Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
European Commission logo

YouthWiki

EACEA National Policies Platform
Hungary

Hungary

References

Last update: 10 April 2024
On this page
  1. Legislation and official policy documents
  2. Data and statistics
  3. Studies, reports and academic publications
  4. Official websites

Legislation and official policy documents

European Council, 2021. Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030) (last accessed 13/02/2023)

European Council, 2018. The European Union Youth Strategy 2019-2027. (last accessed 22/03/2023)

European Parliament and Council, 2021. Regulation (EU) 2021/888 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing the European Solidarity Corps Programme and repealing Regulations (EU) 2018/1475 and (EU) No 375/2014. (last accessed 22/03/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2023. Action Plan effective until 2030 for the 'Vocational Training 4.0' strategy ('Szakképzés 4.0' stratégia 2030-ig tartó cselekvési terve) (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), Digital Child Protection Strategy (Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája) (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2023. Digital Decade 2030 National Strategic Plan (Digitális Évtized 2030 Nemzeti Stratégiai Ütemterv) (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2016. Digital Education Strategy (Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája) (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2017. Digital Welfare Strategy 2.0. A Digitális Jólét Program 2.0. (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra (last accessed 08/01/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2016. Fokozatváltás a felsőoktatásban, középtávú szakpolitikai stratégia, 2016. (last accessed 14/02/2021)

Hungarian Government, Hungary's National Youth Guarantee Implementation Plan (last accessed 04/04/2022)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2013. Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 (last accessed 04/04/2022)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2016. Koncepció a globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem-formális oktatásban Magyarországon. (last accessed 01/08/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2017. Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (2017-2025) (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2023. National Action Plan 2030 on the Child Guarantee (A gyermekek jogainak garanciáit biztosító nemzeti cselekvési terv 2030) (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2023. National Crime Prevention Strategy 2024-2034 (Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2024-2034) (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2022. National Digital Citizenship Programme (Nemzeti Digitális Állampolgárság Program) (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2022. National Environmental Programme until 2026. 2026-ig szóló (5. Nemzeti Környezetvédelmi Program) (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), Public Education Strategy for the European Union 2021-2030 (Az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021 - 2030) (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia. (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról. (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról. (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), National Volunteer Strategy 2012-2020 [1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 elfogadásáról és a végrehajtáshoz szükséges középtávú feladatokról] (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról 2013-2023 (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról  (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1868/2016. (XII. 28.) Korm. határozat a Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes Tanácsról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1535/2016. (X. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016-2017. évekre vonatkozó cselekvési tervéről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1705/2016. (XII. 5.) Korm. határozat az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozat a nemzeti egészségügyi programokról, valamint az azokhoz kapcsolódó, a 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programokról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet a babaváró támogatásról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 168/2019. (III. 28.) Korm. határozat a „Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1073/2022. (II. 16.) Korm. határozat a Magyar Kultúráért Alapítvány kultúrstratégiai feladatellátásáról (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1297/2022. (VI. 17.) Korm. határozat a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 103/2023. (III. 30.) Korm. rendelet a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1110/2023. (III. 30.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023–2024. évi cselekvési programjáról (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1202/2023. (V. 22.) Korm. határozat a gyermekek jogainak garanciáit biztosító nemzeti cselekvési terv 2030 elfogadásáról (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat a Kormány ügyrendjéről (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Olympic Committee, 2022. Competitive Sports Strategy of Olympic Sports. ('Az Olimpiai Sportágak Versenysport-Stratégiája') (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act LXXIX of 1993 on Public Education (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról) (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 1995. évi LXIV. törvény a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CLIV of 1997 on Health (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CXL of 1997 on the protection of Museum Institutions, Public Library Services and Community Culture (1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CXXV of 2003 on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities. (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról) (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2004. évi I. törvény a sportról (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act LXXXVIII. of 2005 on Public Interest Volunteer Activities (2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről) last accessed 13/02/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007–2032 (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Resolution 88/2009. (X. 29.), (88/2009. (X. 29.) OGY határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról) National Youth Strategy 2009-2024 (National Youth Strategy 2009-2024 - SWOT analysis) (last accessed 14/03/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 88/2009. (X. 29.) OGY határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról, SWOT elemzés National Youth Strategy 2009-2024 (National Youth Strategy 2009-2024) (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CCIV of 2011 On National Higher Education (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról) (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CXC of 2011 on National Public Education (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act I of 2012 on the Labor Code (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről) (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act C of 2012 on the Criminal Code (2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről) (last accessed 06/04/2023) 

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2012. évi CXXIII. törvény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), National Framework Strategy on Sustainable Development (18/2013. (III. 28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról) (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act V of 2013 on the Civil Code (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) (last accessed 14/03/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (last accessed 14/03/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2019. évi CXXIV. törvény a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről (last accessed 04/04/2022)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2021. évi XVI. törvény a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról (last accessed 04/04/2022)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2023. évi XXXIII. törvény a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), The Fundamental Law of Hungary (Magyarország Alaptörvénye) (last accessed 06/04/2023)

Ifjúsági és Sportminisztérium, 2000. Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására. (last accessed 14/03/2023)

Minister for Regional Development,  (Területfejlesztési Miniszter), 2022. A területfejlesztési miniszter 4/2022. (VII. 21.) TFM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről (last accessed 13/02/2023)

Ministry for Innovation and Technology (Innovációs és Technológiai Minisztérium), 2019. Hungarian Micro, Small and Medium Enterprises Strengthening Strategy 2019-2030 (A Magyar Mikro-, Kis- és Középvállalkozások Megerősítésének Stratégiája) 2019-2030 (last accessed 13/02/2023)

Ministry for Innovation and Technology (Innovációs és Technológiai Minisztérium), 2019. Szakképzés 4.0. A szakképzés és a felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira. (last accessed 06/04/2023)

Ministry for Innovation and Technology and Ministry of Interior (Innovációs és Technológiai Minisztérium és Belügyminisztérium), 2020. National Digitalization Strategy (Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2021-2030) (last accessed 04/04/2022)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (last accessed 31/03/2023)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. (last accessed 31/03/2023)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról (last accessed 31/03/2023)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (last accessed 31/03/2023)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 2014. 'Egészséges Magyarország 2014-2020'. Egészségügyi Ágazati Stratégia. (last accessed 06/04/2023)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 2014. Köznevelés-fejlesztési stratégia. (last accessed 06/04/2023)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 2021. Healthy Hungary 2021-2027 Healthcare Sectoral Strategy (Egészséges Magyarország 2021-2027 Egészségügyi Ágazati Stratégia) (last accessed 04/04/2022)

Ministry for Culture and Innovation (Innovációs és Kulturális Minisztérium), 3/2022. (VIII. 8.) KIM utasítás a Kulturális és Innovációs Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról (last accessed 07/04/2024)

Ministry for Culture and Innovation (Innovációs és Kulturális Minisztérium), 2/2023. (III. 8.) KIM rendelet a kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható elismerésekről (last accessed 28/03/2023)

Ministry of Interior (Belügyminisztérium), 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről. (last accessed 14/03/2023)

Ministry of Rural Development (Vidékfejlesztési Minisztérium), 15/2021. (III. 31.) AM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról. (last accessed 04/04/2022)

Deputy State Secretary for Social Inclusion (Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság), National Social Inclusion Strategy 2030 (Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030) (last accessed 28/03/2023)

National Cultural Council (Nemzeti Kulturális Tanács), Hungarian Strategy of Popular Music 2020 (Magyar Könnyűzenei Stratégia 2020) (last accessed 07/04/2024)

State Secretariat for Responsible for Public Administration (Köznevelésért Felelős Államtitkárság), 2016. Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem stratégia. Cselekvési terv 2014-2020. (last accessed 106/04/2023)

Tempus Public Foundation (Tempus Közalapítvány), Organizational and Operational Policy of the Tempus Public Foundation (A Tempus Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata) (last accessed 07/04/2024)

United Nations, Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians (Carpathian Convention) (last accessed 07/04/2024)

United Nations, 2030 Agenda for Sustainable Development. (last accessed 14/03/2023)

Data and statistics

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály, 2020. Börtönstatisztikai Szemle, 2020. (last accessed 17/03/2023)

Cultural Statistical Data Collection System (Kulturális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer - Kultstat), 2022. Kulturális statisztika. (last accessed 17/03/2023)

Educational Authority (Oktatási Hivatal), PISA 2018. Összefoglaló Jelentés. 2019. (last accessed 17/03/2023)

Educational Authority (Oktatási Hivatal), 2020. A lemorzsolódást megelőző szolgáló korai jelző - és pedagógiai támogató rendszer. Kimutatások. (last accessed 13/02/2023)

ELTE PPK, HBSC Kutatócsoport, 2020. Reflektorfényben a kamaszok egészséges és jólléte. Infografika. (last accessed 13/02/2023)

European Commission, 2022. Commission staff working document. 2022 Country Report Hungary. European Semester: Recommendation for a Council recommendation on the 2022 National Reform Programme of Hungary and delivering a Council opinion on the 2022 Convergence Programme of Hungary (last accessed 13/02/2022)

European Commission, 2016. Commission staff working document. Country Report Hungary 2016 Including an In - Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances. Brussels: European Commission. (2016. évi országjelentés – Magyarország, amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával kapcsolatos részletes vizsgálatot is tartalmazza. Brüsszel: Európai Bizottság) (last accessed 06/04/2023)

European Commission, Spring 2023 Economic Forecast: Rolling up sleeves (last accessed 07/04/2024)

European Commission. Europe 2020 targets: statistics and indicators for Hungary. (last accessed 13/02/2023)

European Commission. The EU’s main investment policy. (last accessed 06/04/2023)

European Commission, 2016. The Hungarian National Qualification Register (last accessed 06/04/2023)

EUROSTAT, 2018. Early leavers from education and training (last accessed 13/02/2023)

EUROSTAT, 2015. Employment rates of recent graduates aged 20-34 (last accessed 06/04/2023)

EUROSTAT, 2020. Employment rates by sex, age and citizenship (%) (last accessed 13/02/2023)

EUROSTAT: European Health Interview Survey (last accessed 06/04/2023)

EUROSTAT, 2021. General government expenditure by function (COFOG) (last accessed 07/04/2023)

EUROSTAT, 2022. Unemployment by sex and age (1992-2020) - annual data (last accessed 13/02/2023)

EUROSTAT, 2023. Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and labour status (NEET rates) (last accessed 13/02/2023)

Felvi.hu, 2023. Elmúlt évek statisztikái (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2008. Metainformation/concepts: Informal learning. (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2008. Metainformation/concepts: Non-formal education. (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2012. Yearbook of Health Statistics (Egészségügyi Statisztikai Évkönyv) Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 2013 (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2015. A 15-29 éves fiatalok foglalkoztatása (2004-2019) (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2016. Az önkéntes munka jellemzői. (last accessed 22/03/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2022. A Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagintézményeinek száma. (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2019. A tanulás egyéni, társadalmi eredménye, eredményessége (2004–2019). (last accessed 22/03/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2019. Európai Lakossági Egészségfelmérés - Az adatfelvétel végrehajtása. (last accessed 04/04/2022)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2019. Európai Lakossági Egészségfelmérés - Gyorsjelentés. (last accessed 04/04/2022)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2022. Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente [%] (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2020. A kiadott könyvek és füzetek jelleg szerint (last accessed 04/04/2022)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2022. Oktatási adatok, 2021/2022, Előzetes adatok (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2024. Oktatási adatok, 2023/2024, Előzetes adatok (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2023. Oktatási adatok, 2021/2022, Az óvodás gyermekek és a tanulók számának alakulása a nappali oktatásban (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2023. Oktatási adatok, 2021/2022, A köznevelés és a szakképzés nem nappali oktatásában tanulók száma iskolatípusonként (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2023. Oktatási adatok, 2021/2022, A korai iskolaelhagyók aránya az Európai Unióban, 2021 (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2016. Microcenzus 2016, National data. (Mikrocenzus 2016. Nemzetiségi adatok) Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 2018 (last accessed 04/04/2022)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2022. A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása (2021-2022) (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2023. Házasságkötések főbb mutatói (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2018. Kulturális ellátottság. (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2023. Lakossági lakáshitelezés, 2023. I. félév (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2024. Munkaerőpiaci folyamatok, 2023. II. negyedév (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2024. Munkanélküliség 2023. december. Gyorstájékoztató (last accessed 07/04/2024)

