Skip to main content

YouthWiki

EACEA National Policies Platform: Youthwiki
Hungary

Hungary

References

On this page
  1. Legislation and official policy documents
  2. Data and statistics
  3. Studies, reports and academic publications
  4. Official websites

Legislation and official policy documents

 

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), Digital Child Protection Strategy (Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája) (last accessed 08/01/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2016. Digital Education Strategy (Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája) (last accessed 08/01/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2017. Digital Welfare Strategy 2.0 (A Digitális Jólét Program 2.0) (last accessed 30/12/2019)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra (last accessed 08/01/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2016. Fokozatváltás a felsőoktatásban, középtávú szakpolitikai stratégia, 2016. (last accessed 14/02/2021)

Hungarian Government, Hungary’s National Youth Guarantee Implementation Plan (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), Job protection action plan aimed at assisting elderly, young and unskilled people and cutting red tape for Hungarian small enterprises (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2016. Koncepció a globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem-formális oktatásban Magyarországon. (last accessed 01/08/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2017. Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (2017-2025) (last accessed 08/01/2021)

Hungarian Government, 2000. National Strategy for Solving the Drugs Problem (Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására. A kormány kábítószer-ellenes stratégiájának koncepcionális alapjai) (last accessed 15/12/2019)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2008. National Youth Strategy 2008 – 2023. Additional Information (Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2008 – 2023. Háttéranyag) (last accessed 15/12/2019)

Government of Hungary, 2016. National Reform Programme 2016 of Hungary. (last accessed 15/12/2019)

Government of Hungary, 2017. National Reform Programme 2017 of Hungary. (last accessed 05/10/2017)

Government of Hungary, 2013. 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020. (last accessed 13/02/2021) 

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia. (last accessed 08/01/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről (last accessed 09/02/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról. (last accessed 20/09/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (last accessed 15/12/2016) 

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról (last accessed 08/01/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat Az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról. In: Magyar Közlöny 2011/160. (last accessed 15/12/2016) 

Hungarian Government (Magyarország Kormánya) , Government Decree No 95/2012 (15.V.) on the Definition of Powers and Responsibilities of the National Office for Rehabilitation and Social Affairs and of the Policy Administration Services for Rehabilitation falling under the Professional Authority of the National Office (95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről) (last accessed 15/12/2019)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről (last accessed 15/12/2016) 

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról. (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról (last accessed 05/11/2018)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), Annex no. 1 to Government Decision no. 1068/2012 (III. 20.) National Volunteer Strategy 2012-2020 (1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 elfogadásáról és a végrehajtáshoz szükséges középtávú feladatokról). In: Magyar Közlöny 2012/32. (last accessed 15/12/2016) 

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 43/2013. (X. 18.) KüM közlemény a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről (last accessed 15/12/2016)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról 2013-2023 (last accessed 15/12/2016)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. (last accessed 20/09/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1039/2015. (II. 10.) Korm. határozat az 'Egészséges Magyarország 2014–2020' Egészségügyi Ágazati Stratégia elfogadásáról. (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról. (last accessed 20/09/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről. (last accessed 20/09/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 253/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról (last accessed 20/09/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról. (last accessed 20/09/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról. (last accessed 14/02/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 354/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról. (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról. (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1312/2016.  (VI. 13.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1868/2016. (XII. 28.) Korm. határozat a Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről. (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes Tanácsról (last accessed 15/12/2016) 

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1535/2016. (X. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016-2017. évekre vonatkozó cselekvési tervéről (last accessed 15/12/2016) 

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1705/2016. (XII. 5.) Korm. határozat az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1405/2017. (VI. 28.) Korm. határozat a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat módosításáról (last accessed 08/01/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat – és hatásköréről (last accessed 08/01/2021) 

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1285/2018. (VI. 22.) Korm. határozata a duális szakképzés partnerségi megállapodás keretében történő fejlesztéséről és az ezt szolgáló központi pilot programról (last accessed 08/01/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozat a nemzeti egészségügyi programokról, valamint az azokhoz kapcsolódó, a 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programokról (last accessed 10/02/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet a babaváró támogatásról (last accessed 28/09/2019)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 168/2019. (III. 28.) Korm. határozat a „Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről (last accessed 14/02/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról (last accessed 13/02/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (last accessed 14/02/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről (last accessed 08/01/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), T/10377. számú törvényjavaslat Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), Y/4314. számú tájékoztató a Nemzeti Ifjúsági Stratégia célrendszerének 2010–2013. évekre vonatkozó megvalósulásáról p. 7-8 and p. 45-61. (last accessed 15/12/2016)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act LXXIX of 1993 on Public Education (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról) (last accessed 09/12/2018)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 1995. évi LXIV. törvény a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről (last accessed 12/15/2016) 

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CLIV of 1997 on Health (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CXL of 1997 on the protection of Museum Institutions, Public Library Services and Community Culture (1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (last accessed 15/12/2016) 

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról (last accessed 08/01/2021)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CXXV of 2003 on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities. (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról) (last accessed 08/01/2021)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act LXXXVIII. of 2005 on Public Interest Volunteer Activities (2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről) last accessed 15/12/2016)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Resolution 88/2009. (X. 29.), (88/2009. (X. 29.) OGY határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról) National Youth Strategy 2009-2024 (Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-2024) (last accessed 15/12/2016)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CCIV of 2011 On National Higher Education (2012. évi CXXIII. törvény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról) (last accessed 15/12/2019)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (last accessed 15/12/2016) 

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2011. évi CLXXVI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (last accessed 08/01/2021) 

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CLXXXIX of 2011 on self-governments in Hungary (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól) (last accessed 15/12/2016)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CXC of 2011 on National Public Education (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) (last accessed 10/02/2021)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CXI of 2011 on the Commissioner for Fundamental Rights (2011. évi CXI. törvény – az alapvető jogok biztosáról) (last accessed 12/15/2016) 

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act I of 2012 on the Labor Code (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről) (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act C of 2012 on the Criminal Code (2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről) (last accessed 15/12/2016) 

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2012. évi CXXIII. törvény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Resolution 18/2013. (28th March) of the Parliament on the National Framework Strategy on Sustainable Development (18/2013. (III. 28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról) (last accessed 27/12/2018)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Parliament Resolution No. 80/2013 (X. 16.) on the National Anti-Drug Strategy 2013-2020 (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act V of 2013 on the Civil Code (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) (last accessed 15/12/2016)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (last accessed 15/12/2016)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CLXVI on the Wacław Felczak Foundation (2017. évi CLXVI. törvény a Wacław Felczak Alapítványról) (last accessed 30/12/2019)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), Act CXX of 2018 on Hungary Helps Program (2018. évi CXX. törvény a Hungary Helps Programról) (last accessed 30/12/2019)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről (last accessed 10/02/2021)

Hungarian Parliament (Országgyűlés), The Fundamental Law of Hungary (Magyarország Alaptörvénye) (last accessed 03/02/2021)

Ifjúsági és Sportminisztérium, 2000. Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására. (last accessed 05/10/2017)

Külgazdasági és Külügyminisztérium, Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Főosztály, Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiája és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó szakpolitikai koncepciója (2014-2020) (International Development Cooperation Strategy and Strategic Concept for International Humanitarian Aid of Hungary 2014-2020) (last accessed 05/10/2017)

Ministry for Innovation and Technology (Innovációs és Technológiai Minisztérium), 2019. Szakképzés 4.0. A szakképzés és a felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira. (last accessed 14/02/2021)

Ministry of Agriculture and Rural Development (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium), Decree 112/2009 of the Ministry of Agriculture and Rural Development and the fund by the European Agricultural Fund for Rural Development (112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről) (last accessed 30/12/2019)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (last accessed 15/12/2016)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet2. sz. melléklete (Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára). (last accessed 05/10/2017)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. (last accessed 05/10/2017)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról (last accessed 05/10/2017)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 40/2014. (V. 5.) EMMI rendelet az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program támogatásáról (last accessed 15/12/2016)

Ministry of Human Capacities (Ember Erőforrások Minisztériuma), Decree 18/2016 of the Ministry of Human Capacities (18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról) (last accessed 30/12/2019)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 16/2018. (VII.26.) regulation on the Organizational and Operational Policy of the Ministry of Human Capacities (16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról) (last accessed 08/01/2021)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (last accessed 08/01/2021)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről (last accessed 13/02/2021)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 2014. 'Egészséges Magyarország 2014-2020'. Egészségügyi Ágazati Stratégia. (last accessed 13/02/2021)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 2014. Köznevelés-fejlesztési stratégia. (last accessed 14/02/2021)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 2014. Nemzeti Lelki Egészség Stratégia 2014-2020. (last accessed 05/10/2017)

Ministry of Rural Development (Vidékfejlesztési Minisztérium), 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról. (last accessed 05/10/2017)

Ministry of Public Administration and Justice State Secretariat for Social Inclusion (Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság), National Social Inclusion Strategy (short summary of the strategy) (Magyar Nemzeti Felzárkóztatási Stratégia 2011-2020) 2014. (last accessed 15/12/2016)

National Election Office (Nemzeti Választási Iroda), 2018. Országgyűlési képviselők választása 2018 – az Országgyűlés összetétele (last accessed 30/12/2019)

A nemzeti erőforrás miniszter 21/2011. (V. 12.) NEFMI rendelete a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról. Magyar Közlöny 2011/50. (last accessed 15/12/2016)

New Széchenyi Plan, The Healing Hungary - Health Program (Új Széchenyi Terv, Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program) (last accessed 05/10/2017)

State Secretariat for Responsible for Public Administration (Köznevelésért Felelős Államtitkárság), 2016. Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem stratégia. Cselekvési terv 2014-2020. (last accessed 14/02/2021)

Tempus Public Foundation (Tempus Közalapítvány), Organizational and Operational Policy of the Tempus Public Foundation (A Tempus Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata) (last accessed 08/01/2021)

United Nations General Assembly, 2000. Resolution adopted by the General Assembly [without reference to a Main Committee (A/55/L.2)] 55/2. United Nations Millennium Declaration (last accessed 05/10/2017)

 

 

Data and statistics

 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály, 2020. Börtönstatisztikai Szemle, 2020. (last accessed 08/01/2021)

Cultural Statistical Data Collection System (Kulturális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer - Kultstat), 2018. Kulturális statisztika. (last accessed 10/02/2021)

European Commission, 2014. Annex I, Erasmus+ Programme Annual Report 2014. Statistical Annex. Brussels: European Commission (last accessed 15/12/2016)

European Commission, 2018. Commission staff working document. 2018 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 (last accessed 09/12/2018)

European Commission, 2016. Commission staff working document. Country Report Hungary 2016 Including an In - Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances. Brussels: European Commission. (2016. évi országjelentés – Magyarország, amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával kapcsolatos részletes vizsgálatot is tartalmazza. Brüsszel: Európai Bizottság) (last accessed 15/12/2016)

European Commission, 2019. tavaszi gazdasági előrejelzés: A növekedés mérsékeltebb ütemben folytatódik (last accessed 15/12/2019)

European Commission. Education and Training Monitor 2016 Hungary. (last accessed 09/12/2018)

European Commission. Europe 2020 targets: statistics and indicators for Hungary. (last accessed 05/10/2017)

European Commission. The EU’s main investment policy. (last accessed 05/10/2017)

European Commission, 2016. European Semester Thematic Fiche. Youth Employment (last accessed 15/12/2016)

European Commission, 2016. The Hungarian National Qualification Register (last accessed 05/10/2017)

EUROSTAT, 2018. Early leavers from education and training (last accessed 14/02/2021)

EUROSTAT, 2017. Employment and activity by sex and age – annual data (last accessed 05/10/2017)

EUROSTAT, 2015. Employment rates of recent graduates aged 20-34 (last accessed 15/12/2016) 

EUROSTAT, 2020. Employment rates by sex, age and citizenship (%) (last accessed 08/01/2021)

EUROSTAT, 2016. Employment rates by sex, age and educational attainment level (%) (last accessed 15/12/2016)

EUROSTAT: European Health Interview Survey (last accessed 05/10/2017)

EUROSTAT, 2020. Persons employed part-time (last accessed 08/01/2021)

EUROSTAT, 2017. Unemployment by sex and age – monthly average (last accessed 15/12/2016)

EUROSTAT, 2017. Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and labour status (NEET rates) (last accessed 05/10/2017)

EUROSTAT, 2016. Eurostat regional yearbook 2016 edition. (last accessed 05/11/2016)

EUROSTAT, 2019. Total general government expenditure on education, 2017 (% of GDP % of total expenditure). (last accessed 09/12/2018)

Felvi.hu, 2020. Elmúlt évek statisztikái (last accessed 16/02/2021)

Flash Eurobarometer 319b – The Gallup Organization, 2011.  Youth on the Move, analytical report. (last accessed 15/12/2016)

Hegyi-Halmos, N., 2016. Az iskolai pályaorientációs tevékenységhez szükséges kompetenciák. Felsőoktatási kihívások – alkalmazkodás stratégiai partnerségben. 12. Mellearn konferencia (last accessed 15/12/2016)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2008. Metainformation/concepts: Informal learning. (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2008. Metainformation/concepts: Non-formal education. (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2011. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete. A munkaerő-felmérés alap-illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján. (last accessed 15/12/2016)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2012. Yearbook of Health Statistics (Egészségügyi Statisztikai Évkönyv) Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 2013 (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2015. A 15-29 éves fiatalok foglalkoztatása (2004-2019) (last accessed 15/12/2016) 

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2015. A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői, 2015. In. Statistical Mirror KSH 2016 (Statisztikai Tükör, 2016) (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2015. Rendszeres internethasználók aránya (2004-2015) (last accessed 16/12/2016)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2016. A tanulás egyéni, társadalmi eredménye, eredményessége (2003–2016). (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2020. A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása (2019 – 2020) (last accessed 08/01/2021) 

