assessment of the Physical Development and Health Status of Children and Youth, Based on Medical Exams in Urban and Rural Schools – 2014/2015 school year (Evaluarea nivelului de dezvoltare fizica si a starii de sanatate pe baza examenelor medicale de bilant la copiii si tinerii din colectivitatile scolare din mediul urban si rural). Bucharest: National Public Health Institute (last accessed 23/10/2017)

National Centre for Mental Health and Anti-Drug Fighting. 2014. Young people between 15 and 19 suffered from a mental health disorder. In: Yearly report of the National Centre for Mental Health and Anti-Drug Fighting. Bucharest (last accessed 23/10/2017)

National Institute for Cultural Research and Training. 2016. Number of libraries, museums and public collections, cinemas, cinema spectators, performing arts and concert institutions and companies, historical monuments, historical ensembles, historical sites, 2015. In: Cultural Consumption Barometer 2016. Bucharest: National Institute for Cultural Research and Training (last accessed 23/10/2017).

National Institute for Cultural Research and Training. 2016. Level of cultural engagement, 2015. In: Cultural Consumption Barometer 2016. Bucharest: National Institute for Cultural Research and Training (last accessed 23/10/2017).

Eurostat. 2016. Proportion of cultural jobs within the total employment, 2016. In: Culture statistics 2016 of the Eurostat. Brussels: Eurostat (last accessed 23/10/2017).

Proportion of cultural enterprises in the total number of businesses, 2016 In: Culture statistics 2016 of the Eurostat. Brussels: Eurostat (last accessed 23/10/2017).

 

Studies, reports and academic publications

Abraham, D. (coord.); Abraham, A.; Dalu, A.M.; Fierbinteanu, C.; Marcovici, O.; Mitulescu, S.; Plaesu, A.; Sufaru, I. 2013. State of Adolescents in Romania, 2013 Final Report, Bucharest: UNICEF, Centre for Urban and Regional Sociology, Institute of Education Sciences (last accessed 23/10/2017)

European Parliament. 2011. Eurobarometer, Volunteering and Intergenerational Solidarity. Brussels: Eurostat (last accessed 17/04/2016).

National Institute for Cultural Research and Training. 2016. Cultural Consumption Barometer 2016. Bucharest: National Institute for Cultural Research and Training (last accessed 23/10/2017).

National Public Health Institute (Institutul Național de Sănătate Publică). 2015. Assessment of the Physical Development and Health Status of Children and Youth, Based on Medical Exams in Urban and Rural Schools – 2014/2015 school year (Evaluarea nivelului de dezvoltare fizica si a starii de sanatate pe baza examenelor medicale de bilant la copiii si tinerii din colectivitatile scolare din mediul urban si rural). Bucharest: National Public Health Institute (last accessed 23/10/2017)

The Institute of Educational Sciences. 2011. Documentary study for the development of the national strategy in the field of youth policy (Studiu documentar pentru elaborarea strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret). Bucharest: The Institute of Educational Sciences (last accessed 23/10/2017)

Ministry of European Funds. 2015. Ad-hoc evaluation of SOP HRD intervention for young people (Evaluare ad-hoc a intervenţiei POSDRU privind tinerii). Bucharest: The Ministry of European Funds (last accessed 23/10/2017)

Ministry of European Funds. 2016. Evaluation of POCU interventions in the field of employment. Evaluating the POCU contribution to employment growth among young NEETs. Evaluation report 2015 (Evaluarea intervențiilor POCU în domeniul ocupării forței de muncă. Evaluarea contribuției POCU la creșterea ocupării în rândul tinerilor NEETs. Raport de evaluare 2015). Bucharest: The Ministry of European Funds (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2016. Independent evaluation of the youth programmes of the Ministry of Youth and Sports between 2010 and 2015 (Evaluarea independentă a implementării programelor de tineret ale MTS în perioada 2010-2015). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2016. Youth Public Opinion barometer 2016 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2016). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2014. Youth Public Opinion barometer 2014 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2014). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2012. Youth Public Opinion barometer 2012 (Barometrul de Opinie Publică Tineret 2012). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2017. Sports Yearbook 2017 (Anuarul Sportiv 2017). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports. 2012. Sports Yearbook (Anuarul Sportiv 2012). Bucharest: The Ministry of Youth and Sports (last accessed 23/10/2017)

 

Official websites

Agency for Study Credits and Schoolarships (Agenţia de Credite şi Burse de Studii) (ACBS) (last accessed 20/10/2017)

Autonomous "Didactic and Pedagogical" (Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică") (last accessed 20/10/2017)

Biological Research Center Jibou (Centrul de Cercetări Biologice din Jibou) (last accessed 20/10/2017)

Center for Continuing Education in German Language  (Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană) (last accessed 20/10/2017)

Central University Library Bucharest (Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti) (last accessed 20/10/2017)

Central University Library Lucian Blaga Cluj Napoca (Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca) (last accessed 20/10/2017)

Central University Library Mihai Eminescu Iasi  (Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi), (last accessed 20/10/2017)

Centre for Health Policies and Services (CHPS)

Chamber of Deputies (Camera Deputaților) (last accessed 23/10/2017)

County School Inspectorates (Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti) (last accessed 20/10/2017)

Economic and Social Council (Consiliul Economic și Social) (last accessed 23/10/2017)

Eugen Todoran Central University Library (Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara) (last accessed 20/10/2017)

European Center for Higher Education (Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior)(CEPES), (last accessed 20/10/2017)

Labour Inspection (Inspecția Muncii) (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Business Environment, Commerce and Entrepreneurship (Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerțului și Antreprenoriat) (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Culture and National Identity (Ministerul Culturii și Identității Naționale) (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Education (Ministerul Educației Naționale), (last accessed 20/10/2017).