National Election Office (Nemzeti Választási Iroda), 2022. Országgyűlési képviselők választása 2022 – az Országgyűlés összetétele (last accessed 13/02/2023)

National Employment Service (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat), 2024. Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata (last accessed 07/04/2024)

OECD, 2023. PISA Results 2022: Factsheets. Hungary. (last accessed 07/04/2024)

Országos Doktori Tanács, 2017. Overview on the Hungarian Doctoral Council and Hungarian Doctoral Data Base. Number of state financed PhD scholarships by institutions, 2017 (last accessed 17/03/2023)

WHO, 2020. Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada International report. Volume 2. Key Data (last accessed 17/03/2023)

Your first EURES job (YFEJ). YfEj Facts&Figures. (last accessed 06/04/2023)

Studies, reports and academic publications

Adó Online, 2019. Kötelező szakmai gyakorlat. Adó Online, Hírek (last accessed 13/02/2023)

Andorka Rudolf, 2006. Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris Kiadó

Ádám Nagy (szerk.), 2015. Miből lehetne a cserebogár? Jelentés az ifjúságügyről. 2014-2015. ISZT Alapítváány, Ifjúságszakmai Együttműködési Tanácskozás, Kecskeméti Főiskola- Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely (last accessed 06/04/2023)

Állami Számvevőszék (2020). Jelentés. A szegénységi küszöb alatt élők felemelésére tett intézkedések ellenőrzése. (last accessed 02/04/2023)

Artistic Freedom Initiative, 2022. Artistic Freedom Monitor: Hungary. (last accessed 28/03/2023)

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 2022. A legfontosabb szakképzési jogszabályi változások 2022. január 1-jétől, Szakképzési hírek (last accessed 04/04/2022)

Batta Zsófia (2013). Önkéntesség Magyarországon 2013 (Voluntarism in Hungary 2013) (last accessed 06/04/2023)

Bernát, Anikó, 2014. Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon. In: Tamás Kolosi and István György Tóth eds. Társadalmi Riport, 2014, Budapest: TÁRKI (last accessed 28/03/2023)

Bodnár, G., 1986. Scouting in Hungary. Budapest: Hungarian Scout Association (last accessed 06/04/2023)

Bodó, M., Matolcsi, Zs., Rácsok, B., 2018. Kézikönyv az Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósításához. Eger: Eszterházy Károly University (last accessed 07/04/2024)

Cedefop, 2018. Country report, Hungary. European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update (last accessed 12/02/2023)

Cedefop, 2022. Skills anticipation in Hungary. Skills Panorama (last accessed 13/02/2023)

Compendium, 2016. Country Profile: Hungary (last accessed 06/04/2023)

Compendium, 2021. Country Profile: Hungary (last accessed 06/04/2023)

Compendium, 2022. Short cultural policy profile: Hungary (last accessed 28/03/2023)

Council of Europe. Study on Volunteering in the European Union, Country Report Hungary (last accessed 06/04/2023)

Csaladinet.hu, 2022. Megkezdték a tanároknak és diákoknak szánt, 120.000 db notebook kiszállítását. Csaladinet.hu (last accessed 13/02/2023)

Csákné Filep, J., Gosztonyi, M., Radácsi L., Szennay Á., Timár G., (2022). Vállalkozási környezet és attitűdök Magyarországon. Global Entrepreneurship Monitor Nemzeti Jelentés, Magyarország 2021 - 2022. Budapest: BGE (last accessed 13/02/2023)

Déri, A., Gulyás, B., (2017). Helyben hogyan? A települési ifjúsági munka gyakorlati kiindulópontjai. Hódmezővásárhely: Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (last accessed 06/04/2023)

Design Terminal, 2022. Annual report. The power of generations. (last accessed 28/03/2023)

Eduline, 2021. Változik az érettségi 2024-ben, de az előrehozott vizsga már jövőre is más lesz. Eduline.hu (last accessed 06/04/2023)

Eduline, 2023. Két fontos változás, ami minden egyetemre érvényes a felvételiben. Eduline.hu (last accessed 07/04/2024)

Egyszülős Központ, 2021. Minden, amit az árvaellátásról tudni kell. Egyszülő.hu (last accessed 04/04/2022)

Elek T., (ed.) 2016. 25 év – Jelentés az ifjúságügyről. Kecskemét: Iuvenis (last accessed 06/04/2023)

Erzsébet Ifjúsági Alap, 2022. Fókuszban a fiatalok. Ágazati és ágazatközi jó gyakorlatok gyűjteménye. Erzsébet Ifjúsági Alap (last accessed 31/03/2023)

Erzsébet Ifjúsági Alap, 2020. Magyar Fiatalok 2020. Kérdések és válaszok - fiatalokról, fiataloktól. Erzsébet Ifjúsági Alap (last accessed 04/04/2022)

European Commission, 2017. Citizenship education at school in Europe, 2017. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European union. (last accessed 06/04/2023)

European Commission, 2022. Country Report Hungary, 2022. Brussels: European Commission (last accessed 06/04/2023)

European Commission, 2023. Eurydice Report. Administration and Governance at Local and / or Institutional Level (last accessed 06/04/2023)

European Commission, 2023. Eurydice Report. Adult Education and Training (last accessed 06/04/2023)

European Commission, 2023. Eurydice Report. Educational Support and Guidance (last accessed 06/04/2023)

European Commission, 2023. Eurydice Report. Hungary Overview - Levels of the Education System (last accessed 06/04/2023)

European Commission, 2023. Eurydice Report. Organisation of the Education System and of its Structure (last accessed 06/04/2023)

European Commission, 2023. Eurydice Report. Organisation of vocational secondary education (last accessed 06/04/2023)

European Union Agency for Fundamental Rights, 2016. European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II): Roma - Selected findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union (last accessed 06/04/2023)

Fazekas, A., Gulyás, B., 2023. Foglalkozol ifjúsági munkával? Kutatás az ifjúsági munkát végző szakemberek és önkéntesek körében. Budapest: GYIÖT (last accessed 07/04/2024)

Fazekas, K., Csillag, M., Hermann, Z., Scharle, Á., (eds). The Hungarian Labour Market 2019. Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies (last accessed 06/04/2023)

Fejes, J. B., Szűcs, N., (szerk.) A TanodaPlatform jelentése az EFOP-3.3.1-15 tanodapályázat eredményéről. (last accessed 06/04/2023)

Felvi.hu, 2022. Így változnak a pontszámítás szabályai 2024-től. Felvi.hu (last accessed 07/04/2024)

Future Can Be Different (Lehet Más a Jövő), 2018. Az LMP ifjúsági szervezete online petíciót és aláírásgyűjtést indít a felsőoktatás fizetőssé tétele ellen. LMP, Hírek (last accessed 06/04/2023)

Gábor, K., 2008. Education, Qualification and Employment: Hungarian experiences. In: Bendit, R. and Hahn-Bleibtreu, M. eds. Youth Transitions: Processes of Social Inclusion and Patterns of Vulnerability in a Globalised World. Leverkusen-Opladen: Barbara Budrich Publishers. pp. 98-114 (last accessed 06/04/2023)

Gazsó, D., The Hungarian diaspora’s kin – state. Budapest: Research Institute for Hungarian Communities Abroad (last accessed 06/04/2023)

Gregor, A., 2019. A hazai ifjúság demográfiai jellemzői és az azt alakító tényezők. In: Nagy Á. (szerk.), Margón Kívül, magyar ifjúságkutatás 2016. Budapest: Excenter Kutatóközpont. (last accessed 06/04/2023)

Gulyás, B., Déri A., 2017. How it could be done locally? (Helyben hogyan?) Hódmezővásárhely: Gyermek – és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (last accessed 06/04/2023)

Gyorgyovich, M., (szerk.) 2018. Önkéntesség Magyarországon 2018 (Voluntarism in Hungary 2018) (last accessed 07/04/2024)

Gyorgyovich, M., 2023. A 15-29 éves önkéntes fiatalok jellemzői és néhány megjegyzés az adatfelvételi módszertanokról. Önkéntes Szemle (last accessed 07/04/2024)

Hárs Ágnes 2016. Elvándorlás, bevándorlás és a magyar munkaerőpiac. Jelenségek, hatások, lehetőségek. In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.) 2016: Társadalmi Riport 2016. Budapest: TÁRKI (last accessed 06/04/2023)

Heinz, W. R., 2008. From work trajectories to negotiated careers: the contingent work life course. In: J.T. Mortimer and M.J. Shanahan (eds) Handbook of the Life Course, New York: Kluwer/Plenum, pp. 185-204 (last accessed 06/04/2023)

Horvath, M., 2007. The History of Hungarian Scouting Worldwide. Cleveland: Hungarian Scout Association in Exteris (last accessed 06/04/2023)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2011. Hungarian Standard Classification of Occupations, HSCO–08/FEOR–08. Budapest: Hungarian Central Statistical Office (last accessed 06/04/2023)

Hungarian National Focal Point, 2022. 2022 National Report to the EMCDDA by the REITOX Hungarian National Focal Point. (last accessed 17/03/2023)

HVG.hu, 2021. Az e-cigaretta is nikotinfüggőséget okoz – figyelmeztet a Korányi Intézet. Hvg.hu (last accessed 17/03/2023)

Ifjúsági Garancia, 2022. Az Ifjúsági Garancia Európai Uniós forrásból megvalósuló programjai Magyarországon. (last accessed 13/02/2023)

Index, 2020. Felállt a kormány Adományokat Koordináló Akciócsoportja. Index, Hírek. (last accessed 06/04/2023)

Innovatív Képzéstámogató Központ, 2021. Rugalmas tanulási utak a szakképzésben. IKK, Hírek (last accessed 04/04/2022)

Kárpáti, A. (ed.), 2017. New Landscapes in Science and Art. ELTE Workshop for Arts Education. Budapest: ELTE (last accessed 28/03/2023)

Kiss-Kozma, G., 2022. A magyar fiatalok nemzetközi mobilitása. In: Székely, L. (ed.), 2022. HorizontOn. Aktuális kérdések a magyarországi fiatalok élethelyzetéről és életmódjáról. Budapest: Erzsébet Ifjúsági Alap Kft. (last accessed 13/02/2022)

Kiss-Kozma, G., Székely, L., 2023. Ifjúság+|Öt kérdésben a magyarországi 15-39 évesekről. Budapest: Ifjúságkutató Intézet (last accessed 07/04/2024)

Klebelsberg Központ, 2021. Szeptemberben indulhat újra a Lázár Ervin Program. Klebelsberg Központ (last accessed 06/04/2023)

Kopint-Tárki, 2020. Evaluation of the implementation of the Hungarian National Social Inclusion Strategy (HNSIS). Budapest: Kopint-Tárki (last accessed 06/04/2023)

Közigazgatási Vizsga Tananyagok - Közigazgatási Alapvizsga (2018). Budapest: Dialóg Campus Kiadó (last accessed 06/04/2023)

Magyar Távirati Iroda, 2017. A kormány kész támogatni a családokat tanévkezdéskor is. Belügyminisztérium, Hírek (last accessed 07/04/2024)

Magyar Távirati Iroda, 2020. Megjelentek a Határtalanul! program következő tanévének pályázati kiírásai. Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 06/04/2023)

Magyar Távirati Iroda, 2022. Sokan először voksolnak. Világgazdaság.hu, Hírek (last accessed 13/02/2023)

Magyar Távirati Iroda, 2019. Szilikonkarkötőt kapnak az első választók. Magyar Nemzet, Hírek (last accessed 13/02/2023)

Main processes of inland migration, 1990–2011 (A belföldi vándorlás főbb folyamatai, 1990-2011). In: Statistical Mirror KSH 2012/85 (Statisztikai Tükör, 2012/85) (last accessed 06/04/2023)