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2019. Education datas 2018/2019 (Oktatási adatok, 2018/2019) In: Statistical Mirror KSH 2019 (Statisztikai Tükör, 2019) (last accessed 05/11/2018)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2020. Education datas 2019/2020. Preliminary data (Oktatási adatok, 2019/2020, Előzetes adatok) In: Statistical Mirror KSH 2020 (Statisztikai Tükör, 2020) (last accessed 14/02/2021)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2018. Ifjúsági és gyermekirodalmi művek az olvasói korosztály szerint (last accessed 21/12/2018)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2017. Kulturális ellátottság. (last accessed 11/9/2017)

Hungarian Education Office (Oktatási Hivatal), PISA 2018. Összefoglaló Jelentés. 2019. (last accessed 08/01/2021)

Hungarian Education Office (Oktatási Hivatal), 2020. A lemorzsolódást megelőző szolgáló korai jelző - és pedagógiai támogató rendszer. Kimutatások. (last accessed 14/02/2021)

OECD, 2014. PISA 2012 Results in Focus. What 15-year-olds know and what they can do with what they know. (last accessed 15/12/2016)

OECD, 2016. PISA 2015 Results. Excellence and Equity in Education (Volume I.) Paris: OECD Publishing (last accessed 05/10/2017)

OECD, 2016. PISA 2015 Results in Focus. (last accessed 15/12/2016)

OECD, 2018. PISA 2018 Results. Country note. (last accessed 14/02/2021)

Országos Doktori Tanács, 2017. Overview on the Hungarian Doctoral Council and Hungarian Doctoral Data Base. Number of state financed PhD scholarships by institutions, 2017 (last accessed 05/10/2017)

UNICEF, 2014. Children of the Recession. The impact of the economic crisis on child well-being in rich countries. Florence: The UNICEF Office Of Research (last accessed 15/12/2016)

Your first EURES job (YFEJ). YfEj Facts&Figures. (last accessed 05/10/2017) 

 

 

 

Studies, reports and academic publications

 

Andorka Rudolf, 2006. Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris Kiadó

Ádám Nagy (szerk.), 2015. Miből lehetne a cserebogár? Jelentés az ifjúságügyről. 2014-2015. ISZT Alapítváány, Ifjúságszakmai Együttműködési Tanácskozás, Kecskeméti Főiskola- Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely (last accessed 15/12/2016)

Állami Számvevőszék (2020). Jelentés. A szegénységi küszöb alatt élők felemelésére tett intézkedések ellenőrzése. (last accessed 08/01/2021)

Batta Zsófia (2013). Önkéntesség Magyarországon 2013 (Voluntarism in Hungary 2013)(last accessed 08/01/2021)

Beke, M., (szerk.), 2017. Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése. Módszertani útmutató. (last accessed 10/02/2021)

Bernát, Anikó, 2014. Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon. In: Tamás Kolosi and István György Tóth eds. Társadalmi Riport, 2014, Budapest: TÁRKI (last accessed 15/12/2016)

Bodnár, G., 1986. Scouting in Hungary. Budapest: Hungarian Scout Association (last accessed 30/12/2019)

Bodó Márton, 2014. A közösségi szolgálat 2011-es bevezetése és tanulságai. In: Új Pedagógiai Szemle. 2014/3-4. (last accessed 15/12/2016)

Bodó, Márton – Cs. Ferenczi, Szilvia – Mayer, József – Sebestyén, Virág – Szalóki, Mihály – Szegő, Dóra – Szombathelyi, Szilvia: Mesterek és tanítványok – Mestertanítványok. In: Tehetség Könyvek 3. Innovációk a hazai tehetséggondozásban. Nemzeti Tehetség Program (last accessed 20/09/2017)

Boros, T., (ed.) 2016. The political values of the millennial generation in the central and eastern European region. Brussels: Policy Solutions (last accessed 13/02/2021)

Böröcz, Lívia, 2016. Társszakmák, társtárcák ifjúságszakmai tevékenysége. In: Antal Á. (szerk.), Szakma az Ifjúságért Akadémia – Akadémiai összefoglaló. Miskolc: Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége

Brüsszeli Képviselet, 2016. Tavaszi gazdasági előrejelzés. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (last accessed 15/12/2016)

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, 2016. Kisgyermekes munkavállaló után járó járulékkedvezmény. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (last accessed 15/12/2016) 

Cedefop, 2011. Vocational education and training in Hungary. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011 (last accessed 05/10/2017)

Cedefop, 2016. Country report, Hungary. 2016 update to the European inventory on validation of non-formal and informal learning. (last accessed 05/10/2017)

Cedefop, 2017. Skills anticipation in Hungary. Skills Panorama (last accessed 05/10/2017)

Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2014. Munkaerő-piaci helyzetkép, 2014. Statisztikai Tükör, 2015/45 (last accessed 15/12/2016)

Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2016. Az önkéntes munka jellemzői (last accessed 15/12/2016)

Commission of the European Communities, 2005. Communication from the Commission to the Council on European policies concerning youth Addressing the concerns of young people in Europe – implementing the European Youth Pact and promoting active citizenship. (last accessed 20/09/2017)

Compendium, 2016. Country Profile: Hungary (last accessed 10/02/2021)

Council of Europe, 2014. Intergovernmental co-operation in the youth field, 2014 (last accessed 15/12/2016)

Council of Europe. Study on Volunteering in the European Union, Country Report Hungary (last accessed 15/12/2016)

Déri, A., Gulyás, B., (2017). Helyben hogyan? A települési ifjúsági munka gyakorlati kiindulópontjai. Hódmezővásárhely: Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (last accessed 13/02/2021)

Diplomatic Magazine, 2017. 'A kultúra megtart'. Interjú dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkárral ('Culture Retains'. Interview with Dr Péter Hoppál, Secretary of State for Culture) (last accessed 05/10/2017)

Dombos, T., Polgári, E., 2014. Összefoglaló jelentés az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága szexuális irányultság, illetve nemi identitás alapján történő diszkrimináció leküzdését célzó intézkedésekről szóló CM/Re c(2010)5. számú ajánlásának magyarországi végrehajtásáról. Budapest: Háttér Társaság (last accessed 15/12/2016)

Dr. Fűzi, B., 2015. Didaktika és oktatásszervezés. Budapest: Óbudai Egyetem (last accessed 05/10/2017)

Dudás, K., 2016. The activity of the integrated multifunctional service places – IKSZTs. (Az integrált többfunkciós szolgáltató terek – IKSZT-k – tevékenysége.) Kulturális Szemle, 3(1), pp. 29-43. (last accessed 30/12/2019)

Egészségkalauz, 2019. A középiskolások harmada rendszeresen fogyaszt alkoholt. Egészségkalauz (last accessed 10/02/2021)

Elek T., (ed.) 2016. 25 év – Jelentés az ifjúságügyről. Kecskemét: Iuvenis (last accessed 10/02/2021)

EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma), MTI, 2018. Bővül a Digitális iskola program. Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 05/11/2018)

EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 2019. Önkéntesek Világnapja - Jó ügyekre hangolódva. EMMI, Hírek (last accessed 13/02/2021)

Eurofound, 2015. Youth Entrepreneurship in Europe: Values, Attitudes, Policies. Luxembourg: Publications Office of the European Union (last accessed 05/10/2017)

Euroguidance, 2014. Studying in Hungary. The Education System in Hungary. (last accessed 05/10/2017)

European Commission, 2017. Citizenship education at school in Europe, 2017. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European union. (last accessed 30/12/2019)

European Commission, 2018. Country Report Hungary, 2018. Brussels: European Commission (last accessed 05/11/2018)

European Commission, 2020. Country Report Hungary, 2020. Brussels: European Commission (last accessed 14/02/2021)

European Centre for the Development of Vocational Training, 2015. Skills forecasts up to 2025 (last accessed 15/12/2016)

European Commission, 2016. Education and Training Monitor 2016, Hungary (last accessed 05/10/2017)

European Commission, 2016. Eurydice Report. Administration and Governance at Local and/or Institutional Level. (last accessed 05/10/2017)

European Commission, 2016. Eurydice Report. Educational Support and Guidance. (last accessed 05/10/2017)

European Commission, 2016. Eurydice Report. Organisation of the Education System and of its Structure. (last accessed 05/10/2017)

European Commission, 2016. Eurydice Report. Validation of Non-formal and Informal Learning. (last accessed 05/10/2017)

European Commission, 2016. Evaluation of the EU Youth Strategy and the Council Recommendation on the mobility of young volunteers across the EU. Final Report. Brussels: European Commission (last accessed 08/01/2021)

European Commission, 2017. European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011. Country Report Hungary 2019. Brussels: European Commission (last accessed 05/10/2017)

European Commission, 2018. Country Report Hungary, 2018. Brussels: European Commission (last accessed 05/11/2018)

European Commission, 2014. Working with young people: the value of youth work in the European Union. Brussels: European Commission (last accessed 15/12/2016)

European Commission/Eurydice, 2016. Entrepreneurship education at school in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union (last accessed 05/10/2017)

European Commission, 2017. Youth policies in Hungary. (last accessed 15/12/2019)

European Union Agency for Fundamental Rights, 2016. European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II): Roma - Selected findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union (last accessed 05/10/2017)

Fazekas, K., Csillag, M., Hermann, Z., Scharle, Á., (eds). The Hungarian Labour Market 2019. Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies (last accessed 08/01/2021) 

Fehérvári, Anikó, 2014. Arany János Program. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Kézirat Hivatkozik rá: Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia. Nyomonkövetési jelentés. 2015 p. 36. (last accessed 15/12/2016)

Fejes, J. B., Szűcs, N., (szerk.) A TanodaPlatform jelentése az EFOP-3.3.1-15 tanodapályázat eredményéről. (last accessed 05/10/2017)

Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság, 2020. Újraalakult a Szakképzési Innovációs Tanács. ITM kommunikáció, Hírek (last accessed 14/02/2021)

Felvi, 2007. Megalakul az Európai Ifjúsági Parlament magyarországi tagozata. Felvi.hu (last accessed 15/12/2016)

FIDESZ, 2009. Minőség a kultúrában. Magyarország kulturális stratégiájának alapjai. FIDESZ (last accessed 05/10/2017)

FIDESZ.hu, 2017. Megújul a kulturális infrastruktúra. Fidesz.hu (last accessed 05/10/2017)

Földművelésügyi Minisztérium, 2015. A Földművelésügyi Minisztérium meghirdeti a 2015. évi Zöld Forrás pályázatot. Földművelésügyi Minisztérium, Sajtóiroda (last accessed 13/02/2021)

Furlong, A., (ed.) 2009. Handbook of Youth and Young Adulthood. Routledge (p. 74 and 82 in 2013 edition)

Furlong, A., Cartmel, F., 2007. Young People And Social Change. McGraw-Hill Education

Future Can Be Different (Lehet Más a Jövő), 2018. Az LMP ifjúsági szervezete online petíciót és aláírásgyűjtést indít a felsőoktatás fizetőssé tétele ellen. LMP, Hírek (last accessed 30/12/2019)

Gábor, K., 2008. Education, Qualification and Employment: Hungarian experiences. In: Bendit, R. and Hahn-Bleibtreu, M. eds. Youth Transitions: Processes of Social Inclusion and Patterns of Vulnerability in a Globalised World. Leverkusen-Opladen: Barbara Budrich Publishers. pp. 98-114

Gazsó, D., The Hungarian diaspora’s kin – state. Budapest: Research Institute for Hungarian Communities Abroad (last accessed 30/12/2019)

Gazsó, T., 2013. Munkaerő-piaci helyzetkép. In: L. Székely (szerk.) Magyar Ifjúság 2012. Tanulmánykötet. Kutatópont. (last accessed 15/12/2016)

Géza, Gecse, 2016. Több, mint ötezer erős kézszorítás a magyar oktatásért. In: Felvidék ma (last accessed 15/12/2016)

Gregor, A., 2019. A hazai ifjúság demográfiai jellemzői és az azt alakító tényezők. In: Nagy Á. (szerk.), Margón Kívül, magyar ifjúságkutatás 2016. Budapest: Excenter Kutatóközpont. (last accessed 15/12/2019)

Gulyás, B., Déri A., 2017. How it could be done locally? (Helyben hogyan?) Hódmezővásárhely: Gyermek – és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (last accessed 30/12/2019

Gyorgyovich Miklós (szerk.)(2018). Önkéntesség Magyarországon 2018 (Voluntarism in Hungary 2018) (last accessed 03/02/2021)

Hajdu-Kis Diána, 2012. Ifjúsági demokráciaprojektek. Budapest: NCSSZI (last accessed 05/10/2017)

Hárs Ágnes 2016. Elvándorlás, bevándorlás és a magyar munkaerőpiac. Jelenségek, hatások, lehetőségek. In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.) 2016: Társadalmi Riport 2016. Budapest: TÁRKI (last accessed 15/12/2016)

Háttér Support Society For LGBT People – Hungarian LGBT Alliance, 2011. Registered Partnership – Guide For Gay And Lesbian Couples. (last accessed 15/12/2016) 

Heinz, W. R., 2008. From work trajectories to negotiated careers: the contingent work life course. In: J.T. Mortimer and M.J. Shanahan (eds) Handbook of the Life Course, New York: Kluwer/Plenum, pp. 185-204

Híradó, 2015. Fiatalok munkanélkülisége: fut a program, ami segíthet. Híradó (last accessed 15/2/2016)

Horvath, M., 2007. The History of Hungarian Scouting Worldwide. Cleveland: Hungarian Scout Association in Exteris (last accessed 30/12/2019)

Hungarian Scout Association (Magyar Cserkésszövetség), 2014. Kisközösségi Ifjúságnevelés támogatása. Kis közösség nagy élmény. Budapest: Magyar Cserkésszövetség (last accessed 30/12/2019)

Ifjúsági Garancia, 2017. Az Ifjúsági Garancia Európai Uniós forrásból megvalósuló programjai Magyarországon. (last accessed 05/10/2017)