Ministry of Health (Ministerul Sănătății) (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Health (Ministerul Sănătății), A Multiannual Plan for Health and Health Education (Planul multianual integrat de promovare a sănătății și educație pentru sănătate) (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Labour and Social Justice (Ministrul Muncii și Justiției Sociale) (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Labour and Social Justice (Ministrul Muncii și Justiției Sociale), Youth Guarantee national scheme (Garanția pentru tineret) (last accessed 23/10/2017)

Ministry of National Education (Ministerul Educației Naționale) (last accessed 23/10/2017)

Ministry of National Education (Ministerul Educației Naționale), National curricula for upper secondary education (Programe naționale pentru liceu) (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Regional Development, Public Administration and European Funds (Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene) (last accessed 23/10/2017)

Ministry of Youth and Sports (Ministerul Tineretului și Sportului) (last accessed 23/10/2017)

Monitoring Committee of the Operational Programme Human Capacity (OPHU) (Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Capital Umane (POCU)) (last accessed 23/10/2017)

National Agency for Community Programmes in the Field of Education and Vocational Training (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) (last accessed 20/10/2017)

National Agency for Payment and Social Inspection (Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială) (last accessed 23/10/2017)

National Ahency for Community Programmes in the Field of Education and Professional Training (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale) (last accessed 23/10/2017)

National Authority for Children Protection and Adoptions (Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopții) (last accessed 23/10/2017)

National Center for Evaluation and Examination (Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare) (CNEE) (last accessed 20/10/2017)

National Center for the Development of Vocational and Technical Education  (Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic) (CNDIPT) (last accessed 22/10/2017)

National Center for The Vocational and Technical Education System (Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) (last accessed 20/10/2017)

National Centre for Mental Health and Anti-Drug Fighting (Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog) (last accessed 23/10/2017)

National Children's Palace in Bucharest (Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti) (last accessed 20/10/2017)

National Employment Agency (Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă) (last accessed 23/10/2017)

National Federation of School and University Sports (Federația Națională a Sportului Școlar și Universitar) (last accessed 23/10/2017)

National Federation of Sports for All (Federația Națională Sportul pentru Toți) (last accessed 23/10/2017)

National House Agency (Agenția Națională pentru Locuințe) (last accessed 23/10/2017)

National Institute for Cultural Research and Training (last accessed 23/10/2017)

National Public Health Institute (Institutul Național de Sănătate Publică) (last accessed 23/10/2017)

National Qualifications Authority (NCA) (Autoritatea Naţională pentru Calificări) (ANC), (last accessed 20/10/2017)

National School Students Council (Consiliul Național al Elevilor) (last accessed 23/10/2017)

National Secretariat of the Universities’ Network in the Black Sea Region (Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră) (last accessed 20/10/2017)

Permanent Electoral Authority (Autoritatea Electorală Permanentă) (last accessed 23/10/2017)

Public Health Offices (Direcțiile de Sănătate Publică) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului Superior), (last accessed 20/10/2017).

Romanian Agency for Quality Assurance in Pre-Higher Education (Agenția Română de Asigurare  a Calității Învățământului Preuniversitar) (ARACIP) (last accessed 22/10/2017)

Romanian Court of Accounts (Curtea de Conturi a României) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Government (Guvernul României), The Anti-povery Package (Pachetul Antisărăcie) (last accessed 28/12/2016).

Romanian Language Institute (Institutul Limbii Române (ILR) (last accessed 20/10/2017)

Romanian National Commission for UNESCO (Comisia Naţională a României pentru UNESCO), (last accessed 20/10/2017)

Romanian National Institute for Statistics (Institutul național de Statistică al României) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Youth Council (Consiliul Tineretului din România) (last accessed 23/10/2017)

Romanian Youth Forum (Forumul Tinerilor din România) (last accessed 20/10/2017)

Senate (Senat) (last accessed 23/10/2017)

The Institute of Educational Sciences (Institutul de Științe ale Educației) (last accessed 23/10/2017)

The National Alliance of Student Organisations in Romania (ANOSR) (last accessed 23/10/2017)

The Romanian National Students’ Union (UNSR) (last accessed 23/10/2017)

The Romanian Students’ Union (USR) (last accessed 23/10/2017)

Unit for Financing the Pre-University Education (Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar) (last accessed 20/10/2017)