M., Risak, E., Kovács, 2017. Active and passive labour market policies in Austria and Hungary. A comparative analysis of recent changes and trends. In: European Labour Law Journal 8/2. pp. 168-187. (last accessed 06/04/2023)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 2019. Diákönkormányzati Kisokos 3.0. Tippek, Kérdések, Válaszok. Budapest: Ministry of Human Capacities (last accessed 06/04/2023)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 2017. Resztoratív sérelemkezelés a köznevelési intézményekben. (last accessed 13/04/2023)

National Union of Students (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája - HÖOK), 2018. Marosvásárhelyre mentek az ország HÖK elnökei, és sürgetik a MOGYE helyzetének megoldását. HÖOK, Közlemény (last accessed 06/04/2023)

National University of Public Service (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), 2018. Közigazgatási szakvizsga. Önkormányzati igazgatás. Budapest: Közszolgálati Egyetem. (last accessed 30/12/2019)

National University of Public Service (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), 2022. Közigazgatási alapvizsga. Budapest: Közszolgálati Egyetem. (last accessed 13/02/2023)

Nagy, Á., Oross, D., 2018. The tradition of youth work in Hungary: the onion model. In: Williamson H., Basarab T., Coussé F., (eds.), The History of Youth Work in Europe. Strasbourg: Council of Europe (last accessed 13/02/2023)

Nagy, Á., 2016. The three tradition of youth work and approaches in Hungary. (Az ifjúsági munka három tradíciója és magyarországi értelmezése.) In: Elek T., (ed.), 25 év – Jelentés az ifjúságügyről. Kecskemét: Iuvenis (last accessed 06/04/2023)

Nagy, T., Zsilavetz, Cs., 2011. Best Practice in Austrian Talent Support: Model and Practice of the Platon Jugendforum. In: Győri Gordon, J. (ed.), International Horizons of Talent Support, 1. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, pp. 17-50. (last accessed 06/04/2023)

NAV, 2022. 25 év alatti fiatalok kedvezménye. NAV.hu (last accessed 07/04/2024)

Németh, Á. (szerk.), 2023. Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása 2022. Budapest: ELTE, Pedagógiai és Pszichológiai Kar (last accessed 07/04/2024)

Németh, J. I., 2013. Az Agora és az Agora Pólus Program. In: Szín Közösségi Művelődés, 18/4., pp. 4-5. (last accessed 06/04/2023)

Németh, V., 2021. 25 év alatti fiatalok munkaerő-piaci helyzete. Budapest: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány (last accessed 13/02/2023)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2017. Idén is sokakhoz jutott el az Európai Mobilitási Hét üzenete. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály (last accessed 06/04/2023)

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia. Nyomonkövetési jelentés, 2021. (last accessed 02/04/2023)

OECD, 2015. Education Policy Outlook, Hungary. (last accessed 07/04/2024)

Oross D., 2015. Ifjúsági részvétel a pártpolitikán túl. Doctoral dissertation. (last accessed 31/03/2023)

Ponyi, L., 2015. Kulturális jog – kulturális feladatellátás – kulturális alapellátás Megjegyzések a kulturális alapellátás fogalom- és rendszerbeli megközelítéseihez. In: Kulturális Szemle, II/1. pp. 32-42. (last accessed 06/04/2023)

Rádió Antritt, 2023. A Szakképzési Centrum színes programokkal várja a pályaválasztókat. Antritt.hu (last accessed 07/04/2024)

Sartori, G., 1999. Demokrácia. Budapest: Osiris Kiadó

Sedgh, G., Finer, L. B., Bankole, A., Eilers, M. A., Singh, S., 2015. Adolescent pregnancy, birth, and abortion rates across countries: levels and recent trends. In: Journal of Adolescent Health, 56(2) pp. 223–230.

Sz. Makó, H., Péley, B., 2014. A terhesség megszakításával járó döntéshozatali folyamat és a preabortusz időszaka a nők mentális állapotával összefüggésben. In: Orvosi Hetilap, 155(17) pp. 647–652.

Szabó, A., 2019. A magyar egyetemisták és főiskolások politikai integrációja 2019. Aktív Fiatalok Kutatás. Negyedik hullám. Prague: Heinrich Böll Stiftung (last accessed 06/04/2023)

Székely, L., Pillók P., 2022. Kívánj tizet! A magyarországi fiatalok nemzedéki önreflexiója és jövőképe. Budapest: Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség (last accessed 07/04/2024)

Székely, L., (szerk.) 2021. Magyar fiatalok a koronavírus-járvány idején - Tanulmánykötet a Magyar Ifjúság kutatás 2020 eredményeiről. Budapest: Enigma (last accessed 07/04/2024)

Széll, K., Nagy Á., 2019. Oktatási helyzetkép: iskolai életutak, tervek és lehetőségek. In: Nagy, Á. (szerk.), Margón Kívül, magyar ifjúságkutatás 2016. Budapest: Excenter Kutatóközpont. (last accessed 06/04/2023)

Szikra, D., 2014. Democracy and welfare in hard times: The social policy of the Orbán Government in Hungary between 2010 and 2014. Journal of European Social Policy, Vol. 24(5) pp. 486– 500 (last accessed 06/04/2023)

Tehetség.hu, 2017. Immár harmadik alkalommal díjazták a tehetségek támogatóit. Tehetség.hu (last accessed 06/04/2023)

Tóbiás, L., 2019. Career paths in youth work. (Szakmai életutak az ifjúsági munkában.) Párbeszéd: Szociális Munka, 6(1) (last accessed 06/04/2023)

Trencsényi, L., 1993. About child movements (adolescent movements) and their helpers. (A gyermekmozgalmakról (serdülőmozgalmakról) és segítőikről.) Iskolakultúra, 3(23), pp. 86-90. (last accessed 06/04/2023)

Új Nemzedék Újratöltve, 2016. Magyar Ifjúság Kutatás, 2016. Gyorsjelentés a Kárpát-medencei fiatalokról. Új Nemzedék Újratöltve (last accessed 06/04/2023)

Új Nemzedék Újratöltve, 2016. Magyar Ifjúság Kutatás, 2016. Az Ifjúságkutatás első eredményei. Ezek a mai magyar fiatalok! Új Nemzedék Újratöltve (last accessed 06/04/2023)

Vásárhelyi J. (ed.), 2010. Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Alapvetés 2010. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. (last accessed 14/03/2023)

Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 2013. Pedagógiai Program – Környezeti Nevelési program. (last accessed 28/03/2023)

Wootsch P., 2010. Zigzagging in a labyrinth – Towards „good” Hungarian youth work. In: Coussée F., Verschelden G., Van de Walle T., Mędlińska M., Williamson H., (eds.), The history of youth work in Europe. Relevance for youth policy today. Volume 2. Strasbourg: Council of Europe (last accessed 28/03/2023)

Official websites

72 hours without compromise, '72 óra kompromisszum nélkül', website of the initiative (last accessed 30/12/2019)

72 hours without compromise, '72 óra kompromisszum nélkül', list of the tasks of the voluntary action (last accessed 13/02/2021)

72 hours without compromise, '72 óra kompromisszum nélkül', stories on the projects (last accessed 04/04/2022)

72 hours without compromise, 'Lezárult az idei 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akció!', results of the initative in 2022 (last accessed 07/04/2024)

72 hours without compromise, 'Sikerrel zárult a 72 óra kompromisszum nélkül', results of the initative in 2023 (last accessed 14/03/2023)

About the State of Hungary, 'A magyar államról', information about the State of Hungary (last accessed 13/02/2023)

'Active Marketplace', 'Aktív Piactér - Pályázati felhívás', application of the 'Volunteer Marketplace' website last accessed (22/03/2023)

Alliance of Hungarian Christian Democrats, 'Magyar Kereszténydemokrata Szövetség', official website of the party (last accessed 03/04/2023)

Alliance of Young Christian Democrats 'Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség', information about the associaton (last accessed 28/03/2023)

Apáczai Scholarship Programme, 'Apáczai Ösztöndíj Program', information about the scholarship programme (last accessed 07/04/2024)

Arany János College Program, 'Arany János Kollégiumi Program’, website of the Arany János College Program (last accessed 07/04/2024)

Arany János Programmes, 'Az Arany János programokról', information about the programmes (last accessed 04/04/2022)

Arany János Programmes, 'Arany János Tehetséggondozó Program', official website of the programme (last accessed 07/04/2024)

Arany János Talent Programme, 'A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja', information about the programme (last accessed 07/04/2024)

Arany János Programmes, 'Tájékoztató az Arany János Programokról', data on the number of participants in the programme (last accessed 07/04/2024)

Ars Erotica Foundation, official website of the Foundation (last accessed 13/02/2023)

Artemisszió Foundation, 'Alkalmazott művészet', information about the applied art activity Foundation (last accessed 07/04/2024)

Artemisszió Foundation, 'Globális nevelés', information about the global education activity Foundation (last accessed 07/04/2024)

Artemisszió Foundation, information about the Foundation (last accessed 07/04/2024)

Artemisszió Foundation, 'MIRA community', information about the community (last accessed 28/03/2023)

Artemisszió Foundation, 'Migráció', information about the refugee support activity Foundation (last accessed 07/04/2024)

Artemisszió Foundation, 'Társadalmi részvétel', information about the civic participation activity Foundation (last accessed 07/04/2024)

Artemisszió Intercultural Foundation, website of the Foundation (last accessed 07/04/2024)

Association for Mental Health for Youth, 'Ifjúsági Lelki Elsősegély', website of the association (last accessed 07/04/2024)

Association of Hungarian PhD and DLA Candidates, official website of the union (last accessed 04/04/2022)

Association of Hungarian PhD and DLA Candidates, 'Doktoranduszok Országos Szövetsége, Alapszabály', charter of the association, 2012 (last accessed 08/02/2021)

Association of Hungarian PhD and DLA Candidates, 'Bemutatkozás', introduction of the DOSZ (last accessed 13/02/2023)

Association of Hungarian PhD and DLA Candidates, 'Tudományos osztályok', information about the scientific departments (last accessed 13/02/2023)

'Awareness-raising to prevent waste production', 'Szemléletformálás a hulladékképződés megelőzésére', information about the teacher's training (last accessed 07/04/2024)

Baby waiting support, 'Babaváró támogatás', information about the Baby waiting support (last accessed 13/02/2023)

Bács-Kiskun County Chamber of Commerce and Industry, 'Megjelent a szakképzési törvény 2023. évi módosítása', information on the changes of the vocational act (last accessed 28/03/2023)

Balázs János Award, 'Balázs János díj', information about the Balázs János Award (last accessed 13/02/2023)

Balázs János Award, 'Balázs János díj', information on the winners in 2023 (last accessed 07/04/2024)

'Be a superhero!', ''Legyél Te is szuperhős!' - Pályázati felhívás'', application of the 'Volunteer Marketplace' website last accessed (22/03/2023)

'Be the hero of your community!', ''Legyél Te a közösséged hőse!' - Pályázati felhívás'', application of the 'Volunteer Marketplace' website last accessed (22/03/2023)

Bethlen Gábor Fund, 'Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.', official website of the Fund (last accessed 13/02/2023)

Bethlen Gábor Fund, 'Bemutatkozás', introduction of the Fund (last accessed 13/02/2023)

Bethlen Gábor Fund, 'Beszámoló 2021', report on the activities of the Fund in 2021 (last accessed 13/02/2023)

Better Chances for Children' National Strategy Evaluation Committee, ''Bemutatkozik a 'Legyen jobb a gyermekeknek' Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága'' (last accessed 07/04/2024)

Blue Line, 'Kék Vonal', website of the mental health support service (last accessed 07/04/2024)

Blue Planet Foundation, information on the Foundation (last accessed 14/03/2023)

Blue Planet Foundation, 'Gyakornoki Program Stockholmban és Pozsonyban', information about the scholarship programme to Stockholm and Bratislava (last accessed 14/03/2023)

Blue Planet Foundation, 'Fontus vízügyi és környezetvédelmi hallgatói ösztöndíj', information about the Fontus scholarship (last accessed 14/03/2023)

Blue Planet Foundation, 'Környezetvédelmi és Vízügyi Gyakornoki Program', information about the internship programme (last accessed 14/03/2023)