Index, 2020. Felállt a kormány Adományokat Koordináló Akciócsoportja. Index, Hírek. (last accessed 08/01/2021)

Institute for Educational Research and Development (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet), 2020. Az Oktatási Hivatalban folytatjuk a munkánkat. Oktatási Hivatal, Hírek (last accessed 14/02/2021)

Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ), 2019. Több millió diák sportolt egyszerre - ismét rekordot döntöttünk az Európai Diáksport Napján. Európai Diáksport Napja (last accessed 10/02/2021)

Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Kutatópont Kft. Budapest, 2018 (last accessed 23/12/2018)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2016. Hivatalos értesítő. A Magyar Közlöny melléklete. 51. sz. (last accessed 15/12/2016)

HRPortal, 2016. 51 családbarát munkahely biztosan van hazánkban. HRportal (last accessed 15/12/2016)

Hugyecz Enikő Henriett (szerk.) 2015. Nemzeti Stratégiák. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (last accessed 15/12/2016)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2014. European Residential Health Survey, 2014 (Európai lakossági egészségfelmérés), 2014. In: Statistical Mirror KSH 2015/29 (Statisztikai Tükör, 2015/29) (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2016. Az önkéntes munka jellemzői. (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Central Statistical Office (Központi Statisztikai Hivatal), 2011. Hungarian Standard Classification of Occupations, HSCO–08/FEOR–08. Budapest: Hungarian Central Statistical Office (last accessed 30/12/2019)

Hungarian National Commission for UNESCO, 2013. Cigánykerék – Roma Értékek hagyományteremtő rendezvény a roma kultúra napján. (last accessed 15/12/2019)

Jancsovszka, P. 2016. Sustainable development goals. (Fenntartható Fejlődési Célok). Tájökológiai Lapok, 14(2), pp. 171-181. (last accessed 30/12/2019)

Juhász Adószakértő Iroda, 2016. Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás 2016. január 1-jétől hatályos szabályainak változásáról. Juhász Adószakértő Honlap (last accessed 15/12/2016)

Kárpáti, A. (ed.), 2017. New Landscapes in Science and Art. ELTE Workshop for Arts Education. Budapest: ELTE (last accessed 05/10/2017)

Keen, E., Georgescu, M., 2016. Böngésző. Emberi jogi neveléssel az online gyűlöletbeszéd ellen. Európa Tanács (last accessed 21/12/2018)

Keen, E., Georgescu, M., 2016. Bookmarks. A manual for combating hate speech online through human rights education (2014)(last accessed 21/12/2018)

Kertesi Gábor - Kézdi Gábor 2012. A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek Bwp – 2012/5 (last accessed 15/12/2016)

Kitta Gergely 2013: Médiahasználat a magyar ifjúság körében. In: L. Székely (szerk.) Magyar Ifjúság 2012. Tanulmánykötet. Kutatópont (last accessed 15/12/2016)

Kovács, A. J., 2017. A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények validációs gyakorlatának összehasonlítása Hollandia, Románia és Magyarország vonatkozásában. In: Karlovitz János Tibor (szerk.), Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből. pp. 161-167. (last accessed 05/10/2017)

Közigazgatási Vizsga Tananyagok - Közigazgatási Alapvizsga (2018). Budapest: Dialóg Campus Kiadó (last accessed 23/12/2018)

Kutatópont, 2012. 10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012 kutatás első eredményei. (last accessed 15/12/2016)

Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete, 2020. Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság ülése. Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete, Hírek (last accessed 08/01/2021)

Magyar Távirati Iroda, 2017. A kormány elkötelezett a tanodák működtetése mellett. Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 14/02/2021)

Magyar Távirati Iroda, 2017. Cultural diplomacy can help create peace in a troubled period. Ministry of Foreign Affairs and Trade, News (last accessed 05/10/2017)

Magyar Távirati Iroda, 2016. Elindult a fiatalok vállalkozóvá válását támogató program a központi régióban.Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 15/12/2016) 

Magyar Távirati Iroda, 2015. Elindult az ifjúsági garancia program. Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 15/12/2016)

Magyar Távirati Iroda, 2016. Diákmunka is lehet szakmai gyakorlat. Piac&Profit (last accessed 15/12/2016)

Magyar Távirati Iroda, 2016. Elindult az Új nemzedék újratöltve program. Család-és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 15/12/2016)

Magyar Távirati Iroda, 2016. Kevés a szakmunkás, sok a gimnazista - Parragh. Napi.hu (last accessed 15/12/2016)

Magyar Távirati Iroda, 2017. Kétmilliárdos program indul a roma lányok korai iskolai elhagyásának megelőzésére. Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 15/12/2019)

Magyar Távirati Iroda, 2015. Március végéig jelentkezhetnek az iskolák a Kultúrkaland foglalkozásaira Köznevelésért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 05/10/2017)

Magyar Távirati Iroda, 2016. Megalakult a Nemzeti Önkéntes Tanács. Mandiner.család Honlap (last accessed 15/12/2016)

Magyar Távirati Iroda, 2020. Megjelentek a Határtalanul! program következő tanévének pályázati kiírásai. Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 08/01/2021) 

Magyar Távirati Iroda, 2016. Novák Katalin: A Nemzeti Önkéntes Tanács segít terjeszteni az önkéntességet.Magyarországi Evangélikus Egyház Honlap (last accessed 15/12/2016)

Magyar Távirati Iroda, 2017. Ösztöndíjprogram indul egészségügyi szakmát tanulók részére. Egészségügyért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 05/10/2017)

Magyar Távirati Iroda, 2014. Stratégiai cél a kulturális alapellátás fejlesztése. Kultúráért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 05/10/2017)

Magyar Távirati Iroda, 2017. Sikerpályán a sport utánpótlás-nevelése. Sportért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 05/10/2017)

Magyar Távirati Iroda, 2019. Adófelajánlásokból közel 1,5 milliárd forinthoz jutott a Nemzeti Tehetség Program. Adó Online, Hírek (last accessed 15/12/2019)

Magyar Távirati Iroda, 2019. Júliustól vehető igénybe a gyermekvállalási támogatás és a kamattámogatott hitel használt lakásokra. Család – és ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 15/12/2019)

Magyar Távirati Iroda, 2019. Szilikonkarkötőt kapnak az első választók. Magyar Nemzet, Hírek (last accessed 09/02/2021)

Magyar Távirati Iroda, 2019. Több mint 3,3 milliárd forint fordítható idén tehetséggondozásra. Család- és ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, Hírek (last accessed 08/01/2021)

Magyar Távirati Iroda, 2019. Új egészségkultúrát szeretnénk megvalósítani. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Hírek (last accessed 10/02/2021)

Main processes of inland migration, 1990–2011 (A belföldi vándorlás főbb folyamatai, 1990-2011). In: Statistical Mirror KSH 2012/85 (Statisztikai Tükör, 2012/85) (last accessed 15/12/2016)

M., Risak, E., Kovács, 2017. Active and passive labour market policies in Austria and Hungary. A comparative analysis of recent changes and trends. In: European Labour Law Journal 8/2. pp. 168-187. (last accessed 05/10/2017)

Matheika, Z., 2013. Az ifjúsági munkanélküliség magyarországi sajátosságai. Friedrich Ebert Stiftung, Büro Budapest (last accessed 15/12/2016)

Medveczky Attila, Önkéntesség, közösségépítés. Határon túli magyar civil szervezeteket is segítünk. Magyar Fórum (last accessed 15/12/2016)

Ministry of Human Capacities (Emberi Erőforrások Minisztériuma), 2019. Diákönkormányzati Kisokos 3.0. Tippek, Kérdések, Válaszok. Budapest: Ministry of Human Capacities (last accessed 30/12/2019)

Miniszterelnökség, 2020. Élelmezési segéllyel támogatja a Hungary Helps Program az éhínséggel sújtott közel-keleti és afrikai keresztény közösségeket. Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárság, Hírek (last accessed 08/01/2020)

National Cultural Institute (Nemzeti Művelődési Intézet), 2018. Kérdések és válaszok a Kultv. változásával kapcsolatban – Közművelődési Kerekasztal. (last accessed 15/12/2019)

National Cultural Institute (Nemzeti Művelődési Intézet), 2015. Megjelent a Nemzeti Művelődési Intézet új könyve az Agora-programról. Nemzeti Művelődési Intézet (last accessed 15/12/2019)

National Office of Vocational Education and Training and Adult Learning, 2014 (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 2014). Studying in Hungary. The Education System in Hungary. (last accessed 09/12/2018)

National Union of Students (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája - HÖOK), 2018. Marosvásárhelyre mentek az ország HÖK elnökei, és sürgetik a MOGYE helyzetének megoldását. HÖOK, Közlemény (last accessed 08/02/2021)

National Union of Students (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája - HÖOK), 2019. TEDX a színfalak mögött. HÖOK, Hírek (last accessed 30/12/2019)

National University of Public Service (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), 2018. Közigazgatási szakvizsga. Önkormányzati igazgatás. Budapest: Közszolgálati Egyetem. (last accessed 30/12/2019)

National University of Public Service (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), 2017. Közigazgatási alapvizsga. Budapest: Közszolgálati Egyetem. (last accessed 30/12/2019)

National Youth Council (Nemzeti Ifjúsági Tanács - NIT), 2019. Szakemberekkel az ifjúsági munka jövőjéről. Nemzeti Ifjúsági Tanács, Hírek (last accessed 30/12/2019)

Nagy, Á., Oross, D., 2018. The tradition of youth work in Hungary: the onion model. In: Williamson H., Basarab T., Coussé F., (eds.), The History of Youth Work in Europe. Strasbourg: Council of Europe (last accessed 30/12/2019)

Nagy, Á., 2016. The three tradition of youth work and approaches in Hungary. (Az ifjúsági munka három tradíciója és magyarországi értelmezése.) In: Elek T., (ed.), 25 év – Jelentés az ifjúságügyről. Kecskemét: Iuvenis (last accessed 30/12/2019)

Nagy, T., Zsilavetz, Cs., 2011. Best Practice in Austrian Talent Support: Model and Practice of the Platon Jugendforum. In: Győri Gordon, J. (ed.), International Horizons of Talent Support, 1. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, pp. 17-50.

Németh, Á., Költő, A., (szerk.), 2014. Egészség és egészségmegtartás iskoláskorban. Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben megvalósuló nemzetközi kutatás 2014. évi felméréséről készült nemzeti jelentés. Nemzeti Egészségfejlesztési Hivatal (last accessed 15/12/2019)

Németh, J. I., 2013. Az Agora és az Agora Pólus Program. In: Szín Közösségi Művelődés, 18/4., pp. 4-5. (last accessed 05/10/2017)

Némethné Pál, K., 2016. Egyenlőtlenség és esélytelenség. In: Athenaeum Konzervatív Szemle, II/4., pp. 36-37. (last accessed 05/10/2017)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2017. Idén is sokakhoz jutott el az Európai Mobilitási Hét üzenete. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály (last accessed 13/02/2021)

Nemzeti Művelődési Intézet, 2015. Megjelent a Nemzeti Művelődési Intézet új könyve az Agora-programról. Nemzeti Művelődési Intézet (last accessed 05/10/2017)

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hiavatal, 2016. Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (last accessed 08/01/2021)

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia. Nyomonkövetési jelentés, 2015 (last accessed 15/12/2019)

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia. Nyomonkövetési jelentés, 2016 (last accessed 20/09/2017)

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia. Nyomonkövetési jelentés, 2017 (last accessed 20/09/2017)

Nemes Nagy J., 1998. Vesztesek, nyertesek, stagnálók. Társadalmi Szemle, 8–9., pp. 5–18. (last accessed 15/12/2016)

Népszava, 2014. EP-választás - Emlékkártyát kapnak az első választók. Népszava, Hírek (last accessed 30/12/2019)

Obádovics Cs., Bruder E., Kulcsár L., 2011. A gazdasági és szociális helyzet területi egyenlőtlenségei a vidéki Magyarországon – hasonlóságok és eltérések. In: Gazdaság és Társadalom 2011/2. pp. 143-157. (last accessed 05/10/2017)

OECD, 2015. Education Policy Outlook, Hungary. (last accessed 05/10/2017)

Permanent Delegation of Hungary to the OECD and UNESCO, 2016. Hungarian faces at the OECD Forum 2016: Katalin Novák. Permanent Delegation of Hungary to the OECD and UNESCO (last accessed 15/12/2016)

Ponyi, L., 2015. Kulturális jog – kulturális feladatellátás – kulturális alapellátás Megjegyzések a kulturális alapellátás fogalom- és rendszerbeli megközelítéseihez. In: Kulturális Szemle, II/1. pp. 32-42. (last accessed 11/09/2017)

Reisinger Adrienn, (2009). Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel – elméleti megközelítések. In: Civil Szemle 2009/4. pp. 5-23. (last accessed 05/10/2017)

Sartori, G., 1999. Demokrácia. Budapest: Osiris Kiadó

Scarpetta, S.,  et al. 2010. A tartós munkanélküliség, mint politikai kihívás Magyarországon: gyakorlati tapasztalatok. Munkaügyi Minisztérium. Műhelyvita (Kézirat)a

Sedgh, G., Finer, L. B., Bankole, A., Eilers, M. A., Singh, S., 2015. Adolescent pregnancy, birth, and abortion rates across countries: levels and recent trends. In: Journal of Adolescent Health, 56(2) pp. 223–230.

Sólyom-Nagy F., 2016. Project aiming at widening green kindergarten and ecoschool programmes completed. Hungarian Institute for Educational Research and Development (last accessed 05/10/2017)

Sz. Makó, H., Péley, B., 2014. A terhesség megszakításával járó döntéshozatali folyamat és a preabortusz időszaka a nők mentális állapotával összefüggésben. In: Orvosi Hetilap, 155(17) pp. 647–652.

Szabó, A., (szerk.) 2012. A demokratikus részvétel tendenciái a magyar egyetemisták és főiskolások körében. Szeged: Belvedere Meridionale. p.76 (last accessed 15/12/2016)

Szabó, A., 2019. A magyar egyetemisták és főiskolások politikai integrációja 2019. Aktív Fiatalok Kutatás. Negyedik hullám. Prague: Heinrich Böll Stiftung (last accessed 30/12/2019)

Szabó, A., 2015. Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon, 2015. Szeged: Belvedere Meridionale (last accessed 05/10/2017)

Szabó, A., Oross D., 2014. Ott és akkor egészen mások vagy mindig mindenütt ugyanazok? Aktív és passzív hallgatók Magyarországon. In: Szabó A. (ed). Racionálisan lázadó hallgatók II. Apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. Budapest – Szeged: Belvedere Meridionale – MTA TK PTI (last accessed 05/10/2017)

Szabó A. (szerk.), 2014. Racionálisan lázadó hallgatók II. Apátia – Radikalizmus – Posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. Szeged: Belvedere Meridionale (last accessed 30/12/2019)

Szabó, A., Oross, D., 2012. A demokratikus részvétel tendenciái a magyar egyetemisták és a főiskolások körében. In: Szabó A. (szerk.), Racionálisan lázadó hallgatók 2012: Apátia – Radikalizmus – Posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében I. Szeged: Belvedere Meridionale (last accessed 30/12/2019)

Szabó, J., Híres, L., K., 2018. Régi és Új kultúra. In. Székely, L. (szerk.), Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Budapest: Kutatópont. (last accessed 15/12/2019)

Szanyi F. E., Lukács Á., Susánszky P., (eds.). Fiatalok közösségben – elméletek, gyakorlatok. (last accessed 05/10/2017)

Székely L. (szerk.) 2013. Magyar Ifjúság 2012. Tanulmánykötet. Kutatópont (last accessed 15/12/2016)

Székely, Levente – Szabó, Andrea (ed.), 2017. Magyar Kutatás 2016 első eredményei. (last accessed 29/09/2017)

Széll, K., Nagy Á., 2019. Oktatási helyzetkép: iskolai életutak, tervek és lehetőségek. In: Nagy, Á. (szerk.), Margón Kívül, magyar ifjúságkutatás 2016. Budapest: Excenter Kutatóközpont. (last accessed 15/12/2019)

Szikra, D., 2014. Democracy and welfare in hard times: The social policy of the Orbán Government in Hungary between 2010 and 2014. Journal of European Social Policy, Vol. 24(5) pp. 486– 500 (last accessed 15/12/2016)

Szlamka, E., (ed.) 2015. Referencing and Self-certification Report of the Hungarian Qualifications Framework to the EQF and to the QF-EHEA. Budapest: EQF National Coordination Point (last accessed 15/12/2016) 

TÁRKI (Társadalomkutatási Intézet), 2014. Társadalmi folyamatok Magyarországon a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia elfogadásának időszakában - 2009-2012. Budapest: TÁRKI (last accessed 15/12/2016)

Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Helyettes Államtitkárság, 2016. Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Nyomonkövetési jelentés. (last accessed 05/10/2017)

Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Helyettes Államtitkárság, 2017. Magyar Nemzeti Felzárkózási Stratégia – jelentés 2017. (last accessed 05/10/2017)

Tehetség.hu, 2017. Immár harmadik alkalommal díjazták a tehetségek támogatóit. Tehetség.hu (last accessed 05/10/2017)

Tempus Public Foundation (Tempus Közalapítvány) – ’Éves jelentés a Tempus Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről’, annual report on the effectiveness of the foundation’s programmes (last accessed 05/11/2018)

Tempus Public Foundation, 2017. No Hate Speech Mozgalom – Fiatalok az online gyűlöletbeszéd ellen. Tempus Public Foundation, Magazin (last accessed 05/10/2017)

The Orange Files, 2016. Media Services and Support Trust Fund (MTVA). The Orange Files. (last accessed 05/10/2017)

Tolman, J., K. Pittman, B. Cervone, K. Cushman, L. Rowley, S. Kinkade, J. Phillips és S. Duque., 2001. Youth Acts, Community Impacts: Stories of Youth Engagement with Real Results. Community & Youth Development Series, Volume 7. Takoma Park, MD: The Forum for Youth Investment, International Youth Foundation

Tóbiás, L., 2019. Career paths in youth work. (Szakmai életutak az ifjúsági munkában.) Párbeszéd: Szociális Munka, 6(1) (last accessed 30/12/2019)

Trencsényi, L., 1993. About child movements (adolescent movements) and their helpers. (A gyermekmozgalmakról (serdülőmozgalmakról) és segítőikről.) Iskolakultúra, 3(23), pp. 86-90. (last accessed 30/12/2019)

Turiné Szanyi, K., 2012. Mit kell tudni a hallgatói munkaszerződésről? Heves Megyei Kereskedelmi Iparkamara 

UCMS Group Hungary, 2015. Kötelező szakmai gyakorlat – fontos tudnivalók a foglalkoztatóknak I. rész. HR/Munkajog (last accessed 15/12/2016)

UNESCO, 2015. Education for All 2015 National Review, Hungary. (last accessed 05/10/2017)

Új Nemzedék Újratöltve, 2017. Digitális Immunerősítő Program: indul a küzdelem az internetes zaklatással szemben. Új Nemzedék Újratöltve (last accessed 08/01/2020)

Új Nemzedék Újratöltve, 2016. Magyar Ifjúság Kutatás, 2016. Az Ifjúságkutatás első eredményei. Ezek a mai magyar fiatalok! Új Nemzedék Újratöltve (last accessed 05/10/2017)

Vásárhelyi Judit (ed.), 2010. Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Alapvetés 2010. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. Source 1 (last accessed 05/10/2017)

Vásárhelyi Judit (ed.), 2010. Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Alapvetés 2010. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. Source 2 (last accessed 05/10/2017)

Viktória, Nagy, 2015. 'Két év szinergia két órában'. SZEFIT, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma- Ifjúsági Tagozata. (last accessed 15/12/2016)

Volunteer Action Counts, 2012. Egyesek Youth Association: Inspire, empower and support the youth. Volunteer Action Counts Webpage (last accessed 30/10/2019)

Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, 2013. Pedagógiai Program – Környezeti Nevelési program. (last accessed 05/10/2017)

Wootsch P., 2010. Zigzagging in a labyrinth – Towards „good” Hungarian youth work. In: Coussée F., Verschelden G., Van de Walle T., Mędlińska M., Williamson H., (eds.), The history of youth work in Europe. Relevance for youth policy today. Volume 2. Strasbourg: Council of Europe (last accessed 30/12/2019)

Youth Expert Coordination Forum, 2013. 'Magyar Ifjúság 2020', report of the Youth Expert Coordination Forum, 2013.(last accessed 15/12/2016)

Zsiray-Rummer Zoltán, 2016. Átalakulóban van a kultúra fogalma. Magyar Hírlap, online (last accessed 05/10/2017)

 

 

Official websites

 

’72 hours without compromise’ (72 óra kompromisszum nélkül), website of the initiative (last accessed 30/12/2019)

’72 hours without compromise' (72 óra kompromisszum nélkül)’, list of the tasks of the voluntary action (last accessed 13/02/2021)

'2018-tól az első nyelvvizsgát az állam állja', official communication (last accessed 03/12/2018) 

‘About the Office’, The Commissioner for Fundamental Rights and his Office, information about the Commissioner for Fundamental Rigths (last accessed 12/15/2016)

‘About the State of Hungary’, information about the State of Hungary (last accessed 08/02/2021)

’Academy of Central European Schools’, ACES program (last accessed 05/10/2017)

'Agrárminisztérium', official website of the Ministry of Agriculture (last accessed 12/02/2021)

‘Aims’ (Küldetésünk), aims of the National Volunteer Centre Foundation (last accessed 15/12/2016)

’Alapvető Jogok Biztosának Hivatala’, official website of the Office of the Commissioner for Fundamental Rights (last accessed 15/12/2019)

'Általános ismertető', the official site of the Constitutional Court (last accessed 23/12/2018)

’Anti-Segregation Roundtable to Continue with New Members and Constructive Dialogue’, information about the roundtable. (last accessed 01/10/2017)

'Az Arany János programokról', official site of Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. (last accessed 15/12/2016)

’Arany János Kollégiumi Program’, website of the Arany János College Program (last accessed 05/10/2017)

’Arany János Tehetséggondozó Program’, official website of the programme (last accessed 05/10/2017)

’Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program, website of the College-Vocational School Program (last accessed 05/10/2017)

’Ars Erotica Alapítvány’, official website of the Foundation (last accessed 05/10/2017)

’Artemisszió Alapítvány’, official website of the Foundation (last accessed 05/10/2017)

’Artemisszió Foundation’, information about the Foundation (last accessed 05/10/2017)

’Autómentes Nap’, information about the Car Free Day (last accessed 05/10/2017)

’Bankok: most fog csak még inkább beindulni a CSOK’, Portfolio, Your Financial News. (last accessed 20/09/2017)

’Bemutatkozik a "Legyen jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága’, information about ’Better Chances for Children’ National Strategy Evaluation Committee (in Hungarian). (last accessed 01/10/2017)

’Bethlen Gábor Fund’ (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.), application for supporting youth and scouting communities (last accessed 08/01/2021)

’Bethlen Gábor Fund’ (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.), official website of the Fund (last accessed 30/12/2019)

’Bethlen Gábor Fund’ (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.), introduction of the Fund (last accessed 30/12/2019)

’BKK Centre for Budapest Transport’, information about the BKK (last accessed 10/02/2021)

'Board of Social Environment', (NEA-Közösségi környezet kollégium), information about the board (last accessed 10/02/2021)

'Buda Area Health Programme' (Budakörnyéki Egészségprogram), agreement of the Health Programme (last accessed 10/02/2021)

'Budakörnyéki Municipal Association' (Budakörnyéki Önkormányzati Társulás), official website of the Association (last accessed 10/02/2021)

Budapest, III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. (last accessed 15/12/2016)

’Budapest Business School’, information about the Budapest Business School (last accessed 05/10/2017)

’Budapest Enterprise Agency’, information about the agency (last accessed 02/10/2017)

'Budapest Főváros Kormányhivatala - SzakMÁzz!', official website of the exhibition (last accessed 08/01/2021) 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - ’MBA mesterképzés’, information about the MBA business courses (last accessed 05/10/2017)

‘Bursa Hungarica. A programról’, information about the programme (last acccessed 15/12/2016)

'Budapest City Management Centre Ltd.' (Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.), official website of the Centre (last accessed 13/02/2021)

Cabinet Office of the Prime Minsiter, 'Digital Success Programme, Strategies', information about the Strategies (last accessed 14/02/2021)

’Call for proposals to establish startup incubators in Central Hungary’, information about the ’Innovation Ecosystem’ call (last accessed 05/10/2017)

‘Campus Mundi mobility programme in the field of higher education and internalisation programme’, information about the application (last accessed 15/12/2016) 

‘CEDEFOP, Európai Szakképzés-fejlesztési Központ’, official website of the centre (last accessed 15/12/2016)

’CEEPUS Freemover mobility scholarships to Hungary in the summer semester of the academic year 2017/2018’, information for Applicants (last accessed 05/10/2017)

’Central European Exchange Program for University Studies’, CEEPUS Program (last accessed 05/10/2017)

Central European University, ’Department of Economics and Business’, official website of the Central European University (last accessed 05/10/2017)

Civil Falu, 'Esélyóra', information about the 'Opportunity Classes' (last accessed 13/02/2021)

‘Civil Public Service Centres’, (Civil Közösségi Szolgáltatási Központok), information about the centres (last accessed 08/01/2021)

’Civil Unity Public Foundation’ (Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány), information on the Foundation (last ac cessed 01/08/2021)

‘Civil Unity Forum’, (Civil Összefogás Fórum), information about the Forum (last accessed 15/12/2016)

‘College for National Cooperation’, (NEA-Nemzeti összetartozás kollégium), information about the college (last accessed 08/01/2021)

‘College for Social Responsibility’ (NEA-Társadalmi felelősségvállalás kollégium), information about the college (last accessed 08/01/2021)

‘College for the Future of New Generation’ (NEA-Új nemzedékek jövőjéért kollégium), information about the college (last accessed 15/12/2016)

’Community Coordination BA’ (Közösségszervezés BA), information about the programme (last accessed 30/12/2019)

’Competitive Central Hungary Operational Programme’, information about the programme (last accessed 05/10/2017)

'Complex Basic Program' (Komplex Alapprogram), information about the Complex Basic Program (last accessed 14/02/2021)

'Complex Basic Program, Results' (Komplex Alapprogram, Eredmények), information about the results of the Program (last accessed 14/02/2021) 

’Corvinus Business School’, official website of the school (last accessed 05/10/2017)

'Council of Europe' Lanzarote Convention, information about the convention (last accessed 08/01/2021)

‘Create a community!’ (Alkoss Te is közösséget!), information about the project, 2016 (last accessed 15/12/2016)

’Creative Europe’, official website of the framework programme (last accessed 05/10/2017)

’Creative Europe Culture-Sub programme (2014-2020): coordination and information’, information about the programme (last accessed 05/10/2017)

’CroCooS – Prevent dropout!’, information about the project (last accessed 05/10/2017)

CroCooS – Prevent dropout! - ’Early warning systems’, information about the EWS (last accessed 05/10/2017)

CroCooS – Prevent dropout! – ’Summary&Results’, details of the project (last accessed 05/10/2017)

’Család-és ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, Nemzetközi Ügyekért Felelős Államtitkárság’, official website of the secretariat (last accessed 05/10/2017)

Családokért felelős tárca nélküli miniszter, information about the Minister without Portfolio Responsible for Families (last accessed 08/01/2021) 

Csepp Esélyegyenlőségi Alapítvány – ’Csobánkai Csepp Tanoda’, information about the tanoda (last accessed 05/10/2017)

’CSOK – Családi Otthonteremtési kedvezmény’, csalad.hu (last accessed 29/09/2017)