Blue Planet Foundation, 'Mathias Corvinus Collegium – Klímapolitikai Intézet Ösztöndíjprogram', information about the scholarship programme (last accessed 14/03/2023)

Blue Planet Foundation, 'Ösztöndíjak és gyakornoki programok', information about the scolarships (last accessed 14/03/2023)

Blue Planet Foundation, 'PhD ösztöndíjprogram Chilében', information about the scholarship programme for PhD students  (last accessed 14/03/2023)

Blue Planet Foundation, 'Sustainability as maturity exam subject', information about the subject (last accessed 07/04/2024)

Blue Point Drug Counselling Centre and Drug Therapy Foundation, 'Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulencia Alapítvány', information about the foundation (last accessed 28/03/2023)

Board of Social Environment, 'Közösségi környezet kollégium', information about the board (last accessed 13/02/2023)

Board of the Children and Youth Fund, 'Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa', information about the Fund (last accessed 07/04/2024)

Buda Area Health Programme, 'Budakörnyéki Egészségprogram', website of the Programme (last accessed 14/03/2023)

Budakörnyéki Municipal Association, 'Budakörnyéki Önkormányzati Társulás', official website of the Association (last accessed 13/02/2023)

Budapest Business School, information about the Budapest Business School (last accessed 04/04/2022)

Budapest City Management Centre Ltd., 'Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.', official website of the Centre (last accessed 13/02/2023)

Budapest Enterprise Agency, information about the agency (last accessed 13/02/2023)

Budapest Polytechnics Foundation, 'Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola', information about the school (last accessed 05/04/2023)

Budapest University of Technology and Economics, official website of the University (last accessed 04/04/2022)

Bursa Hungarica, 'Bursa Hungarica Program', information about the programme (last acccessed 13/02/2023)

Cabinet Office of the Prime Minsiter, 'Digital Success Programme, Strategies', information about the Strategies (last accessed 14/02/2021)

Campus Mundi mobility programme, 'Campus Mundi', information about the application (last accessed 13/02/2023)

Canteen Program, 'Mintamenza program', information about the Canteen Program (last accessed 14/03/2023)

Catching-up Settlements programme, 'Felzárkózó települések program', website of the programme (last accessed 04/04/2022)

Catching-up Settlements programme, 'Bűnmegelőzés, drogprevenció', information about the crime and drug prevention activities of the programme (last accessed 07/04/2024)

Central European Exchange Program for University Studies, CEEPUS Program (last accessed 13/02/2023)

Central European University, ’Department of Economics and Business’, official website of the Central European University (last accessed 13/02/2023)

Centre for Innovative Education Support, 'Innovatív Képzéstámogató Központ', official website of the Center (last accessed 04/04/2022)

Centre for Innovative Education Support, 'Okleveles technikusképzés', information on the Technicum Schools with a degree certificate (last accessed 07/04/2024)

Centre for Innovative Education Support, 'Okleveles technikusképzések engedélyezett listája', list of the approved Technicum School degree certificate trainings (last accessed 07/04/2024)

Centre for Innovative Education Support, 'Programtantervek', information about the programme curriculums (last accessed 04/04/2022)

Centre for Innovative Education Support, 'SkillsCom', career guidance support application (last accessed 07/04/2024)

Centre for Innovative Education Support, 'Szakképzési Innovációs Tanács', information about the Council for Innovation in Vocational Training (last accessed 13/02/2023)

Challenge Day, 'Kihívás Napja', information about the programme (last accessed 05/04/2023)

Children and Youth Found, 'Gyermek és Ifjúsági Alapprogram', information about the programme (last accessed 22/03/2023)

Children and Youth Found, ''Helyben renden' - Pályázati útmutató 2022'', information about the application (last accessed 07/04/2024)

Christian Democratic People's Party, 'Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)', official website of the KDNP party (last accessed 03/04/2023)

Civil Information Portal, register of volunteer host organisation (last accessed 07/04/2024)

Civil Information Portal, 'Civil Információs Portál', civic information website of the Prime Minister's Office (last accessed 07/04/2024)

Civil Public Service Centres, 'Civil Közösségi Szolgáltatási Központok', information about the centres (last accessed 13/02/2023)

Civil Union Public Benefit Foundation, information on the Foundation (last ac cessed 013/02/2023)

Civil Unity Forum, information about the Forum (last accessed 13/02/2023)

College for Mobility and Adaptation, 'Mobilitás és alkalmazkodás kollégium', information on the College (last accessed 22/03/2023)

College for National Cooperation, 'Nemzeti összetartozás kollégium', information about the college (last accessed 13/02/2023)

College for National Inherence, 'Nemzeti összetartozás kollégium', information on the College (last accessed 22/03/2023)

College for Social Responsibility, 'Társadalmi felelősségvállalás kollégium', information about the college (last accessed 13/02/2023)

College for the Future of New Generation, 'Új nemzedékek jövőjéért kollégium', information about the college (last accessed 13/02/2023)

Community Coordination BA, 'Közösségszervezés BA', information about the programme (last accessed 13/02/2023)

Complex Basic Program, information about the Complex Basic Program (last accessed 07/04/2024)

Complex Basic Program, digitalisation-based sub-programme (last accessed 07/04/2024)

Complex Basic Program, life-practice-based sub-programme (last accessed 07/04/2024)

Complex Basic Program, art-based sub-programme (last accessed 07/04/2024)

Complex Basic Program, logic-based sub-programme (last accessed 07/04/2024)

Complex Basic Program, physical education-based sub-programme (last accessed 07/04/2024)

Complex Basic Program, general information about the Complex Basic Program (last accessed 07/04/2024)

Complex Basic Program, information about the Complex Basic Program (last accessed 13/02/2023)

Complex Basic Program, 'Eredmények', information about the results of the Program (last accessed 07/04/2024)

Complex Basic Program, 'Távoktatásos képzések 2023-2024', information about the free methodological trainings (last accessed 07/04/2024)

Comprehensive health and mental development and addiction reducing programmes in schools, 'A teljeskörű egészségfejlesztés, a lelki egészség előmozdítását és a függőségek visszaszorítását célzó iskolai programok', information about the projects (last accessed 04/04/2022)

Constitutional Court, the official site of the Constitutional Court (last accessed 04/04/2022)

Coordination Forums on Drug Affairs, 'Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok', website of the Forums (last accessed 17/03/2023)

Corvinus University of Budapest, official website of the University (last accessed 04/04/2022)

Council of Europe, Lanzarote Convention, information about the convention (last accessed 17/03/2023)

Creative Europe, official website of the framework programme (last accessed 17/03/2023)

Crisis Management and Information Telephone Service, 'Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat', information on the crisis management network facilities (last accessed 07/04/2024)

Csepp Esélyegyenlőségi Alapítvány – 'Csobánkai Csepp Tanoda', information about the tanoda (last accessed 13/02/2023)

Cultural Heritage Days, 'Kulturális Örökség Napjai', official website of the European Heritage Days (last accessed 28/03/2023)

Cultural mediation MA training, 'Kulturális mediáció MA képzés', information about the training (last accessed 28/03/2023)

Day for Roma Culture, 'Nemzetközi Roma Nap', information about the Day for Roma Culture (last accessed 13/02/2023)

Democracy Game, 'Demokráciajáték', information about the Democray Game (last accessed 07/04/2024)

Democratic Coalition, 'Demokratikus Koalíció', official website of the Coalition (last accessed 17/03/2023)

Democratic Trade Union of Teachers, 'Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete', official website of the Democratic Trade Union of Teachers (last accessed 28/03/2023)

Design Terminal, official website of the agency (last accessed 17/03/2023)

Design Terminal, 'Activities', programmes of the Design Terminal (last accessed 28/03/2023)

Design Terminal, 'Who we are', information about the agency (last accessed 04/04/2022)

Design Terminal, 'Mentoring program', information about the programme (last accessed 28/03/2023)

Development and Training Committees, 'Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok', information about the Committees (last accessed 13/02/2023)

'Development of mental health of young people and reducing risky behaviour in school', 'Fiatalok mentális egészségének fejlesztése és rizikós magatartásuk csökkentése iskolai keretek között', information about the teacher training (last accessed 07/04/2024)

Dialogue for Hungary, 'Párbeszéd Magyarországért', official website of the Dialouge for Hungary organization (last accessed 22/03/2023)

Digital Welfare Nonprofit Ltd., 'Digitális Jólét Nonprofit Kft.', official website of the Nonprofit organization (last accessed 22/03/2023)

Digital Welfare Nonprofit Ltd., 'A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata', Organizational and Operational Rules of the organisation (last accessed 22/03/2023)

Digital Success Programme, information about the programme (last accessed 10/02/2021)

Digital Success Programme, 'DigComp', information about the DigComp programme (last accessed 04/04/2022)

Digital Child Protection Strategy, 'Digitális Gyermekvédelem', official website of the project created by the strategy (last accessed 13/02/2023)

Digital Child Protection Strategy, 'NETMENTOR program', information about the NETMENTOR programme (last accessed 13/02/2023)

Digital Pedagogical Methodology Center, 'Digitális Pedagógiai Módszertani Központ', information about the center (last accessed 22/03/2023)

Digital Pedagogical Methodology Center, 'Digitális Névjegy Rendszer', information about the Digital Card System (last accessed 07/04/2024)

Digital Pedagogical Methodology Center,  'Digitális Pedagógiai Tudásbázis', information about the Digital Pedagogical Knowledge Database (last accessed 04/04/2022)

Digital Renewal Operational Programme Plus, 'Digitális Megújulás Operatív Program Plusz', information about the programme (last accessed 07/04/2024)

'Digital Signpost to Teachers - internet safety in schools', 'Digitális útjelzők pedagógusoknak - internetbiztonság az iskolában', information about the teacher's training (last accessed 07/04/2024)

Digital Theme Week, 'Digitális Témahét', information about the Digital Theme Week (last accessed 22/03/2023)

Digital Theme Week, 'Tudatos médiahasználat', project recommendations for the Digital Theme Week - Concius Media Literacy (last accessed 22/03/2023)

Digital Profession Advisor, 'Digitális SzakmAjánló', information about the Digital Profession Advisor (last accessed 13/02/2023)

Directorate-General for Equal Treatment, official website of the Directorate (last accessed 13/02/2023)

Directorate-General for Creating Social Opportunities, 'Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság', official website of the directorate (last accessed 08/01/2021)

Directorate-General for Social Affairs and Child Protection, official website of the Directorate (last accessed 15/12/2019)

Discount on shool meals, 'Gyermekétkeztetés', information about the social service (last accessed 13/02/2023)

'Do Your Profession!', 'SzakMÁzz!', official website of the exhibition (last accessed 13/02/2023)

Drug Prevention Commettee of the Hungarian Defense Forces, 'a Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottsága', information about the Commettee (last accessed 17/03/2023)

Dual Training, 'Duális Diploma', information about the dual training (last accessed 17/03/2023)

Dual Training Council, 'Duális Képzési Tanács', information on the Dual Training Council (last accessed 17/03/2023)

Economic Development and Innovation Operational Programme Plus, 'Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz', application management programme (last accessed 07/04/2024)

Eco Portal, 'Ökoportál', blog on environment protection (last accessed 14/03/2023)

Ecumenical Youth Office, 'Ökomenikus Ifjúsági Iroda', website of the Youth Office (last accessed 14/03/2023)

'Educating the younger generation to a healthy lifestyle', 'A felnövekvő generáció egészséges életmódra nevelése', information about the teacher training (last accessed 07/04/2024)

'Education for physical and mental health in the pedagogical practice', 'Testi-lelki egészségre nevelés a pedagógiai gyakorlatban', information about the teacher's training (last accessed 07/04/2024)

Educational Authority, 'Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Duális Képzési Osztály', contact information of the Dual Training Department of the Educational Authority (last accessed 13/02/2023)

Educational Authority, 'Jogszabályi háttér az Iskolai Közösségi Szolgálathoz', the legal background of the school community service (last accessed 31/03/2023)

Educational Authority, 'Kerettantervek egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez', list of optional subjects in formal education (last accessed 13/04/2023)

Educational Authority, 'Ökoiskolai nevelési-oktatási program', Eco schools in Hungary (last accessed 31/03/2023)

Educational Authority, 'Ökoiskolák adatbázisa', database of the winners of the 'Eco-School Program' (last accessed 31/03/2023)

Educational Authority, 'Pedagógiai Oktatási Központok', list of Pedagogical Educational Centres (last accessed 31/03/2023)

Educational Authority, 'Tasks and functions of the Educational Authority', list of tasks of the Educational Authority (last accessed 31/03/2023)

'Educational and cultural diplomatists', information about the educational and cultural diplomatists (last accessed 04/04/2022)

'EFOP-1.2.1 Védőháló a családokért', application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 04/04/2022)

'EFOP-1.2.4-VEKOP-16 Kríziskezelő szolgáltatások fejlesztése', application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 04/04/2022)

’EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével’, information on the application (last accessed 15/12/2019)

’EFOP-3.2.15-VEKOP-17 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása’, application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 28/03/2023)

'EFOP-3.3.5-19 Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program', application of the Government of Hungary (last accessed 28/03/2023)

’EFOP-3.3.7-17 Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben’, application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 28/03/2023)

’EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében’, applicaton of the Ministry of Human Capacities (last accessed 28/03/2023)

’EFOP-3.4.4-16 A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban’, application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 28/03/2023)

Egon Póka Art Academy, 'Póka Egon Művészeti Akadémia', information about the academy (last accessed 07/04/2024)

Elisabeth Novum Award, 'Erzsébet Nóvum Díj', information about the application of the Award (last accessed 04/04/2022)

Elisabeth Youth Fund, 'Szakmai erőforrástérkép', information about the resource map (last accessed 07/04/2024)

Elizabeth Foundation, 'Erzsébet Alapítvány', information about the Foundation (last accessed 13/02/2023)

Elizabeth Foundation, 'Feladatról, tevékenységről szóló tájékoztató magyarul', information about the Foundation tasks and their programmes’ types (last accessed  13/02/2023)

'Enter the market!' programme, 'Lépj a piacra! program', information about the programme (last accessed 17/03/2023)

Elisabeth Youth Foundation, 'Erzsébet Ifjúsági Alap', offical website of the Foundation (last accessed 22/03/2023)

Elisabeth Youth Foundation, 'Önkéntes Portál’, official website of The Volunteer Portal (last accessed 22/03/2023)

ELTE University, 'Múzeumpedagógiai szaktanácsadó', information about the Museum Education training programme (last accessed 07/04/2024)

Equal Opportunity Programme, 'Helyi Esélyegyenlőségi Programok', official website of the Equal Opportunity Programmes (last accessed 06/04/2023)

Erasmus+, 'Erasmus+ az ifjúsági területen', official website of the programme (last accessed 13/02/2023)

Erasmus+, 'Beszámolás folyamata, Mobility Tool+', information about the web-based report tool (last accessed 22/03/2023)

Erasmus+, 'Ifjúság. 2018-as projektek adatai az ifjúsági területen', data about the Erasmus+ projects in 2018 (last accessed 22/03/2023)

Erasmus+ - 'Partnerségi együttmőködések az ifjúsági területen', information about the cross-sectoral project of Erasmus+ (last accessed 13/02/2023)

Eszterházy Károly University, website of the university  (last accessed 14/03/2023)

EU Charter of Fundamental Rights, information about the charter (last accessed 22/03/2023)

Eurodesk, Time to Move campaign, website of the campaign (last accessed 07/04/2024)

Eurodesk, Time to Move campaign, 'Ilyen volt a Time to Move 2023-ban', information about the campaign (last accessed 07/04/2024)

Euroguidance Hungary, information about Euroguidance (last accessed 04/04/2022)

Europass, information about Europass (last accessed 22/03/2023)

Europe for Citizens Programme, details of the programme (last accessed 04/04/2022)

European Commission, 'EU Aid Volunteers', official website of the programme (last accessed 22/03/2023)

European Commission, 'Europe's Digital Decade: digital targets for 2030', official website of the programme (last accessed 07/04/2024)

Europan Commission, 'School fruit, vegetable and milk scheme', information about the scheme (last accessed 22/03/2023)

European Mobility Week, information about the Mobility Week (last accessed 22/03/2023)

European Mobility Week, 'Európai Mobilitási Hét', information about the Mobility Week in Hungary (last accessed 22/03/2023)

European Money Week, information about the initial (last accessed 22/03/2023)

European Money Week, 'Pénz7, Pénzügyi és Vállalkozói Témahét', Hungarian website of the Thematic Week (last accessed 06/04/2023)

European Money Week, 'Pénz7, Vállalkozói Témák', information about the Entrepreneurial Themes (last accessed 06/04/2023)

European School Sport Day, information about the Sport Day (last accessed 14/03/2023)

European Solidarity Corps, information about the humanitarian aid programme (last accessed 07/04/2024)

European Youth Centre Budapest, the official website of the Centre (last accessed 14/03/2023)

EU Youth Delegates, social media website of the Delegates (last accessed 14/03/2023)

European Solidarity Corps, official website of the ESC (last accessed 14/03/2023)

European Youth Portal, official website of the initiative (last accessed 14/03/2023)

European Youth Portal, 'EU Youth Dialogue', information about the EU Youth Dialogue (last accessed 04/04/2022)

The European Week for Waste Reduction, official website of the inititative (last accessed 14/03/2023)

European Week of Sport, official website of the Sports Week (last accessed 28/03/2023)

Europe Goes Local, official website of the programme (last accessed 28/03/2023)

European VET Week, 'Európai Szakképzési Hét', information about the European VET Week (last accessed 28/03/2023)

EUROSTAT, European Health Interview Survey (last accessed 04/04/2022)

Exceptional child protection benefit, 'Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás', information about the child protection benefit (last access 13/02/2023)

Express Innovation Agency, website of the Agency (last accessed 13/04/2023)

Family and Child Welfare Centers, 'Család és Gyermekjóléti Központok', information about the centers (last access 28/03/2023)

Family Friendly Hungary Centre, 'Családbarát Magyarország Központ', information about the Centre (last access 13/02/2023)

Family Housing Support Program, 'Családi Otthonteremtési Kedvezmény', information on the application (last accessed 07/04/2024)

Family Housing Support Program, 'Családi Otthonteremtési Kedvezmény feltételei és igénylése 2024', website with information about the changes (last accessed 07/04/2024)

Federation of Children's and Youth Municipal Councils, official website of the Council (last accessed 28/03/2023)

Federation of Children’s and Youth Municipal Councils, 'Projektek', information about the Council’s projects (last accessed 07/04/2024)

Federation of Liberal Youth, 'Liberális Fiatalok Társasága (LiFT)', official Facebook site of the Associaton (last accessed 03/04/2023)

Festival Volunteer Centre, official website of the Centre (last accessed 22/03/2023)

Festival Volunteer Centre, 'How are you?', information about the programme(last accessed 22/03/2023)

Fidelitas, 'Közösség és Közélet', official website of the Fidelitas (last accessed 13/02/2023)

'FIDESZ', official website of the Fidesz party (last accessed 13/02/2023)

Forestry Kindergarten and Forestry Schools programs, 'Erdei Óvoda és Erdei Iskola Programok', information about the programs (last accessed 13/02/2023)

Foundation for Democratic Youth, 'Demokratikus Ifjúságért Alapítvány', official website of the organization (last accessed 13/02/2023)

Foundation for Democratic Youth, 'Demokratikus Ifjúságért Alapítvány', framework curriculums for teachers (last accessed 07/04/2024)

'Future Conscious Media Consumers - Media Literacy and Media Awareness dissemination', 'TÁMOP-Projekt', information about the project (last accessed 06/04/2023)

GENE Roundtables, information about the Roundtables (last accessed 04/04/2022)

Genius Loci Award, 'Genius Loci Díj', information about the Award (last accessed 04/04/2022)

'GINOP-5.2.7-18 Fiatalok Vállalkozóvá válásának támogatása és a GINOP-5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása pályázati konstrukciók összefoglalása', information about the applications (last accessed 07/04/2024)

'Global environmental and social challenges in the 21st century', 'Globális környezeti és társadalmi kihívások a 21. században', information about the teacher's training (last accessed 07/04/2024)

Governmental Information-Technology Development Agency, official website of the agency (last accessed 07/04/2024)

Governmental Information-Technology Development Agency, 'Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)', information about the agency (last accessed 07/04/2024)

Graduate Career Tracking System (GCTS), information on the EUROSTUDENT survey (last accessed 07/04/2024)

Graduate Career Tracking System (GCTS), information on higher education career tracking (last accessed 07/04/2024)

Graduate Career Tracking System (GCTS), information on the Integration of Administrative Databases 2023 (last accessed 07/04/2024)

Graduate Career Tracking System (GCTS), research website of the Department of Higher Education Analysis (last accessed 07/04/2024)

'Great Sports and Musical Instrument Selector', 'Nagy Sportágválasztó és Nagy Hangszerválasztó', official website of the program (last accessed 07/04/2024)

'Great Sports and Musical Instrument Selector', 'Nagy Sportágválasztó és Nagy Hangszerválasztó', results of the event in 2023 (last accessed 07/04/2024)

Green Front Youth Movement, 'Zöld Front', site of the Movement (last accessed 14/03/2023)

Green Generation Youth Movement, 'Zöld Generáció Ifjúsági Mozgalom', social media website of the Green Generation Youth Platform (last accessed 13/02/2023)

'Green Source' application, 'Zöld Forrás 2022', information about the results of the application (last accessed 14/03/2023)

Győr Technical Vocational Training Centre, 'Győri Szakképzési Centrum', official website of the Győri Szakképzési Centrum (last accessed 28/03/2023)

Hajdú-Bihar Enterprise Development Foundation, 'Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány', website of the Foundation (last accessed 04/04/2022)

Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), website of the cross-national survey (last accessed 28/03/2023)

Health Promotion Offices, 'Egészségfejlesztési Irodák', information on the Offices (last accessed 04/04/2022)

Heracles Programme, 'Héraklész Program', official website of the program (last accessed 07/04/2024)

Heracles Programme, 'A Héraklész program története', history of the Programme (last accessed 17/03/2023)

Heracles Programme, 'Héraklész Gála: húszéves jubileum a Puskás Arénában', results of the Programme (last accessed 17/03/2023)

Heracles Programme, 'Héraklész Gála: A 2023-as év legjobb utánpótláskorú sportolóit és edzőiket díjazták', results of the Programme in 2023 (last accessed 07/04/2024)

Heracles Programme, 'Megújult a Héraklész program', changes in the Programme in 2023 (last accessed 07/04/2024)

Higher Education Graduate Tracking Database, 'Diplomás Pályakövető Rendszer', information about the Database (last accessed 13/02/2023)

Hintalovon Children's Rights Foundation, official website of the Hintalovon Children’s Rights Foundation (last accessed 04/04/2022)

Hintalovon Children's Rights Foundation, 'Yelon program', website of the Yelon programme (last accessed 14/03/2023)

Hiventures, official website of the organization (last accessed 17/03/2023)

Hiventures – 'About us', information about the organization (last accessed 04/04/2022)

HRDOP-1.2.2-15: Supporting youth programmes, information about the application (last accessed 03/12/2018)

Human Capacities Grant Management Office, 'Emberi Erőforrás Támogatáskezelő', the main page of the Management Office (last accessed 17/03/2023)

Human Rights Working Group and Human Rights Roundtable, information about the Group and Roundtable (last accessed 04/04/2022)

Human Resource Development Operational Programme, information about the programme (last accessed 17/03/2023)

Hungarian Academy of Arts, information about the Academy (last accessed 17/03/2023)

Hungarian Academy of Sciences, official website of the Academy (last accessed 17/03/2023)

Hungarian Accreditation Committee, 'Magyar Akkreditációs Bizottság', official website of the Committee (last accessed 17/03/2023)

Hungarian Association on Addictions, official website of the Association (last accessed 04/04/2022)