'CSOK 2019 (Családi Otthonteremtési Kedvezmény)' (Family Housing Support Program), website with information about the changes (last accessed 21/09/2018)

’Democratic Coalition’ (Demokratikus Koalíció), official website of the Coalition (last accessed 30/12/2019)

‘Design Terminal’, official website of the agency (last accessed 17/02/2021)

Design Terminal, 'Annual Report', 2019 (last accessed 15/12/2019)

Design Terminal, ‘Küldetésünk’, information about the agency (last accessed 17/02/2021)

Design Terminal, 'Mentoring program', information about the programme (last accessed 15/12/2019)

'Digital Welfare Nonprofit Ltd.' (Digitális Jólét Nonprofit Kft.), official website of the Nonprofit organization (last accessed 30/12/2019)

'Digital Welfare Nonprofit Ltd.' (Digitális Jólét Nonprofit Kft.), Organizational and Operational Policy of the Digital Welfare Nonprofit Ltd. (A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata) (last accessed 30/12/2019)

’Digital Success Programme’, information about the programme (last accessed 10/02/2021)

’Digitális Témahét’, information about the Digital Theme Week (last accessed 05/10/2017)

’Digitális Témahét - Tudatos médiahasználat’, project recommendations for the Digital Theme Week - Concius Media Literacy (last accessed 14/02/2021)

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ – ’A központról’, information about the center (last accessed 05/10/2017)

'Directorate-General for Creating Social Opportunities' (Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság), official website of the directorate (last accessed 08/01/2021)

'Directorate-General for Creating Social Opportunities' (Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság), 'Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése', application for the development of the Tanoda programme (last accessed 08/01/2021)

’Directorate-General for Social Affairs and Child Protection’, official website of the Directorate (last accessed 15/12/2019)

'Discount on shool meals' (Gyermekétkeztetés), information about the social service (last accessed 08/01/2021)

’Dual Training (Duális Diploma)’, information about the dual training (last accessed 05/10/2017)

’Dual Training Council' (Duális Képzési Tanács), information on the Dual Training Council (last accessed 14/02/2021)

’Eco Portal’ (Ökoportál), blog on environment protection (last accessed 30/12/2019)

‘Education for Democratic Citizenship – EDC’, (Demokratikus Állampolgárságra Nevelés Projekt), information about the project, 2009 (last accessed 15/12/2016)

‘Egyenlő Bánásmód Hatóság’, official website (last accessed 15/12/2016)

‘Egyenlő Bánásmód Hatóság’, publications (last accessed 05/10/2017)

’EFOP -1.2.2-15 - Ifjúsági programok támogatása’, application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 05/10/2017)

’EFOP-1.3.1-15-2016-00001 - Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás’, information about the application (last accessed 05/10/2017)

’EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével’, information on the application (last accessed 15/12/2019)

'EFOP - 1.4.4 - 17 - Bari - Shej - Nagylány - Fata Máré, application of the Hungarian Government (last accessed 08/01/2021)

'EFOP-1.12.1-17 'Otthonról haza', applicaton of the Hungarian Government (last accessed 10/02/2021)

’EFOP-1.12.1-17 Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival’, application of the Hungarian Government (last accessed 05/10/2017)

’EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása’, application of the European Union (last accessed 05/10/2017)

’EFOP-3.1.7-16-2016-00001: Esélyteremtés a köznevelésben’, application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 05/10/2017)

'EFOP-3.2.4-16-2016 Digitális kompetencia fejlesztése, application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 14/02/2021)

‘EFOP-3.2.9 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése’, application of the Prime Ministership, 2016 (last accessed 15/12/2016)

’EFOP-3.2.15-VEKOP-17 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása’, application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 05/10/2017)

’EFOP-3.3.1-15 - Tanoda programok támogatása’, application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 05/10/2017)

’EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért’ application of the Hungarian Government (last accessed 05/10/2017)

’EFOP -3.3.4-17 A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban’, application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 05/10/2017)

'EFOP-3.3.5-19 Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program', application of the Government of Hungary (last accessed 09/02/2021)

’EFOP-3.3.7-17 Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben’, application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 05/10/2017)

’EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében’, applicaton of the Ministry of Human Capacities (last accessed 05/10/2017)

’EFOP-3.4.4-16 A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban’, application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 05/10/2017)

’Egészségügyért Felelős Államtitkárság’, official website of the secretariat (last accessed 05/10/2017)

’Eight candidates of incubator houses to apply for funds to develop startup ecosystem’, information about the programme (last accessed 05/10/2017)

’Election vocabulary’, definitions of the hungarian electoral system (last accessed 05/10/2017)

'Elisabeth Novum Award' (Erzsébet Nóvum Díj), information about the application of the Award (last accessed 08/01/2021)

'Elisabeth Youth Fund' (Erzsébet Ifjúsági Alap), 'Ifjúsági munka az online térben - Szabadegyetem', information about the online open university (last accessed 08/01/2021)

'Elisabeth Youth Fund' (Erzsébet Ifjúsági Alap), organisational information about the Fund (last accessed 08/01/2021)

'Elisabeth Youth Fund' (Erzsébet Ifjúsági Alap), Organizational and Operational Policy of the Elisabeth Youth Fund (Az Erzsébet Ifjúsági Alap Szervezeti és Működési Szabályzata) (last accessed 08/01/2021)

'Elisabeth Youth Fund' (Erzsébet Ifjúsági Alap), 'Téged is várunk a Települési Ifjúsági Munkatársak Országos Találkozójára', information about the meeting of the youth officers (last accessed 08/01/2021)

'Elizabeth Foundation' (Erzsébet Alapítvány), Foundation Document of the Elizabeth Foundation (Az Erzsébet Alapítvány Alapító Okirata) (last accessed 08/01/2021)

’Elizabeth Foundation’ (Erzsébet Alapítvány), information about the Foundation (last accessed 30/12/2019)

Elizabeth Foundation, ’Feladatról, tevékenységről szóló tájékoztató magyarul’, information about the Foundation tasks and their programmes’ types (last accessed  08/01/2021)

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: ‘Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése’, information about the programme  (last accessed 08/01/2021)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati Portálja. Aktualitások. Szociális területet érintő jogszabályi változások 2016. (last accessed 15/12/2016)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati Portálja. Család és ifjúságügy. Gyermekek után járó ellátások. (last accessed 15/12/2016)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati Portálja. Család és ifjúságügy. Nyugdíjellátások. (last accessed 15/12/2016)

’EP-választás – Emlékkártyát kapnak az első választók’, information about the electoral present for young people (last accessed 05/10/2017)

Equal Treatment Authority (Egyenlő Bánásmód Hatóság), official website of the authority (a hatóság hivatalos weboldala) (last accessed 08/01/2021)

Elizabeth Youth Foundation, ’Jó gyakorlatok’, list of the best practices (last accessed 30/12/2019)

’Elizabeth Youth Foundation’ (Erzsébet Ifjúsági Alap), offical website of the Foundation (last accessed 30/12/2019)

’Elisabeth Youth Foundation (Erzsébet Ifjúsági Alap), Önkéntes Portál’, official website of The Volunteer Portal (last accessed 15/12/2019)

’Erasmus+ - Általános tudnivalók a beszámoló elkészítéséhez’, general information on the usage of the Mobility Tool+ programme (last accessed 05/11/2018)

’Erasmus+’, official international website of the programme (last accessed 05/10/2017)

’Erasmus+’, hungarian website of the programme (last accessed 05/10/2017)

Erasmus+ - ’Beszámolás folyamata (Mobility Tool+), information about the web-based report tool (last accessed 05/10/2017)

Erasmus+ - ’Pályázati kategóriák’, information about the categories of the Erasmus+ (last accessed 05/10/2017)

’Erasmus+, The European Union Programme for Education, Training, Youth and Sport (2014/2020)’, information about the programme (last accessed 05/10/2017)

’Élő bolygónk’, website of the Our Living Planet initiative (last accessed 05/10/2017)

’Eszterházy Károly University’ (Eszterházy Károly Egyetem), website of the university  (last accessed 03/11/2017)

‘EU Aid Volunteers’, (HVSF Magyar Önkéntesküldő Alapítvány), information about the  programme (információ a programról) (last accessed 15/12/2016)

‘EU Charter of Fundamental Rights’, information about the charter (last accessed 15/12/2016)

’Euroguidance Hungary’, information about Euroguidance (last accessed 05/10/2017)

’Europass’, information about Europass (last accessed 13/02/2021)

’Europe for Citizens Programme’, details of the programme (last accessed 05/10/2017)

’European Commission. EU Aid Volunteers’, official website of the organisation (last accessed 15/12/2019)

European Commission – ’Fiatalok Lendületben Program’, guide of the programme (last accessed 05/10/2017)

Europan Commission – ’School Fruit and Vegetables Scheme’, information about the scheme (last accessed 05/10/2017)

‘European Commission. Structured Dialogue’, information about the structured dialogue (last accessed 15/12/2016)

’European Economic and Social Committee Civil Society Prize’, winners of the Prize (last accessed 05/10/2017)

’European Mobility Week’, information about the Mobility Week (last accessed 05/10/2017)

'European Mobility Week' (Európai Mobilitási Hét), information about the Mobility Week in Hungary (last accessed 13/02/2021)

‘European Money Week’, information about the initial (last accessed 15/12/2016)

‘European Parliament’, official website of the parliament (last accessed 15/12/2016)

'European School Sport Day', information about the Sport Day (last accessed 10/02/2021)

‘European Youth Centre Budapest’, the official website of the Centre (last accessed 15/12/2016)

‘European Youth Parliament’, information about the mission of the parliament (last accessed 15/12/2016)

‘European Youth Portal’, official website of the initiative (last accessed 15/12/2016)

‘European Youth Week’, (Európai Ifjúsági Hét), information about the programme, 2015 (last accessed 15/12/2016)

’The European Week for Waste Reduction’ (Európai Hulladékcsökkentési Hét), official website of the inititative (last accessed 13/02/2021)

’European Week of Sport’ (Európai Sporthét), official website of the Sports Week (last accessed 05/10/2017)

’Europe Goes Local’, official website of the programme (last accessed 30/12/2019)

’Európai Szakképzési Hét’, information about the European VET Week (last accessed 05/10/2017)

'Family and Child Welfare Centers' (Család és Gyermekjóléti Központok), information about the centers (last access 08/01/2021)

Federation of Children’s and Youth Municipal Councils, ’Projektek’, information about the Council’s projects (last accessed 30/12/2019)

’Federation of Children’s and Youth Municipal Councils (Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság – GYIÖT), official website of the Council (last accessed 30/12/2019)

’Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság, Duális Képzési Tanács, tagok’, list of the members of the Dual Training Council (last accessed 26/10/2019)

’Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete’, The Trade Union of Employees in Higher Education (last accessed 05/10/2017)

’Felsőoktatási Kerekasztal’, information about the organization (last accessed 08/02/2021)

’Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület’, website of the Higher Education Counselling Association (last accessed 05/10/2017)

’Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság’, official website of the secretariat (last accessed 08/01/2021)

’Fenntarthatósági Témahét’, website of the Week of Sustainability Issues (last accessed 05/10/2017)

’Fenntarthatósági Témahét’, selective waste collection competition (last accessed 05/10/2017)

’Fenntarthatósági Témahét’, thematic schedules and modelprojects (last accessed 05/10/2017)

‘Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, FIVOSZ’, official website of the FIVOSZ (last accessed 23/12/2018)

‘Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, FIVOSZ, For members’, list of the services for members of the FIVOSZ (last accessed 27/12/2018) 

’Fiatalok az Élet Küszöbén’, official website of the program (last accessed 05/10/2017)

’Fiatalok Lendületben Program’, website of the program (last accessed 05/10/2017)

Fidelitas – Közösség és Közélet, ’Who we are?’, official website of the Fidelitas (last accessed 23/12/2018)

’FIDESZ’, official website of the Fidesz party (last accessed 05/10/2017)

’First meeting of the Inter-ministerial Committee for Social Inclusion and Roma Affairs this year’, information about the committee. (last accessed 08/01/2021)

‘FIVOSZ – Young Entrepreneurs Association Hungary’, official website of the organisation (last accessed 15/12/2016)

’Forestry Kindergarten and Forestry Schools programs’ (Erdei Óvoda és Erdei Iskola Programok), information about the programs (last accessed 30/12/2019)

‘Foundation for Democratic Youth’, official website of the organization (last accessed 08/02/2021)

‘Freedom of Accociaton in Hungary’, information about the association (last accessed 15/12/2016)

’Future Can Be Different’ (Lehet Más a Jövő – LMP), official website of the Future can be different youth organisation (last accessed 30/12/2019)

‘GINOP 1. prioritás: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról’, information about the application, 2015 (last accessed 15/12/2016) 

’GINOP-6.2.2-VEKOP/15 - A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése’ application of the Hungarian Government (last accessed 05/11/2018)

’Globe, A Worldwide Science and Education Program’, website of the program (last accessed 05/10/2017)

'Good Practices in Public Education for New Media and Motion Picture Education pedagogical professional training (A köznevelésben hasznosítható jó gyakorlatok az újmédia és a mozgókép oktatásához pedagógus továbbképzés), information about the professional training (last accessed 14/02/2021)

’The Government creates the Human Rights Roundtable together with civil society organisations’, information about the roundtable. (last accessed 01/10/2017)

’Green Front Youth Movement’ (Zöld Front), blog site of the Movement (last accessed 30/12/2019)

’Guidance System in Hungary’, information about the guidance system (last accessed 05/10/2017)

‘Gyermek és Ifjúsági Alapprogram’, information about the programme (last accessed 08/02/2021)

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (GYIA), 'A fenntartható jövőért pályázati felhívás', application of the Ministry of Human Capacities (last accessed 13/02/2021)

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (GYIA), 'A fenntartható jövőért pályázati felhívás', information on the application on the 'Sustainable Future' (last accessed 13/02/2021)