Hungarian Association for Counselling in Higher Education, official website of the Association (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Banking Associaton, information about the Banking Association (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Catholic Church, 'Magyar Katolikus Egyház', official website of Church (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Chamber of Agriculture (HCA), official website of the Chamber (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Chamber of Commerce and Industry, official website of the organisation (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Chamber of Commerce and Industry, 'A kamara pályaorientációs tevékenységének bemutatása', information about the career guidance tasks of the Hungarian Chamber of Commerce and Industry (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Charity Service of the Order of Malta, official website of the Charity Service (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Charity Service of the Order of Malta, 'Anya Apa Pia', information about the 'Dad Mom Alcohol' programme of the Hungarian Charity Service of the Order of Malta (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Charity Service of the Order of Malta, 'Anya Apa Pia - Akkreditált képzés', information about the training available in the programme (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Charity Service of the Order of Malta, 'Anya Apa Pia - Kiadványok', books published during the programme (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Charity Service of the Order of Malta, 'Anya Apa Pia - Konferencia', information about the conference held during the programme (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Charity Service of the Order of Malta, 'Anya Apa Pia - Podcast', information about the podcast created during the programme (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Central Statistical Office, official website of the office (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Central Statistical Office, 'Ifjúságsegítő', official concept of the Youth Worker (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Doctoral Council, official website of the council (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Farmers' Association, 'Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA', information about the Association (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Focal Point for Tobacco Control, 'Dohányzás Fókuszpont', official website of the organization (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Focal Point for Tobacco Control, 'Tobacco Control in Hungary', information about the programme (last accessed 28/03/2023)

Hungarian foreign representations, 'Külföldi magyar intézetek', information about the representations (last accessed 04/04/2022)

Hungarian Foundation for Enterprise Promotion, mission of the Foundation (last accessed 28/03/2023)

Hungarian judicial system, information about the Hungarian judicial system (last accessed 28/03/2023)

Hungarian League of Volunteers Association (MÖL), information about the League (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Leisure Sports Alliance, 'Magyar Szabadidősport Szövetség', information about the alliance (last accessed 13/02/2023)

The Hungarian National Assembly, official website of the Assembly (last accessed 13/02/2023)

Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information, official website of the Authority (last accessed 13/02/2023)

Hungarian National Focal Point, website of the agency (last accessed 17/03/2023)

Hungarian National Focal Point, 'Prevention', information on the prevention activities of the agency (last accessed 17/03/2023)

Hungarian National Roma Platform, information about the Roma Platform (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Natural History Museum, 'Foglalkozásaink', information on the interactive learning programmes of the museum (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Official Journal, 'Magyar Közlöny Lap – és Könyvkiadó', official website of the publisher (last accessed 05/04/2023)

Hungarian Olympic Committee, 'Magyar Olimpiai Bizottság', website of the committee (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Qualifications Framework, 'Magyar Képesítései Keretrendszer', information about the framework (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Rectors' Conference, official website of the Conference (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Rectors' Conference – 'About us', information about the rectors’ conference (last accessed 17/03/2023)

Hungarian School Sport Federation, 'Diákolimpia tábor, information about the student camps organised by the school sport federation (last accessed 07/04/2024)

Hungarian School Sport Federation, 'Magyar Diáksport Szövetség' (MDSZ), official website of the Hungarian School Sport Federation (last accessed 17/03/2023)

Hungarian School Sport Federation, 'Irány a zöld! - Eszköztár', toolkit for the 2022 programme (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Scout Association, official website of the association (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Scout Association, 'Gyermekvédelem', child protection helpline of the association (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Scout Association, '2022 War in Ukraine - Response of Hungary' (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Society for Environmental Education, information about the Society (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Sports Stars' Scholarship, 'Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj', information about the scholarship (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Sports Stars' Scholarship, 'A 2022/2023. tanév I. félév nyerteseinek listája', list of the winners in the first half of the academic year 2022/2023 (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Sports Stars' Scholarship, 'Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram, 2023/2024. tanév I. félév', application and the list of the winners in the first half of the academic year 2023/2024 (last accessed 07/04/2024)

Hungarian Startups in London and Berlin, 'Új központok segítik a hazai startup csapatokat', information about the project of the Startup Campus (last accessed 13/02/2023)

Hungarian State Opera, official website of the Opera (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Strategy of Popular Music, 'Magyar Könnyűzenei Stratégia forrásigénye', budget for the Hungarian Strategy of Popular Music (last accessed 05/04/2023)

Hungarian UN Youth Delegate, 'Magyar ENSZ Ifjúsági Küldött', official website of the Hungarian UN Youth Delegate (last accessed 13/02/2023)

The Hungarian University of Fine Arts, official website of the university (last accessed 13/02/2023)

Hungarian Youth Conference, 'About us', information about the Conference (last accessed 31/03/2023)

Hungarian Youth Conference, 'Documents', information about the Committee sessions (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Youth Conference, 'Projects', information about the projects (last accessed 28/03/2023)

Hungarian Youth Conference, 'Regions', information about the regions (last accessed 28/03/2023)

Hungary Helps Agency, information about the Agency (last accessed 28/03/2023)

Hungary Helps Program, official website of the Program (last accessed 28/03/2023)

Hungary Helps Program, information about the budget of the program (last accessed 07/04/2024)

Hungary Helps Program, information about the Scholarship Programme for Christian Young People (last accessed 07/04/2024)

'InfoGrund in the digital world – development of media consciousness in school environment', 'InfoGrund a digitális világban - a tudatos információfogyasztás fejlesztése iskolai környezetben', information about the teacher's training (last accessed 07/04/2024)

Inspectorate of Cultural Goods, 'Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály', information about the tasks of the Inspectorate (last accessed 28/03/2023)

Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, official website of the institute (last accessed (last accessed 28/03/2023)

Integrated Community Service Spaces, 'Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)', information about the organisation (last accessed 28/03/2023)

Internet Roundtable for Child Protection, information about the Roundtable (last accessed 13/02/2023)

Inter-ministerial Committee for Social Inclusion and Roma Affairs, information about the committee (last accessed 28/03/2023)

International Business School (IBS), official website of the school (last accessed 13/02/2023)

ISZOSZ – Hungarian Association of Youth Service providers, information about the Association (last accessed 28/03/2023)

ISZOSZ – Hungarian Association of Youth Service Providers, 'ISZOSZ trainings', information about the association’s trainings (last accessed 28/03/2023)

ISZOSZ – Hungarian Association of Youth Service Providers, 'Programok', information about the programmes (last accessed 28/03/2023)

Jobbik Youth Platform, 'Jobbik – Ifjúsági Tagozat', official website of the Jobbik Youth Department (last accessed 03/04/2023)

Jobbik – Movement for a better Hungary, 'Jobbik Magyarországért Mozgalom', official website of the Jobbik party (last accessed 03/04/2023)

John Wesley Theological College, 'Komplex művészeti terapeuta képzés', information on the complex art therapy training (last accessed 07/04/2024)

Junior Achievement Foundation, 'Junior Achievement Alapítvány', Hungarian website of the Foundation (last accessed 04/04/2022)

Junior Achievement Foundation, 'Vállalkozz okosan!', online training portal (last accessed 13/02/2023)

Károly Kaán National Natural and Envorionmental Competence Competition, 'Kaán Károly – Országos Természet és Környezetismereti Verseny', website of the competition (last accessed 14/03/2023)

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület – ’Családi Életre Nevelés Program (CSÉN)’, information about the program (last accessed 13/02/2021)

Kisalföld Enterprise Development Foundation, 'Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány', website of the Foundation (last accessed 05/04/2023)

Klebelsberg Institution Maintenance Centre, 'Klebelsberg Központ', official website of the center (last accessed 22/03/2023)

Klebelsberg Institution Maintenance Centre, 'Tankerületi Központok', list of the Educational district centers (last accessed 22/03/2023)

Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music, website of the academy (last accessed 05/04/2023)

Kompánia Tanoda, 'Kompánia Tanoda', information about the tanoda (last accessed 05/04/2023)

Kopint-Tárki Institute for Economic Research, official website of the Research Institute (last accessed 31/03/2023)

Maria Kopp Institute for Demography and Families, official website of the institute (last accessed 05/04/2023)

Kölcsey Ferenc High School Environmental Education Program, 'Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg, 2013. Környezeti Nevelési Program', description of the Program (last accessed 05/04/2023)

Kőrösi-Csoma Sándor programme, 'A Kőrösi Csoma Sándor program', website of the programme (last accessed 14/03/2023)

Kőrösi-Csoma Sándor programme, 'Ösztöndíjasaink', list of the participants (last accessed 14/03/2023)

Kőrösi-Csoma Sándor programme, 'Pályázati felhívás 2023', application in 2023 (last accessed 14/03/2023)

'Kultivál - Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál', information about the Youth Cultural Festival (last accessed 04/04/2022)

'Kultivál' - Kárpát-medencei kulturális ifjúsági feszvitál a Muravidéken', information about the 2022 event of the Festival (last accessed 28/03/2023)

Lakitelek Folk High School Foundation, 'Lakitelek Népfőiskola', official website of the Folk High School (last accessed 05/04/2023)

Language Learning Scholarship Programme for Hungarian Students, 'Külföldi Nyelvtanulási Program', official website of the Scholarship Programme (last accessed 13/02/2023)

Let's Teach for Hungary programme, information about the programme (last accessed 13/02/2023)

Lezsák Sándor, website of the MP of Fidesz (last accessed 05/04/2023)

Library of the Hungarian Parliament, official website of the Library (last accessed 05/04/2023)

'Like-a-Parliament', 'Mint-a-parlament', information about the competition (last accessed 07/04/2024)

'Live with clean lungs', 'Élj tiszta tüdővel', website of the campaign (last accessed 13/02/2023)

Magic Valley – Media Literacy Education Centre, official website of the centre (last accessed 22/03/2023)

Magic Valley – Media Literacy Education Centre – 'What is Magic Valley?', information about the centre (last accessed 04/04/2022)

Maria Kopp Institute for Demography and Families, website of the Institute (last accessed 14/03/2023)

The Media Council, information about the Council (last accessed 14/03/2023)

Minister heading the Prime Minister's Office, 'Miniszterelnökséget vezető miniszter', information about the Minister (last accessed 04/04/2022)

Ministry of Agriculture, 'Agrárminisztérium', official website of the Ministry of Agriculture (last accessed 13/02/2023)

Ministry of Culture and Innovation, 'Kulturális és Innovációs Minisztérium', information about the Mental Health Roadshow (last accessed 07/04/2024)

Ministry of Energy, 'Energiaügyi Minisztérium', website of the Ministry (last accessed 07/04/2024)

Ministry of Environment, 'Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium', information about the Ministry (last accessed 30/12/2019)

Ministry of Finance, 'Pénzügyminisztérium', website of the Ministry (last accessed 04/04/2022)

Ministry of Interior, 'Belügyminisztérium', official website of the Ministry (last accessed 13/02/2023)

Miskolci Vocational Training Centrum, 'Karriertervező', career planning guidance of the training centrum (last accessed 07/04/2024)

Mobilitás National Agency, 'Ifjúsági referensek', information about the Youth Assistance (last accessed 05/04/2023)

Mobilitás National Agency, 'Települési Ifjúsági Munka', information about the youth work in the settlements (last accessed 05/04/2023)

Moholy-Nagy University of Art and Design, official website of the university (last accessed 22/03/2023)

Momentum, official website of the Momentum Movement (last accessed 13/02/2023)

Momentum TizenX, youth organisation of the Momentum Movement (last accessed 13/02/2023)

Money Compass Foundation, 'Pénziránytű Alapítvány', official website of the foundation (last accessed 31/03/2023)

'Movement for an Alternative, Student-Centred Education', 'Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom', official website of the Movement (last accessed 03/04/2023)

MSZP Youth Platform, 'Magyar Szocialista Párt (MSZP) – Ifjúsági Tagozat', official website of the Youth Department of the MSZP party (last accessed 03/04/2023)

'MVM Edison' start-up application, official website of the application (last accessed 07/04/2024)

My Fertility Matters, 'Ciklus-show', information about the program (last accessed 13/03/2023)

My Fertility Matters, 'MFM-Projekt', official website of the project (last accessed 14/03/2023)

My Fertility Matters, 'Statisztika', data on the results of the program (last accessed 13/03/2023)