‘A Gyermek- és Ifjúsági Osztály feladatai’, the list of the tasks of the Child and Youth Department of the Ministry of Human Capacities (last accessed 15/12/2016)

’Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal’, information about the Internet Roundtable for Child Protection (last accessed 15/12/2019)

’Hangfoglaló’, official website of the Sound Conqueror programme (last accessed 15/12/2019)

 ‘A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja’, tehetséggondozó program, 2000 (last accessed 15/12/2016)

’Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)’, website of the cross-national survey (last accessed 01/10/2017)

’Healthcare System in Hungary’, Angloinfo. (last accessed 01/07/2017)

’HEPA [Hungarian Export Promotion Agency (Magyar Exportfejlesztési ügynökség)]’, official website of the Agency (last accessed 15/12/2019)

’HGCS/2017 Otthon Melege Program’, application of the Ministry of National Development (last accessed 05/10/2017)

’Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány’, official website of the Hintalovon Children’s Rights Foundation (last accessed 05/10/2017)

’Hiventures’, official website of the organization (last accessed 08/01/2021)

Hiventures – ’About us’, information about the organization (last accessed 08/01/2021)

Hiventures – 'Incubator programme for start-ups', information about the investment program (last accessed 08/01/2021)

Hiventures – ’Seed investment’, application of the program (last accessed 08/01/2021)

HRDOP-1.2.11-16: Opportunity at home, information about the application (last accessed 03/12/2018)

HRDOP-1.3.8-17: Volunteering personalized, information about the application (last accessed 03/12/2018)

HRDOP-1.2.2-15: Supporting youth programmes, information about the application (last accessed 03/12/2018)

HRDOP-1.3.5-16: Strengthening social engagement through developing the communities, information about the application (last accessed 03/12/2018)

HRDOP-3.2.14-17: Success through language learning, information about the application (last accessed 03/12/2018)

HRDOP-3.2.1-15: Talents’ Hungary, information about the application (last accessed 03/12/2018)

HRDOP-3.3.6-17: Development of experiential education programmes and experience centres in the field of natural, information about the application (last accessed 03/12/2018) sciences

Human Capacities Grant Management Office (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő), the main page of the Management Office (last accessed 13/02/2021)

’Human Rights Roundtable’, information about the office (last accessed 01/10/2017)

’Human Resource Development Operational Programme’, information about the programme (last accessed 05/10/2017)

’Hungary Academy of Arts’, information about the Academy (last accessed 05/10/2017)

’Hungarian Academy of Sciences’, official website of the Academy (last accessed 05/10/2017)

’Hungarian Accreditation Committee’ (Magyar Akkreditációs Bizottság), official website of the Committee (last accessed 15/12/2019)

’Hungarian Banking Associaton’ (Magyar Bankszövetség), information about the Banking Association (last accessed 05/10/2017)

’Hungarian Catholic Church’ (Magyar Katolikus Egyház), official website of Church (last accessed 15/12/2019)

’Hungarian Chamber of Commerce and Industry' (Magyar Kereskedelmi Iparkamara), official website of the organisation (a szervezet hivatalos oldala) (last accessed 15/12/2016) 

‘Hungarian Central Statistical Office’, official website of the office (last accessed 15/12/2016)

Hungarian Central Statistical Office, ’Ifjúságsegítő’, official concept of the Youth Worker (last accessed 30/12/2019)

Hungarian Design Council, ’Start Up Guide – Üzleti tanácsok induló kreatívipari vállalkozók számára 2017.’ open access guide of the Council (last accessed 05/10/2017)

’Hungarian Enterprise Development Foundation’, short description of the Foundation’s functions (last accessed 05/10/2017)

’Hungarian Farmers' Association’ (Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA), information about the Association last (accessed 30/12/2019)'Hungarian foreign representations' (Külföldi magyar intézetek), information about the representations (last accessed 10/02/2021)

Hungarian Government (Magyarország Kormánya), 1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat a Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról (last accessed 01/10/2017)

’Hungarian Institute for Educational Research and Development (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)’, official website of the institute (last accessed 08/01/2021)

‘Hungarian Leisure Sports Alliance’ (Magyar Szabadidősport Szövetség), information about the alliance (last accessed 05/10/2017)

’The Hungarian National Assembly’, official website of the Assembly (last accessed 03/02/2021)

‘Hungarian National Trading House’, official website of the organisation (last accessed 15/12/2016)

‘Hungarian Parliament’, information about the Parliament (last accessed 01/11/2016)

’Hungarian Parliament’ (Országgyűlés), information about the Democray Game (last accessed 30/12/2019)

’Hungarian Parliament’ (Országgyűlés), information about the Parlamentary tutorial (last accessed 30/12/2019)

’Hungarian Parliament’ (Országgyűlés), information about the ’Like-a-Parliament’ tutorial (last accessed 30/12/2019)

‘Hungarian Qualifications Framework’ (Magyar Képesítései Keretrendszer), information about the framework (last accessed 15/12/2016)

’Hungarian Rectors’ Conference’, official website of the Conference (last accessed 05/10/2017)

Hungarian Rectors’ Conference – ’About us’, information about the rectors’ conference (last accessed 05/10/2017)

'Hungarian Scouting Association', (Magyar Cserkész Szövetség), official website of the association (last accessed 30/10/2019)

’Hungarian Society for Environmental Education (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület)’ information about the Society (last accessed 05/10/2017)

’Hungarian Startups in London and Berlin’, information about the startups (last accessed 05/10/2017)

’Hungarian State Opera’, official website of the Opera (last accessed 05/10/2017)

‘Hungarian UN Youth Delegate’ (Magyar ENSZ Ifjúsági Küldött), official website of the Hungarian UN Youth Delegate (last accessed 15/12/2016)

’The Hungarian University of Fine Arts’, official website of the university (last accessed 05/10/2017)

‘Hungarian Youth Conference. About the regions’ (Magyar Ifjúsági Konferencia. A MIK régiókról), information about the regions (last accessed 15/12/2016)

‘Hungarian Youth Conference. The Permanent Committee’, (Magyar Ifjúsági Konferencia. Az Állandó Bizottság), information about the Permanent Committee (last accessed 15/12/2016)

’Ifjúsági Garancia’, official website of the Youth Guarantee (last accessed 05/10/2017)

’Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség’, information about the associaton (Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség) (last accessed 05/10/2017)

‘Ifjúságügy’, official website of the organisation (last accessed 15/12/2016)

Igazgyöngy Alapítvány – ’Mit csinálunk?’, information about the foundation (last accessed 05/10/2017)

’Íme az új szocpol - Milliós összegek ütik az élelmesek markát’, Portfolio, Your Financial News. (last accessed 20/09/2017)

‘Information about the ministry registration’ (Információk a minisztériumi bejelentkezésről), information about the registration of organisations hosting public volunteers (last accessed 15/12/2016)

'Innovative Education Support Center' (Innovatív Képzéstámogató Központ), official website of the Center (14/02/2021)

'Inspectorate of Cultural Goods' (Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály), information about the tasks of the Inspectorate (last accessed 10/02/2021)

’Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences’, official website of the institute (last accessed 15/12/2019)

’Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)’, information about the organisation (last accessed 05/10/2017)

Internet Roundtable for Child Protection’, information about the Roundtable (last accessed 15/12/2019)

’Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT)’, information about the institution’s operation (last accessed 05/10/2017)

’International Business School (IBS)’, official website of the school (last accessed 05/10/2017)

‘Az iskolai közösségi szolgálat fogalmai és alapelvei’, the definitions of the school community service. (last accessed 14/02/2021)

’ISZOSZ – Hungarian Association of Youth Service providers’ (Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége), information about the Association (last accessed 30/12/2019)

‘ISZOSZ – Hungarian Association of Youth Service Providers. ISZOSZ trainings’, information about the association’s trainings (last accessed 15/12/2016)

’Jobbik – Ifjúsági Tagozat’, official website of the Jobbik Youth Department (Jobbik – Ifjúsági Tagozat) (last accessed 05/10/2017)

’Jobbik – Movement for a better Hungary’, official website of the Jobbik party (last accessed 03/02/2021)

‘Jó gyakorlatok gyűjteménye a kultúrák közötti párbeszéd témakörben’, information about the good examples, 2009 (last accessed 15/12/2016)

’Junior Achievement Magyarország’, Hungarian website of the Foundation (last accessed 05/10/2017)

’Kaán Károly – Országos Természet és Környezetismereti Versenyért Alapítvány’, website of the foundation (last accessed 05/10/2017)

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület – ’Családi Életre Nevelés Program (CSÉN)’, information about the program (last accessed 13/02/2021)

’Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulencia Alapítvány’, information about the foundation (last accessed 05/10/2017)

’Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)’, official website of the KDNP party (last accessed 05/10/2017)

’Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny’, website of the Kitaibel Pál competition (last accessed 05/10/2017)

’Klebelsberg Központ’, official website of the center (last accessed 05/10/2017)

Klebelsberg Központ – ’Tankerületi Központok’, list of the Educational district centers (last accessed 05/10/2017)

’Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music’, website of the academy (last accessed 05/10/2017)

‘Komoly előrelépés a hazai ifjúságpolitikában’, information about the strategical agreement (last accessed 15/12/2016)

’Kompánia Tanoda’, information about the tanoda (last accessed 05/10/2017)

’Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS)’, official website of the institute (last accessed 06/10/2019)

’Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg, 2013. Környezeti Nevelési Program (last accessed 05/10/2017)

’Könyvtári Intézet, Tájékoztató a lakossági kulturális normatíváról, az érdekeltségnövelő támogatásról és ezek felhasználási kötöttségeiről’, information about the cultural contribution of the settlements (last accessed 15/12/2019)

’Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium’, Erdei Iskola és Óvoda (last accessed 05/10/2017)

’Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola’, information about the school (last accessed 05/10/2017)

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala – ’Nemzeti Egységes Kártyarendszer’, information about the National Unified Card System (last accessed 05/10/2017)

’Közösségi Szolgálat Portál’, information on the community service (last accessed 08/01/2021)

’Köznevelésért Felelős Államtitkárság’, official website of the State Secretariat for Public Education (last accessed 08/02/2021)

’Köztársasági Elnöki Hivatal’, the speech of Áder János (last accessed 05/10/2017)

’Köztársasági Elnöki Hivatal’, Curriculum Vitae of János Áder (last accessed 05/10/2017)

Köztársasági Elnöki Hivatal, ’Áder János köztársasági elnök levelet küldött a világ tíz legjelentősebb széndioxid-kibocsátó országa vezetőjének’ (last accessed 05/10/2017)

’Kultivál - Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál’, information about the Youth Cultural Festival (last accessed 05/10/2017)

’Kulturális Örökség Napjai’, official website of the European Heritage Days (last accessed 10/02/2021)

’Kultivál 2019’, information about the programme (last accessed 15/12/2019)

’LABRISZ-Leszbikus Egyesület’, website of the association (last accessed 05/10/2017)

’Lakitelek Népfőiskola’, official website of the Folk High School (last accessed 05/10/2017)

'Language Learning Scholarship Programme for Hungarian Students' (Külföldi Nyelvtanulási Program), official website of the Scholarship Programme (last accessed 14/02/2021)

’Lezsák Sándor’, website of the MP of Fidesz (last accessed 05/10/2017)

’Lépj a piacra program’, information on the Enter to the market programme (last accessed 09/28/2019)

’Liberális Fiatalok Társasága (LIFT)’, official Facebook site of the Associaton (last accessed 05/10/2017) 

’Liberális Fiatalok Társasága (LIFT)’, official site of the Associaton (last accessed 05/10/2017)

’Library of the Hungarian Parliament’ (Országgyűlési Könyvtár), official website of the Library (last accessed 30/12/2019)

'Long term effects of Erasmus+: Youth In Action on Participation And Active Citizenship', information about the research (last accessed 08/01/2021)

’Lépj a piacra program’, information on the Enter to the market programme (last accessed 09/28/2019)

’Magic Valley – Media Literacy Education Centre’, official website of the centre (last accessed 05/10/2017)

Magic Valley – Media Literacy Education Centre – ’What is Magic Valley?’, information about the centre (last accessed 05/10/2017)

’Magyar Kereszténydemokrata Szövetség’, official website of the party (last accessed 05/10/2017)

’Magyar Diáksport Szövetség’ (MDSZ), official website of the Hungarian School Sport Federation (last accessed 15/12/2019)

'Magyar Diáksport Szövetség' (MDSZ), information about the 'Move at home' campaign (last accessed 10/02/2021)

‘Magyar Ifjúsági Konferencia alapító nyilatkozata’, text of the foundation’s memorandum, 1999 (last accessed 15/12/2016)

Magyar Ifjúsági Konferencia, ’Projekttár 2016-2020’, information about the projects of the Hungarian Youth Conference (last accessed 05/10/2017)

‘Magyar Közlöny Lap – és Könyvkiadó’, official website of the publisher (last accessed 02/08/2021)

Magyar Olimpiai Bizottság – ’Héraklész Program’, official website of the program (last accessed 05/10/2017)

Magyar Olimpiai Bizottság – ’A Héraklész program története’, information about the Héraklész program (last accessed 05/10/2017)

’Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj’, information about the scholarship (last accessed 05/10/2017)

Magyar Szabadidősport Szövetség - ’Kihívás Napja’, information about the programme (last accessed 05/10/2017)

’Magyar Szocialista Párt (MSZP) – Ifjúsági Tagozat’, official website of the Youth Department of the MSZP party (last accessed 05/10/2017)

Magyar Tudomány Akadémia – ’Kutatások intézetünkben’, information about the researches (last accessed 05/10/2017)

’Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány’, mission of the Foundation (last accessed 15/12/2019)

‘Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve’, plan of the government for the employment (last accessed 15/12/2016)

Maria Kopp Institute for Demography and Families [Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (KINCS)] (last accessed 03/12/2018)

’MÁV Zrt.’, the mission and future revision of the MÁV (last accessed 05/10/2017)

’The Media Council’ (Médiatanács), information about the Council (last accessed 15/12/2019)