National Association of Addicition Consultants, 'Addiktológiai Konzultánsok Országos Egyesülete', social media website of the Association (last accessed 17/03/2023)

The National Association of Large Families, official website of the Association (last accessed 04/04/2022)

National Association of Young Entrepreneurs (FIVOSZ), information about the FIVOSZ (last accessed 04/04/2022)

National Authority for Data Protection and Freedom of Information, ’Freedom of Information in Hungary’, information of the Authority about freedom of information (last accessed 15/12/2019)

National Career Guidance Portal, 'Pályaorientációs Portál', the National Career Guidance Portal (last accessed 13/02/2023)

National Cooperation Found, 'Nemzeti Együttműködési Alap', information about the Found (last accessed 22/03/2023)

National Council for Sustainable Development, official website of the council (last accessed 07/04/2024)

National Crisis Management and Information Telephone Service, website of the Service (last accessed 06/04/2023)

National Cultural Fund of Hungary, 'Nemzeti Kulturális Alap', information about the Fund (last accessed 22/03/2023)

National Cyber-Security Center, information about the Center (last accessed 22/03/2023)

National Election Office, official website of the National Election Office (last accessed 03/04/2023)

National Election Office, 'Beszámoló a 2022-es választásokról', information about the elections held in 2022 ((last accessed 07/04/2024)

National Election Office, general information on the Hungarian electoral system (last accessed 07/04/2024)

National Election Office, the election of Members of the National Assembly (last accessed 07/04/2024)

National Employment Service, 'Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat', information about the organization (last accessed 07/04/2024)

National Employment Service, 'Álláskereső Klub', information about the Job Seeking Club (last accessed 07/04/2024)

National Employment Service, 'Álláskeresőknek', information for job seekers (last accessed 07/04/2024)

National Employment Service, 'Nyári diákmunka', information about the 'summer student work' (last accessed 07/04/2024)

National Employment Service, information about the career guidance events (last accessed 07/04/2024)

National Employment Service, 'Vállalkozások munkaerő támogatása', information about the supports to enterprises (last accessed 05/04/2023)

National Film Institute, information about the Institute (last accessed 22/03/2023)

National Interest Representation Association of Traders and Caterers, 'Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége', website of the Association (last accessed 05/04/2023)

National Koranyi Institute of Pulmonology, official website of the Institute (last accessed 14/03/2023)

National Media and Infocommunications Authority (NMHH), official website of the authority (last accessed 14/03/2023)

National Media and Infocommunications Authority (NMHH), Digipedia website of the authority (last accessed 07/04/2024)

National Media and Infocommunications Authority (NMHH), 'Guidance to gamer kids' guideline of the authority (last accessed 07/04/2024)

National Media and Infocommunications Authority (NMHH), the Internet Hotline support website of the authority (last accessed 07/04/2024)

National Media and Infocommunications Authority (NMHH), the 'Is the child ok, when he/she plays?' guide of the authority (last accessed 07/04/2024)

National Media and Infocommunications Authority (NMHH), the 'It is not cool to hurt others' guide of the authority (last accessed 07/04/2024)

National Media and Infocommunications Authority (NMHH), information about the 'Red Flag' campaign of the authority (last accessed 07/04/2024)

National Media and Infocommunications Authority (NMHH), the 'Mobile is my family?' campaign website of the authority (last accessed 07/04/2024)

National Office of Vocational Education and Training and Adult Learning, official website of the office (last accessed 13/02/2023)

National Organisation of Student Self-governing Bodies, 'Rólunk', information about the structure of the Organisation (last accessed 06/04/2023)

National Public Educational Portal, 'Nemzeti Köznevelési Portál', Educational Portal of the Educational Authority (last accessed 05/04/2023)

National Research, Development and Innovation Office, official website of the office (last accessed 06/04/2023)

National Research, Development and Innovation Office, 'About the Office', information about the Office (last accessed 06/04/2023)

National Strategic Reference Framework, information about the Framework (last accessed 13/02/2023)

National Student Council, 'Országos Diáktanács', information about the Student Council (last accessed 05/04/2023)

National Student Council, 'Országos Diáktanács', recommendations of the Student Council in 2020 (last accessed 05/04/2023)

National Talent Centre, 'Nemzeti Tehetség Központ', official website of the Centre (last accessed 13/02/2023)

National Talent Programme, 'Nemzeti Tehetség Program', information about the programme (last accessed 28/03/2023)

National Talent Coordination Forum, 'Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum', information about the forum (last accessed 28/03/2023)

National Tax and Customs Administration, website of the NTCA (last accessed 13/02/2023)

National Teachers Chamber, 'Nemzeti Pedagógus Kar', official website of the National Teachers Chamber (last accessed 13/02/2023)

National Teachers Chamber, 'A Nemzeti Pedagógus Kar Alapszabálya', charter of the National Teachers Chamber (last accessed 13/02/2023)

National Unified Card System, 'Nemzeti Egységes Kártyarendszer', information about the National Unified Card System (last accessed 05/04/2023)

National Union of Students, 'Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – HÖOK', information about the Union’s educational policy (last accessed 08/02/2021)

National Union of Students, 'Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – HÖOK', information about the Union’s EP round table program (last accessed 08/02/2021)

National Union of Students, 'Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – HÖOK', information about the Union’s Sport and health campaign (last accessed 08/02/2021)

National Union of Students, 'Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – HÖOK' information about the Union’s Student organisation abroad (last accessed 08/02/2021)

National Union of Students, 'Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – HÖOK', official website of HÖOK (last accessed 13/02/2023)

National University of Public Service, official website of National University of Public Service (last accessed 13/02/2023)

National Volunteer Centre Foundation, 'Önkéntes Központ Alapítvány', official website of the Foundation (last accessed 14/03/2023)

National Volunteer Centre Foundation, 'Küldetésünk', aims of the National Volunteer Centre Foundation (last accessed 13/02/2023)

National Youth Council, 'Alapszabály', charter of the National Youth Council (last accessed 13/02/2023)

National Youth Council, 'Nemzeti Ifjúsági Tanács', official website of the National Youth Council (last accessed 04/04/2022)

National Youth Council, 'Hírek', news of the National Youth Council (last accessed 13/02/2023)

National Youth Council, 'Ifjúság220!', information about the training (last accessed 31/03/2023)

National Youth Council, 'Ifjúsági Munka Konferencia', information about the youth work conference (last accessed 07/04/2024)

National Youth Council, 'Történetünk', information about the council (last accessed 07/04/2024)

National Youth Council, 'Közéleti Mentorprogram', information about the Public Life Mentor Programme (last accessed 07/04/2024)

National Youth Council, 'Országos Ifjúsági Fórum', information about the National Youth Forum (last accessed 07/04/2024)

National Youth Council, 'Szabadegyetem', information about the open university (last accessed 07/04/2024)

National Youth Council, ''Lépj fel!' 2.0'', information about the Youth Days (last accessed 07/04/2024)

National Youth Council, ''Lépj fel!' program - Zárókiadvány'', closing document of the 'Step up!' programme (last accessed 04/04/2022)

National Youth Council, ''Lépj fel! 2.0' program - Közösségi fórum'', information about the Step up! 2.0 programme (last accessed 13/02/2023)

National Youth Parliament, 'Országos Diákparlament', information about the National Youth Parliament (last accessed 05/04/2023)

National Youth Parliament, '2020. évi Országos Diákparlament ajánlásai', recommendations of the National Youth Parliament, 2020 (last accessed 04/05/2023)

National Youth Parliament, '2023. évi Országos Diákparlament ajánlásai', recommendations of the National Youth Parliament, 2023 (last accessed 07/04/2024)

National School, University and Leisure Sport Federation, information about the Federation (last accessed 05/04/2023)

National Centre for Public Health, 'Nemzeti Népegészségügyi Központ', official website of the Centre (last accessed 05/04/2023)

National Volunteer Council, 'Nemzeti Önkéntes Tanács (NÖT)', information about the National Volunteer Council (last accessed 05/04/2023)

National Office of Vocational Education and Training and Adult Learning, official website of the National Agency (last accessed 05/04/2023)

National Office of Vocational Education and Training and Adult Learning, 'Szakképzési centrumok', information about the Training Centrums (last accessed 05/04/2023)

Network of Catholic Roma Colleges, 'Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH)', the official homepage of the network in Hungarian. (last accessed 07/04/2024)

New Generation Award, Új Nemzedék Díj, information about the award (last accessed 06/04/2023)

New Generation Reloaded, 'Új Nemzedék Újratöltve', official website of the project (last accessed 06/04/2023)

Nights of Professions, 'Szakmák Éjszakája', official website of 'The Night of Professions' (last accessed 13/02/2023)

NMI Cultural Institute Non-profit Public Utility Ltd., 'NMI Művelődési Intézet', official website of the institute (last accessed 06/04/2023)

National School, University and Leisure Sport Federation', official website of the Federation (last accessed 06/04/2023)

Oeconomus Economic Research Foundation, 'Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány', official website of the Foundation (last accessed 13/02/2023)

OFA Nonprofit Kft., official website of the company (last accessed 13/02/2023)

Office of the Commissioner for Educational Rights, official website of the Office of the Commissioner for Educational Rights (last accessed 31/03/2023)

Office of the Commissioner for Fundamental Rights, information about the Commissioner and the Deputies (last accessed 13/02/2023)

Office of the Commissioner for Fundamental Rights, information about the Office (last accessed 13/02/2023)

Office of the Commissioner for Fundamental Rights, official website the Ofiice of the Commissioner for Fundamental Rights (last accessed 13/02/2023)

Online against the cyberbullying, 'Online az online bántalmazás ellen', information about the teacher's training (last accessed 07/04/2024)

Orientation Classes, 'Orientációs Évfolyam', information about the Orientation Classes (last accessed 07/04/2024)

Our Country Movement, 'Mi Hazánk Mozgalom', official website of the party (last accessed 03/04/2023)

Our Country Youth, 'Mi Hazánk Ifjai', Facebook website of the youth movement (last accessed 03/04/2023)

Our Living Planet, 'Élő bolygónk', website of the Our Living Planet initiative (last accessed 22/03/2023)

Pál Kitaibel National Biological and Environmental Education Contest, 'Kitaibel Pál Országos Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny', official website of the contest (last accessed 22/03/2023)

Pannon Unifest, 'Pannon Unifest, Rólunk', information about the culture festival (last accessed 22/03/2023)

Paris Climate Change Conference – November 2015, details of the conference (last accessed 22/03/2023)

Parliamentary tutorial, 'Parlamenti különóra', information about the Parlamentary tutorial (last accessed 17/03/2023)

Parliamentary Youth Days, 'Parlamenti Ifjúsági Napok', information about the Parliamentary Youth Days (last accessed 07/04/2024)

Pedagogical professional examination, 'Pedagógus szakvizsga', information about the professional examination (last accessed 06/04/2023)

Pedagogical professional training in the Parliament, 'Pedagógus továbbképzés a Parlamentben', information about the professional training in the Parliament (last accessed 06/04/2023)

Pedagogical professional training in civic education, 'Állampolgári ismeretek pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés', information about the professional training (last accessed 07/04/2024)

Petőfi Cultural Agency, 'Petőfi Kulturális Ügynökség', website of the agency (last accessed 28/03/2023)

Petőfi Literary Museum, 'Múzeumpedagógiai Foglalkozások', information on the online lesson of the museum (last accessed 07/04/2024)

Petőfi Sándor programme, 'A Petőfi Sándor Program', official website of the programme (last accessed 31/03/2023)

Petőfi Sándor programme, 'Ösztöndíjasaink', list of those who took part in the programme (last accessed 31/03/2023)

Pillar Foundation, 'Pillar Alapítvány', official website of the Foundation (last accessed 31/03/2023)

Planet Budapest 2023, official website of the programme (last accessed 07/04/2024)

Planet Budapest 2023, 'Sustainability Expo and World Summit', information about the Expo (last accessed 07/04/2024)

Planet Budapest 2023, 'Heroes of the Future', youth programme about sustainability (last accessed 07/04/2024)

Plastic Cup, website of the Plastic Cup organisation (last accessed 07/04/2024)

Plastic Pirates - Go Europe!, website of the campaign (last accessed 14/04/2023)