’Médiatudatosság fejlesztése az iskolában’, information about the training session for educators (last accessed 14/02/2021)

’Megjelentek a CSOK újdonságai’, Portfolio, Your Financial News. (last accessed 20/09/2017)

‘Megjelent a "Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése" c. pályázat’, information about the application, 2016 (last accessed 15/12/2016)

‘Members of the Government’, information about the members of the Government (last accessed 15/12/2016)

‘Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése’, application of the Ministry for National Economy, 2015 (last accessed 15/12/2016) 

‘Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése’, information about the application (last accessed 15/12/2016)

'Ministry for Innovation and Technology - Deputy State Secretaries' (Innovációs és Technológiai Minisztérium - Helyettes államtitkárok), list of the Deputy State Secretaries (last accessed 14/02/2021)

’Mintamenza’, information about the Canteen Program (last accessed 05/10/2017)

‘Mint-a-parlament’, information about the competition (last accessed 15/12/2016)

’Ministry of Environment’ (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium), information about the Ministry (last accessed 30/12/2019)

Mobilitás Szakmai Portál, ’Ifjúsági referensek’, information about the Youth Assistance (last accessed 30/12/2019)

Mobilitás Szakmai Portál, ’Települési Ifjúsági Munka’, information about the youth work in the settlements (last accessed 30/12/2019)

‘Mobility Window’, (mobilitási ablak), information about the ‘Mobility Window’ (last accessed 14/02/2021)

’Moholy-Nagy University of Art and Design’, official website of the university (last accessed 05/10/2017)

'Movement for Alternative, Student Centered Education (Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom)', official website of the Movement (last accessed 09/02/2021)

’Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság’, official website of the State Secretariat (last accessed 05/10/2017)

Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, ’Operakaland – Kultúrkaland’, information about the Cultural Adventure program (last accessed 05/10/2017)

‘MVM Edison Light up!’, official website of the application (last accessed 15/12/2016)

’My Fertility Matters (MFM-Projekt)’, official website of the project (last accessed 05/10/2017)  

My Fertility Matters (MFM-Projekt) – ’Ciklus-show’, information about the program (last accessed 05/10/2017)

National Authority for Data Protection and Freedom of Information, ’Freedom of Information in Hungary’, information of the Authority about freedom of information (last accessed 15/12/2019)

‘National Career Guidance Portal’, official website (last accessed 15/12/2016) 

National Career Guidance Portal, ’A TÁMOP–2.2.2-12/01 kiemelt projekt eredményeinek rövid bemutatása’, information about the results of the project (last accessed 15/12/2016) 

‘National Cooperation Found’ (Nemzeti Együttműködési Alap), official website of the found (last accessed 08/02/2021)  

‘National Cooperation Found’ (Nemzeti Együttműködési Alap), information about the found (last accessed 08/02/2021)

’National Cultural Fund of Hungary’, information about the fund (last accessed 05/10/2017)

’National Cyber Safety Coordination Council’, information about the Council (last accessed 15/12/2019)

‘National Educational Infrastructural Development Programme’, (Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program), information about the programme (last accessed 05/11/2018)

’National Employment Public Non-Profit Limited Association’, information about the association (last accessed 15/12/2016)

’National Employment Service’, information about the organization (last accessed 05/10/2017)

‘National Employment Service and the Job Seeking Club’, information about the service (last accessed 15/12/2016)

'National Film Institute', information about the Institute (last accessed 10/02/2021)

‘National Institute for Family, Youth and Population Policy’, information about the institute (last accessed 15/12/2016)

National Institute of Pharmacy and Nutrition, ’About us’, information about the Institute (last accessed 15/12/2019)

’National Koranyi Institute of TB and Pulmonology’, official website of the Institute (last accessed 15/12/2019)

’National Media and Infocommunications Authority (NMHH)’, official website of the authority (last accessed 05/10/2017)

‘National Office of Vocational Education and Training and Adult Learning’, official website of the office (last accessed 15/12/2016)

’National Office of Vocational Education and Training’, information on the National Agency (last accessed 15/12/2019)

'National Public Educational Portal' (Nemzeti Köznevelési Portál), Educational Portal of the Education Office (last accessed 14/02/2021)

’National Strategic Reference Framework’, information about the Framework (last accessed 05/10/2017)

'National Student Council' (Országos Diáktanács), operational rules of the Student Council (last accessed 08/02/2021)

'National Student Council' (Országos Diáktanács), recommendations of the Student Council in 2020 (last accessed 08/02/2021)

’National Union of Students’ (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – HÖOK), information about the Union’s educational policy (last accessed 08/02/2021)

’National Union of Students’ (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – HÖOK), information about the Union’s EP round table program (last accessed 08/02/2021)

’National Union of Students’ (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – HÖOK), information about the Union’s Sport and health campaign (last accessed 08/02/2021)

'National Union of Students’ (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – HÖOK)' information about the Union’s Student organisation abroad (last accessed 08/02/2021)

‘National Union of Doctoral Students’ (Doktoranduszok Országos Szövetsége), official website of the union (last accessed 05/10/2017)

‘National Union of Doctoral Students’ (Doktoranduszok Országos Szövetsége. Alapszabály), charter of the association, 2012 (last accessed 08/02/2021)

‘National Union of Doctoral Students’ (Doktoranduszok Országos Szövetsége), introduction of the DOSZ (last accessed 08/02/2021)

‘National Union of Doctoral Students. Scientific classes’, (Doktoranduszok Országos Szövetsége. Tudományos osztályok), information about the scientific classes (last accessed 08/02/2021)

‘National Union of Students’ (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – HÖOK), official website of HÖOK (last accessed 23/12/2018)

‘National Union of Students’ (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – HÖOK), information about the HÖOK (last accessed 15/12/2016) 

’National University of Public Service’, official website of National University of Public Service (last accessed 05/10/2017)

’National Waste Management Directorate’ (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság), informaton about the Directorate (last accessed 05/10/2017)

'National Youth Parliament' (Országos Diákparlament), information about the National Youth Parliament (last accessed 09/02/2021)

NDHSZ, ’Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség’, information about the National School, University and Leisure Sport Federation (last accessed 15/12/2019)

’Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság’, official website of the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (last accessed 15/12/2019)

‘Nemzeti Együttműködés Alap. Pályázati kiírás és pályázati útmutató’, application of the National Cooperation Found (Nemzeti Együttműködési Alap) (last accessed 05/10/2017)

'College for the Future of the New Generation' (Új Nemzedék Jövőjéért Kollégium), information about the college (last accessed 08/01/2021) 

‘Nemzeti Együttműködési Alap. Új Nemzedék Jövőéjéért Kollégium’, application of the New Generation College, 2016 (last accessed 15/12/2016)

‘Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat’, official website of the service (last accessed 15/12/2016)

‘Nemzeti Ifjúsági Tanács’, official website of the National Youth Council (last accessed 12/15/2016)

‘Nemzeti Ifjúsági Tanács - Hírek’, news of the National Youth Council (last accessed 05/10/2017)

Nemzeti Ifjúsági Tanács, ’A projektekről 2017’, information about the council’s proejects (last accessed 05/10/2017)

Nemzeti Ifjúsági Tanács, 'Szabadegyetem 2020', information about the open university (last accessed 08/02/2021)

’Nemzeti Ifjúsági Tanács’ (Nemzeti Ifjúsági Tanács), information about the National Youth Council (last accessed 30/12/2019)

Nemzeti Ifjúsági Tanács, 'Step up! programme' ('Lépj fel!' program), official website of the programme (last accessed 08/02/2021)

Nemzeti Ifjúsági Tanács, 'Youth Days in Step up! programme' ('Lépj fel!' program, Ifjúsági Napok), information about the Youth Days (last accessed 08/02/2021)

’Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács’, information about the Council (last accessed 15/12/2019)

‘Nemzeti Kincsünk a tehetség.’ Nemzeti Tehetség Program. information about the programme (last accessed 15/12/2016)

Nemzeti Kulturális Alap – ’Cseh Tamás Program’, information about the Cseh Tamás Programme (last accessed 05/10/2017)

Nemzeti Kulturális Alap – ’Emberi Erőforrás Támogatáskezelő’, the Management Office’s tasks concerning the National Cultural Fund (last accessed 05/10/2017)

’Nemzeti Népegészségügyi Központ’, official website of the National Centre for Public Health (last accessed 15/12/2019)

’Nemzeti Pedagógus Kar’, official website of the National Pedagogue Faculty (last accessed 05/10/2017)

’Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal’, official website of the National Agency (last accessed 05/10/2017)

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – ’Szakképzési centrumok’, information about the Training Centrums (last accessed 05/10/2017)

’Nemzeti Színház, 371 csillag, Bátorság és Roma Ifjúság Napja’, information about the event (last accessed 08/01/2021)

‘Nemzeti Tehetség Program. A programról.’, information about the programme (last accessed 08/01/2021)

‘Nemzeti Tehetség Program. Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum.’, information about the forum (last accessed 08/01/2021)

’Nemzeti Választási Iroda’, official website of the National Election Office (last accessed 05/10/2017)

'Nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes', information about the Deputy Prime Minister (last accessed 13/02/2021)

’Network of Catholic Roma Colleges [Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH)]’, the official homepage of the network in Hungarian. (last accessed 01/10/2017)

‘Network of Family, Equal Opportunity and Volunteer Houses (Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak)’, információ a hálózatról (last accessed 08/01/2021)

'New Generation Award' (Új Nemzedék Díj), information about the award (last accessed 08/01/2021)

‘New Generation Centre’ (Új Nemzedék Központ), official website of the organization (last accessed 15/12/2016)

‘New Generation Centre, Partners’, information about the partners of the New Generation Centre (last accessed 15/12/2016)

New Generation, ’Ifjúságszakmai alapismeretek’, information about the ’Basics of the Youth Profession’ training (last accessed 08/01/2021)

New Generation, ’Kortárssegítők felkészítése’, information about the ’Peer counselling’ training (last accessed 08/01/2021)

’New Széchenyi Plan’, information about the New Széchenyi Plan (last accessed 05/10/2017)

’NMI Művelődési Intézet’, official website of the institute (last accessed 05/10/2017)

’No Hate Speech Movement’ (No Hate Speech Mozgalom), information about the No Hate Speech Movement (last accessed 05/10/2017)

’No Hate Speech Mozgalom’, the campaign (last accessed 21/12/2018)

NSULF, ’National School, University and Leisure Sport Federation’, official website of the Federation (last accessed 15/12/2019)

‘OFA, OFA Nonprofit Kft.’, official website of the company (last accessed 15/12/2016)

’Office of the Commissioner for Educational Rights’, official website of the Office (last accessed 15/12/2019)

‘Office of the Commissioner for Fundamental Rights’, official website the Ofiice of the Commissioner for Fundamental Rights (last accessed 15/12/2016)

OGYÉI, ’Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet’, official website of the National Institute of Pharmacy and Nutrition (last accessed 15/12/2019)HSSF, ’Hungarian School Sport Federation’, official website of the Federation (last accessed 15/12/2019)

’Oktatásért Felelős Államtitkárság’, official website of the State Secretariat Responsible for Education (last accessed 05/10/2017)

’Oktatási Hivatal’, official website of the Education Office (last accessed 05/10/2017)

Oktatási Hivatal, ‘Pedagógiai Oktatási Központok’, list of Pedagogical Educational Centres (last accessed 05/11/2018)

Oktatási Hivatal, 2016. Lemorzsolódás. (last accessed 15/12/2016)

Oktatási Hivatal, 'Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára', framework curricula for grammar schools (last accessed 13/02/2021)

Oktatási Hivatal, ’Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára’, framework curricula for vocational grammar schools (last accessed 17/02/2021)

Oktatási Hivatal, ’A Szakmai Gyakorlatok és Duális Képzések Osztályának elérhetőségei’, contact information of the Dual Training Department of the Education Office (last accessed 15/12/2019)

’Oktatási-kulturális szakdiplomata hálózat’, information about the educational and cultural diplomatists (last accessed 15/12/2019)

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, ’Etikus vállalkozói ismeretek, 11-12. évfolyam’, description of the subject ’ethical entrepreneruship’ (last accessed 05/10/2017)

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, ’Ökoiskolai nevelési-oktatási program’, recommendations for implement of the programme (last accessed 05/10/2017)

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 'Ökoiskolák adatbázisa', database of the winners of the 'Eco-School Program' (last accessed 13/02/2021)

’Oktatási Jogok Biztosának Hivatala’, official website of the Office of the Commissioner for Educational Rights (last accessed 15/12/2019)

‘Az Országgyűlés szervezete’, information about the parliament. (last accessed 01/11/2016)

’Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet’, official website of the institute (last accessed 05/10/2017) 

’Országos Korányi Pulmonológiai Intézet’, official website of the Koranyi Institute (last accessed 15/12/2019)

’Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat’, website of the Service (last accessed 05/10/2017) 

’Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség’, information about the National Office for Environmental Protection (last accessed 05/10/2017)

’Otthon Melege Program 2017’, information about the Warmth of the Home Program (last accessed 05/10/2017)

Önkéntes Központ Alapítvány (National Volunteer Centre Foundation), official website of the Foundation (last accessed 30/10/2019)

‘Az önkormányzati rendszer és a tisztségviselők’, information about the governments. (last accessed 15/12/2016)

’Pannon Unifest’, information about the culture festival (last accessed 05/10/2017) 

’Pannon University’, official website of the university (last accessed 10/02/2021) 

’Paris Climate Change Conference – November 2015’, details of the conference (last accessed 05/10/2017)

'Parliament Youth Days' (Parlamenti Ifjúsági Napok), information about the Parliament Youth Days (last accessed 08/02/2021)

Parlamenti Államtitkárság - ’Rétvári Bence, államtitkár’, CV of the Parliamentary State Secretary (last accessed 05/10/2017) 

'Párbeszéd', official website of the Dialouge for Hungary organization (last accessed 09/02/2021)

'Pedagogical professional examination' (Pedagógus szakvizsga), information about the professional examination (last accessed 09/02/2021)