Plastic Pirates - Go Europe!, 'Lezárult az első hazai Plastic Pirates - Go Europe! kampány', information about the campaign activities in Hungary (last accessed 14/04/2023)

Politics Can Be Different, 'Lehet Más a Politika – LMP', official website of the Politics can be different organisation (last accessed 03/04/2023)

Postgraduation training on art therapy, 'Művészetterápia szakirányú továbbképzés', information about the training (last accessed 07/04/2024)

Prime Minister's Office, 'Miniszterelnökség', official website of the Office (last accessed 06/04/2023)

'Principles of the climate-conscious education', 'A klímatudatos nevelés alapelvei', information about the teacher's training (last accessed 07/04/2024)

'A private lesson in Parliament' programme, information about the programme (last accessed 06/04/2023)

'Profession word', 'Szakmavilág', vocational training information website of the Hungarian Chamber of Commerce and Industry (last accessed 07/04/2024)

Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation (PRIME), website of the project (last accessed 07/04/2024)

Pro Voluntarius Award, 'Pro Voluntaris díj', information about the Pro Voluntarius Award (last accessed 06/04/2023)

Public Work Scheme (PWS), information about the PWS (last accessed 06/04/2023)

RAY-TCA youth research 2019, 'RAY – TCA ifjúságkutatás 2019', short brief about the research (last accessed 28/03/2023)

RAY- Research-based analysis of Eurpean youth programmes, official website of the RAY (last accessed 28/03/2023)

RAY- Research-based analysis of Eurpean youth programmes, 'Our Reports', reports of the RAY (last accessed 28/03/2023)

Real Pearl Foundation, 'Igazgyöngy Alapítvány', information about the foundation (last accessed 07/04/2024)

Regular child protection benefit, 'Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény', information about the child protection benefit (last accessed 13/02/2023)

Police - Drug Prevention, 'Rendőrség – Drogprevenció', information about drug prevention programs (last accessed 28/03/2023)

RÉV Addicts Assistant Service, 'RÉV - Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat', information about the Addicts Assistant Service (last accessed 28/03/2023)

Road to Diplome Program, 'Út a diplomához program', information about the application (last accessed 07/04/2024)

Roma Colleges, 'Roma Szakkollégiumok', information about the Roma Colleges (last accessed 13/02/2023)

Roma Values Festival, 'Cigánykerék - Roma Értékek Fesztivál', information about the festival (last accessed 17/03/2023)

II. Roma Youth Conference, 'II. Roma Ifjúsági Konferencia', social media website of the Conference (last accessed 14/03/2023)

Rubeus Foundation, 'Rubeus Egyesület', information about the Foundation (last accessed 17/03/2023)

Safer Internet Day, website of the event (last accessed 07/04/2024)

Scholarship programme for students in healthcare vocational schools, 'Ápolói ösztöndíjprogram', information about the scholarship programme (last accessed 17/03/2023)

Sector Skills Councils, 'Ágazati Készségtanácsok', information about the Councils (last accessed 17/03/2023)

'Smart Classroom' application, 'Okostanterem pályázat', information about the application (last accessed 07/04/2024)

Societas-Left Wing Youth Movement, 'SOCIETAS – Baloldali Ifjúsági Mozgalom', social media website of the youth movement (last accessed 28/03/2023)

'Sound Conqueror', 'Hangfoglaló', official website of the Sound Conqueror programme (last accessed 28/03/2023)

Southern Great Plain Regional Social Science Research Association, 'Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület', website of the association (last accessed 07/04/2024)

'Springboard Program', 'Dobbantó - program', information about the application (last accessed 07/04/2024)

Startup Campus, official website of the program (last accessed 28/03/2023)

Start Up Guide, 'Üzleti tanácsok induló kreatívipari vállalkozók számára 2018', open access guide (last accessed 28/03/2023)

State Audit Office of Hungary, official website of the office (last accessed 28/03/2023)

Stipendium Hungaricum, 'Stipendium Hungaricum pályázat', application of Hungarian Government last accessed 31/03/2023)

Student pre-contracts, 'Szakképzési előszerződés', information about the student pre-contracts (last accessed 13/02/2023)

Sure Start Children Centres, 'Biztos Kezdet Gyerekház', information about the Sure Start Children Centres (last accessed 06/04/2023)

Sure Start Children Centres, 'Biztos Kezdet Gyerekház', services of the Sure Start Children Centres (last accessed 07/04/2024)

'Széchenyi Plan Plus', official website of the Széchenyi Plan Plus programme (last accessed 07/04/2024)

Széchenyi Funds, official website of the Funds (last accessed 07/04/2024)

Széchenyi Programme Office, official website of the Széchenyi Programme Office (last accessed 06/04/2023)

Széchenyi Programme Plus, 'A 2021-2027-es programozási időszak tervezése', information on the EFOP programmes of the 2021-2027 budgetary cycle (last accessed 07/04/2024)

Tanoda programme, 'Módszerek', services/methodologies of the Tanoda programme (last accessed 07/04/2024)

Tanoda programme, 'TanodaPlatform', official website of the Tanoda programme (last accessed 07/04/2024)

Tanoda programme, 'Tanodatörténetek', stories about the schools (last accessed 07/04/2024)

Tasks of the National Health Insurance Fund of Hungary, National Health Insurance Fund of Hungary (last accessed 13/02/2023)

'Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület', official website of the association (last accessed 06/04/2023)

'Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület, Médiapakk', information on the mediapedagogical curriculum (last accessed 06/04/2023)

Tempus Public Foundation, official website of the foundation (last accessed 31/03/2023)

Tempus Public Foundation, 'About us', information about the Foundation (last accessed 31/03/2023)

Tempus Public Foundation, 'Éves jelentések', list of the annual reports (last accessed 31/03/2023)

Tempus Public Foundation, 'Az NSZFH nemzetközi hálózati projektjei', workshops of the NSZFH (last accessed 07/04/2024)

Timothy Society, 'Timóteus Társaság', official website of the society (last accessed 06/04/2023)

'Toldi Tanoda – A tanoda', information about the Toldi Tanoda (last accessed 07/04/2024)

Trade Union of Employees in Higher Education, 'Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete', official website of the Trade Union (last accessed 22/03/2023)

Trade Union of Employees in Higher Education, 'A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Alapszabálya', charter of the Trade Union (last accessed 07/04/2024)

Trade Union of Teachers, 'Pedagógusok Szakszervezete', official website of the Trade Union of Teachers (last accessed 28/03/2023)

University of Debrecen, official website of the university (last accessed 04/04/2022)

University of Pannonia, official website of the university (last accessed 22/03/2023)

University of Pécs, official website of the university (last accessed 06/04/2023)

University of Pécs – Department of Roma Studies and Educational Sociology, information about the department (last accessed 13/02/2023)

University of Sopron, official website of the university (last accessed 04/04/2022)

University of Theatre and Film Arts, official website of the university (last accessed 13/02/2023)

'Útravaló' Scholarship Programme, 'Útravaló Ösztöndíjprogram', information about the scholarship programme (last accessed 06/04/2023)

'Útravaló' Scholarship Programme, 'Útravaló Ösztöndíjprogram', winners of the scholarship programme (last accessed 07/04/2024)

Váci Vocational Training Centrum, 'Pályaválasztási tábor 2022', career guidance camp of the training centrum (last accessed 07/04/2024)

Victim Support Centres, 'Áldozatsegítő Központ', information about the Victim Support Centres (last accessed 06/04/2023)

'Village ''CSOK'', 'Falusi CSOK', information about the social service (last accessed 06/04/2023)

Visegrad Fund, 'Homepage', official website of the programme (last accessed 22/03/2023) 

Visegrad Fund, 'About us', information about the programme (last accessed 22/03/2023)

Visegrad Fund, budget of the Visegrad Fund projects (last accessed 22/03/2023)

Visegrad Fund, V4 Gen Mini-Grants (last accessed 07/04/2024)

Visegrad Youth Forum, website of the forum (last accessed 14/03/2023)

'Volunteer Marketplace' website, 'Önkéntes Piactér', website of the Volunteer Marketplace (last accessed 22/03/2023)

Wacław Felczak Foundation, information about the Foundation (last accessed 14/03/2023)

Wacław Felczak Foundation, 'Gyermekeknek és fiataloknak szóló magyar–lengyel programok támogatására' information about the applicaton for programmes in the field of social topics, environment protection, art projects, cultural heritage preservation and volunteerin (last accessed 14/03/2023)

Wacław Felczak Foundation, 'Kulturális és művészeti együttműködés támogatására' information about the applicaton for cultural and artistic cooperation (last accessed 14/03/2023)

Wacław Felczak Foundation, 'Lengyelországi osztálykirándulások támogatására' information about the applicaton for Hungarian schools to organise class trips to Poland (last accessed 14/03/2023)

WAMP, website of the organisation (last accessed 14/03/2023)

Warmth of the Home Programme, 'Otthon Melege Program 2022', information about the Warmth of the Home Program (last accessed 06/04/2023)

Week of Sustainability Issues, 'Beszámoló 2021', report on the activities in 2021 (last accessed 04/04/2022)

Week of Sustainability Issues, 'Beszámoló 2022', report on the activities in 2022 (last accessed 14/03/2023)

Week of Sustainability Issues, 'Fenntarthatósági Témahét', website of the Week of Sustainability Issues (last accessed 14/03/2023)

Week of Sustainability Issues, 'Óratervek és mintaprojektek', thematic schedules and modelprojects (last accessed 14/03/2023)

Week of Sustainability Issues, 'ZöldOkos Kupa', website of the 'GreenClever Cup' (last accessed 07/04/2024)

'Without Borders!', ''Határtalanul!' a programról', information about the programme (last accessed 22/03/2023)

Wonder Deer School Community Program, 'Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program', official website of the Program (last accessed 13/02/2023)

World Day of Youth, 'Fiatalok Napja - Ifjúsági világnap', information about the World Day of Youth (last accessed 28/03/2023)

World Health Organization – European Health Information Initiative, information about the initiative (last accessed 13/02/2023)

World's Largest Lesson, 'A világ legnagyobb tanórája', information about the initative (last accessed 07/04/2024)

Year of Volunteering in Hungary, 'Önkéntesség Magyarországi Éve 2021', website of the Year of Volunteering in Hungary (last accessed 07/04/2024)

Year of Youth, Activities in Hungary, list of activities in Hungary (last accessed 13/02/2023)

Youth at the Threshold of Life, official website of the program (last accessed 07/04/2024)

Youth Conference in Gyula, 'Gyulai Ifjúsági Konferencia', information about the youth conference (last accessed 13/04/2023)

Youth Democrats, 'Ifjú Demokraták', blog of the youth organisation of the Democratic Coalition (last accessed 07/04/2024)

Youth Guarantee, 'The reinforced Youth Guarantee', information about the programme (last accessed 13/04/2023)

Youth Guarantee, 'Ifjúsági Garancia', official website of the Youth Guarantee (last accessed 28/03/2023)

Youth Guarantee, 'Ifjúsági Garancia', information on the Youth Guarantee (last accessed 07/04/2024)

Youth Guarantee Plus, 'Ifjúsági Garancia Plusz', information on the Youth Guarantee Plus (last accessed 07/04/2024)

Youth Guarantee Plus, 'Ifjúsági Garancia Plusz', details of the Youth Guarantee Plus (last accessed 07/04/2024)

'Youthmatter', 'Ifjúságügy', official website of the organisation (last accessed 28/03/2023)

Youth Research Institute, research institute of the Mathias Corvinus Collegium (last accessed 07/04/2024)

'You pick it up!', 'Teszedd!, Önkéntesen a tiszta Magyarországért', information about the volunteering movement (last accessed 14/03/2023)

'You pick it up!', 'Teszedd!, Önkéntesen a tiszta Magyarországért', information about the results of the programme (last accessed 14/03/2023)

'You pick it up!', 'Teszedd!, Önkéntesen a tiszta Magyarországért', information about the results of the programme in 2023 (last accessed 07/04/2024)

YouthPass – Recognition tool for non-formal&informal learning in youth projects', official website of the YouthPass (last accessed 28/03/2023)