'Pedagogical professional training in the Parliament' (Pedagógus továbbképzés a Parlamentben), information about the professional training in the Parliament (last accessed 09/02/2021)

'Pedagogical professional training in civic education' (Állampolgári ismeretek pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés), information about the professional training (last accessed 09/02/2021)

’Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer’, official website of the Accreditation Department (last accessed 05/10/2017)

’Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete’, official website of the Democratic Trade Union of Teachers (last accessed 05/10/2017)

’Pedagógusok Szakszervezete’, official website of the Trade Union of Teachers (last accessed 05/10/2017)

’Pestalozzi Programme’, programme of the Council of Europe (last accessed 05/10/2017)

‘A Petőfi Sándor Program’, official website of the programme (last accessed 15/12/2016)

'A Petőfi Sándor Program Eredményei', reports of the participants (last accessed 03/12/2018)

'Petőfi Sándor program, Ösztöndíjasaink', list of those who took part in the programme (last accessed 06/10/2019)

‘Pénziránytű’, official website of the foundation (last accessed 15/12/2016)

’Pénz7, Pénzügyi és Vállalkozói Témahét’, website of the Financial and Entrepreneurial Thematic Week (last accessed 13/02/2021)

‘Pillar Foundation’ (Pillar Alapítvány), official Linkedin profile of the foundation (last accessed 23/12/2018)

POLI, ’Budapesti Politechnikum Alapítvány’, information about the Foundation (last accessed 15/12/2019)

'Politics Can Be Different' (Lehet Más a Politika – LMP), official website of the Politics can be different organisation (last accessed 09/02/2021)

'Postgraduation training on art therapy' (Művészetterápia szakirányú továbbképzés), information about the training (last accessed 10/02/2021)

’Prime Minister’s Office’ (Miniszterelnökség), official website of the Office (last accessed 09/02/2021)

'A private lesson in Parliament' programme, information about the programme (last accessed 08/02/2021)

‘Projects’, list of EFOP projects (last accessed 15/12/2016)

’Pro Voluntaris Award’ (Pro Voluntaris díj), information about the Pro Voluntaris Award (last accessed 15/12/2019)

‘Public Employment Service, National Labour Office’, official website of the service (last accessed 15/12/2016)

’RAY – TCA youth research 2019’ (RAY – TCA ifjúságkutatás 2019), short brief about the research (last accessed 30/12/2019)

’Research – Based Analysis of Erasmus+: Youth in Action’, information about the analysis (last accessed 08/01/2021)

Rendőrség – ’Drogprevenció’, information about drug prevention programs (last accessed 05/10/2017)

'Rendezvények', the official website of MÖÜ (last accessed 23/12/2018)

’Research based analysis of youth in action’, official website of the RAY (last accessed 05/10/2017)

’RészreVétel’, schedule of the project (last accessed 05/10/2017)

’RÉszreVétel – Legyen fontos másnak is!’, information about the project (last accessed 05/10/2017)

’RÉV - Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat’, information about the Addicts Assistant Service (last accessed 05/10/2017)

‘Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése. A programról.’, information about the programme (last accessed 15/12/2016)

’Rubeus Foundation’ (Rubeus Egyesület), information about the Foundation (last accessed 30/12/2019)

'Sector Skills Councils' (Ágazati Készségtanácsok), information about the Councils (last accessed 14/02/2021)

'Segítsünk Egymásnak', website of the Action Group for Coordinating Volunteering and Donation (last accessed 08/01/2021)

'Segítsünk Egymásnak - Egyéb kezdeményezések', other initiatives of the organisation (last accessed 08/01/2021)

’Sportért Felelős Államtitkárság’, official website of the secretariat (last accessed 10/02/2021)

Sportért Felelős Államtitkárság-’Dr. Szabó Tünde, államtitkár’, CV of the secretary responsible for sports (last accessed 13/02/2021)

’SOCIETAS – Baloldali Ifjúsági Mozgalom’, official website of the youth movement (last accessed 05/10/2017)

'Sorted programme' ('Szétcsúszva program'), information about the program (last accessed 10/02/2021)

Sportágválasztó Sportmagazin – ’Budapesti Nagy Sportágválasztó’, official website of the program (last accessed 05/10/2017)

’Startup Campus’, official website of the program (last accessed 05/10/2017)

Startup Campus – ’Program’, information about the program (last accessed 05/10/2017)

’Start Up Guide – Üzleti tanácsok induló kreatívipari vállalkozók számára 2018’ open access guide (last accessed 10/02/2021)

‘Startup Leadership&Management’, official website of the meet-up sequent (last accessed 15/12/2016)

'State Audit Office of Hungary', official website of the office (last accessed 08/01/2021) 

’State Secretariat for Culture’, responsibilities of the Secretariat (last accessed 05/10/2017)

’State State Secretariat for Family and Youth Affairs’ (Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság), official website of the Secretariat (last accessed 08/01/2021)

’Stipendium Hungaricum’, application of Hungarian Government last accessed 05/10/2017)

‘Support for youth activities which aims to operate projects of NGOs and public bodies to support the involvement of young people in decision-making processes’ (Pályázat a fiatalok döntéshozásban való részvételét támogató projektek megvalósítására), information about the application (last accessed 15/12/2016) 

’Szakmák Éjszakája 2017’, official website of ’The Night of Professions’ (last accessed 05/10/2017)

’Széchenyi Programiroda’, official website of the Széchenyi Programme Office (last accessed 05/10/2017)

’Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság’, official website of the Secretariat (last accessed 05/10/2017)

‘Szolgáltatások’, the list of services of New Generation Centre (Új Nemzedék Központ) (last accessed 15/12/2016)

‘Szólj bele!’, official website of the programme (last accessed 15/12/2016)

’TanodaPlatform’, official website of the Tanoda program (last accessed 05/10/2017)

'Tanoda programme', information about the programme (last accessed 08/01/2021)

’Tanodatörténetek’, stories about the schools (last accessed 05/10/2017)

’Tasks and functions of the Educational Authority’, list of tasks of the Educational Authority (last accessed 05/10/2017)

’Tasks of the National Health Insurance Fund of Hungary’, National Health Insurance Fund of Hungary. (last accessed 20/09/2017)

’Tájékoztató felnőttoktatásra jelentkezők számára’, guidance for applicants for adult training (last accessed 05/10/2017)

'TÁMOP-Projekt', information about the 'Overall quality development in public education' project (last accessed 09/02/2021)

’TÁMOP-Projekt’, information about the 'Future Conscious Media Consumers' project (last accessed 14/02/2021)

‘TÁRKI’, (Társadalomkutatási Intézet), official website of the organisation (last accessed 15/12/2019)

’Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság’, official website of the Secretariat (last accessed 05/10/2017)

’Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület’, official website of the association (last accessed 26/10/2019)

’Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület, Médiapakk’, information on the mediapedagogical curriculum (last accessed 26/10/2019)

‘Tempus Public Foundation’, official website of the foundation (last accessed 15/12/2016)

’Tempus Public Foundation’ (Tempus Közalapítvány), information about the Foundation (last accessed 30/12/2019)

Tempus Public Foundation (Tempus Közalapítvány) – ’Éves jelentések’, list of the annual reports (last accessed 05/10/2017)

Tempus Közalapítvány, (Tempus Közalapítvány) - ‘Szakmai gyakorlat elismerése’, application of Tempus (last accessed 15/12/2016)

’Teszedd!, Önkéntesen a tiszta Magyarországért’, information about the volunteering movement (last accessed 13/02/2021)

’The Camp Connects – Elizabeth Camps’ (Efop – 1.2.12 – 17-2017-00006 – A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok), information about the Elizabeth Camps (last accessed 30/12/2019)

'The democracy game', information about the democracy game (last accessed 09/02/2021)

‘The Hungarian Banking Association’, official website of the association (last accessed 15/12/2016)

‘The Hungarian National Assembly’, information about the assembly (last accessed 15/12/2016)

’The National Research, Development and Innovation Office’, official website of the office (last accessed 05/10/2017)

‘The structure of HÖOK’ (A HÖOK szervezeti felépítése), information about the structure of HÖOK (last accessed 15/12/2016)

‘The system of courts’, information about the courts (last accessed 01/11/2016)

’Timóteus Társaság’, official website of the society (last accessed 05/10/2017)

’TIOP 1.2.1 - AGÓRA - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása’, application of the Social Infrastructure Operational Programme (last accessed 05/10/2017)

Toldi Tanoda – ’A tanoda’, information about the Toldi Tanoda (last accessed 05/10/2017)

’Tudástár’ Hungarian Government (Magyarország Kormánya), Pénzügyi és gazdasági ismeretek megjelenése a köznevelésben a Nemzeti alaptanterv tükrében (last accessed 05/10/2017)

’Tudnivalók a kötelező szakmai gyakorlatról – I. rész’, information about the compulsory internship (last accessed 15/12/2016)

’Új adócsökkentő kedvezmények 2017-ben – a bulizás is olcsóbb lehet’, information about fostering private investments (last accessed 15/12/2016)

’Új központok segítik a hazai startup csapatokat’, information about the Startup Campuses (last accessed 05/10/2017)

‘Új Nemzedék Jövőjéért Program’, ifjúságpolitikai keretprogram, 2011 (last accessed 15/12/2016)

‘Új Nemzedék Jövőéjéért Program’, information about the programme (last accessed 15/12/2016)

‘Új Nemzedék Központ’, official website of the centre (last accessed 15/12/2016)

‘Új Nemzedék Újratöltve’, official website of the organisation (last accessed 15/12/2016)

‘Új Nemzedék Jövőjéért Program. A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja’, information about the programme, 2012 (last accessed 15/12/2016)

‘Új Nemzedék Jövőjéért Program. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat’, pamphlet on youth policy (last accessed 15/12/2016)

’A unique intiative on the Hungarian capital market’, information about the Széchenyi Venture Capital Fund (last accessed 05/10/2017)

’University of Pécs’, official website of the university (last accessed 05/10/2017)

University of Pécs – ’Department of Romology and Sociology of Education’, information about the department (last accessed 05/10/2017)

’University of Theatre and Film Arts’, official website of the university (last accessed 05/10/2017)

'Útravaló' Scholarship Programme, 'Útravaló Ösztöndíjprogram', information about the scholarchip programme (last accessed 08/01/2021)

'Útravaló' Scholarship Programme, 'Útravaló Ösztöndíjprogram' 2020, application of the scholarship programme for 2020 (last accessed 08/01/2021)

’Vállalkozzunk! kerettanterv 7-10. évfolyam számára’, information about the curricula related to entrepreneurship (last accessed 05/10/2017)

’VEKOP-7.3.4-17 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért’, application of the Ministry of National Economy (last accessed 05/10/2017)

‘Victim Support Centres’, (Áldozatsegítő Központ), information about the Victim Support Centres (last accessed 05/11/2018)

'Village ''CSOK'' (Falusi CSOK), information about the social service (last accessed 08/01/2021)

‘Visegrad Fund. Budget’, the budget of the programme in the previous years (last accessed 15/12/2016)

‘Visegrad Fund. Homepage’, information about the programme (last accessed 10/12/2018) 

'Visegrad Fund', information about the programme (last accessed 03/12/2018)

’Visegrad Fund, Results’, budget of the Visegrad Fund projects (last accessed, 06/10/2019)

‘Vocational training system from 2016’, information about the changes of the vocational training system (last accessed 15/12/2016)

’Wacław Felczak Foundation’ (Wacław Felczak Alapítvány), information about the Foundation (last accessed 30/12/2019)

’WAMP’, website of the organisation (last accessed 05/10/2017)

’Welcome to the pages of the Hungarian Design Council’, information about the Hungarian Design Council (last accessed 05/10/2017)

‘What is National Youth Council?’, information about the council (last accessed 15/12/2016)

‘Without Boarders! About the programme’ (Határtalanul! a programról), information about the programme (last accessed 08/01/2021)

'Without Boarders! Transcarpathia action plan - 2019', (Határtalanul! Kárpátaljai akcióprogram), application for the programme (last accessed 08/01/2021)

'Wonder Deer School Community Program' (Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program), official website of the Program (last accessed 14/02/2021)

World Health Organization – ’European Health Information Initiative’, information about the initiative (last accessed 05/10/2017)

'You Will Be More If You Act!' (Több leszel, ha teszel!), application for the programme (last accessed 08/01/2021)

’Youth Democrats’ (Ifjú Demokraták), blog of the youth organisation of the Democratic Coalition (last accessed 30/12/2019)

‘Youth Guarantee’, information about the programme (last accessed 15/12/2016)

Youth Guarantee Programme, ‘GINOP-5.2.4-16. Gyakornoki program pályakezdők támogatására’, information about the programme (last accessed 15/12/2016)

’The Youth Guarantee country by country – Hungary’, information about the report of the year 2017 on the programme (last accessed 05/10/2017)

’YouthPass – Recognition tool for non-formal&informal learning in youth projects’, official website of the YouthPass (last accessed 30/12/2019)

’YouthPol eAnalysis – Information System on Youth Employment’, questions and answers about the youth employment (last accessed 05/10/2017)

‘Youth Policy Review in Hungary’, information about Youth Policy Review (last accessed 15/12/2016)

’Zöld Forrás 2014’, application of the Ministry of Rural Development (last accessed 05/10/2017)

’Zöld Forrás 2016’, application of the Ministry of Agriculture (last accessed 05/10/2017)

’Zöld Forrás 2017. évi pályázati felhívás a környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára’, application of the Ministry of Agriculture in 2017 (last accessed 05/10/2017)

’Zöld Forrás 2018’, application of the Ministry of Agriculture (last accessed 30/12/2019)

’Zöld Forrás 2019’, application of the Ministry of Agriculture (last accessed 30/12/2019)

’Zöld Forrás 2019 - Pályázat környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára’, information about the application (last accessed 30/12/2019)

'Zöld Forrás 2020', application of the Ministry of Agriculture (last accessed 13/02/2021)